Numery cz³onków SS od 181 000 do 181 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

181 007

Fritz SCHOTT

23.06.1900

2 832 264

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

181 009

Eugen-Rolf HOLZAPFEL

03.04.1916

3 409 491

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

181 012

Max CLAUSIUS

12.01.1871

2 637 043

SS-Brigadeführer - awans w dniu 22.03.1940 r.
zmar³ 07.02.1941 r.

181 019

Franz KRÄUTLE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

181 025

Willi LINSENMAYER

17.09.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

181 035

Dr Walter NECKER

15.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

181 040

Eugen MAIER

04.04.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

181 058

Ernst ALBRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

181 068

Otto HORN

 

 

SS-Mann

181 075

Robert BEINERT

14.05.1903

4 028 716

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

181 078

Berthold FERTIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 090

Friedrich MAURER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

181 092

Rudolf HANSMANN

01.02.1915

 

SS-Mann

181 097

Helmuth JÄKLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

181 107

Hans SCHMID

04.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

181 122

Hans DIETZ

21.07.1908

1 355 249

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

181 125

Erwin ERNST

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

181 134

Gustav WEBER

07.01.1888

1 029 051

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

181 147

Alfred KAISER

16.10.1910

4 719 051

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

181 153

Nikolaus OELSCHLÄGER

 

 

SS-Mann

181 156

Walter LAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

181 158

Dr Waldemar MEIER

03.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

181 169

Dr Georg JÄGER

20.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

181 172

Wilhelm FRANZ

 

 

SS-Rottenführer

181 188

Otto RÖSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 194

Ernst MARX

11.10.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

181 208

Wilhelm FLICKER

 

 

SS-Scharführer

181 214

Fritz HILDEBRANDT

02.11.1892

2 176 645

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

181 243

Walter GENTHOLZ

08.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

181 256

Fritz FREIVOGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

181 258

Hans ENTRINGEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

181 265

Herbert WALZ

 

 

SS-Mann

181 268

Theodor SORG

09.11.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

181 277

Josef PFAFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

181 283

Ernst STEINER

24.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

181 295

Wilhelm STROEBEL

02.08.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

181 297

Albrecht LIEHR

23.09.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

181 298

Adolf HARDER

15.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

181 299

Wilhelm von MINCKWITZ

31.07.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1935 r.

181 300

Arthur KARAHL

29.09.1893

1 837 069

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

181 301

Hugo PHILIPP

23.04.1899

491 956

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

181 302

Erich BECKER

11.05.1901

4 329 995

SS-Hauptsturmführer - awans 09.11.1938 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.04.1942 r.

181 305

Gerhard GAYK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

181 306

Friedrich FRANKE

21.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

181 316

Eugen HINZ

23.03.1902

4 923 757

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

181 331

Gustav MERTSCH

17.01.1901

1 360 484

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

181 332

Georg SCHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

181 334

Werner GROTHMANN

23.08.1915

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

181 340

Emil BERLINER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

181 344

Werner EWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

181 350

Paul LEPPIN

12.01.1891

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

181 355

Bernhard BOIE

15.02.1904

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

181 357

Fritz RAHLKE

11.12.1911

6 021 412

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

181 369

Dietrich-Heinz POGATZKI

25.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

181 371

Ernst LUEHRMANN

29.07.1891

2 857 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.10.1938 r.

181 372

Max DOMMASCH

17.11.1890

4 995 851

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

181 374

Arthur KLIMMECK

 

 

SS-Unterscharführer

181 378

Walter MIELENTZ

22.02.1900

2 062 766

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

181 383

Kurt EICHHOLZ

 

 

SS-Mann

181 398

Kurt WRONKA

 

 

SS-Mann

181 411

Horst HAASLER

 

 

SS-Mann

181 418

Max BLANDHUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

181 435

Kurt WERNING

 

 

SS-Sturmmann

181 439

Heinrich NAUJOKAT

 

 

SS-Rottenführer

181 442

Fritz KIESELBACH

 

 

SS-Sturmmann

181 486

Werner SCHWEIGHÖFER

09.12.1912

3 602 223

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1941 r.

181 491

Paul MILEWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

181 517

Karl WILKE

 

 

SS-Mann

181 527

Wolfgang BARTNICK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

181 562

Otto WITT

08.02.1904

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

181 568

Heinrich PENNER

 

 

SS-Sturmmann

181 570

Ewald LUTZ

 

 

SS-Sturmmann

181 573

Erich SONNENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 598

Wilhelm ISOKEIT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938r.

181 601

Erich URBANSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

181 603

Franz WEDLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 634

Kurt BLUM

22.08.1899

1 844 827

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

181 640

Kurt HOEFT

10.06.1904

5 126 716

SS-Hauptsturmführer

181 646

Arno GROHMANN

30.04.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

181 648

Bruno SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

181 653

Gerhard DRAHEIM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

181 655

Julius DEGEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 669

Paul GLAG

 

 

SS-Rottenführer

181 676

Helmut DARGEL

 

 

SS-Unterscharführer

181 681

Otto OLSCHEWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 690

Franz WEINERT

 

 

SS-Mann

181 692

Fritz SENKBEIL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

181 694

Erwin HELLWIG

 

 

SS-Rottenführer

181 729

Friedrich DOMMERT

 

 

SS-Sturmmann

181 737

Ernst ASSMANN

 

 

SS-Sturmmann
27.02.1939 r. - wykluczony z SS

181 741

Johann MURAWSKI

 

 

SS-Mann

181 757

Kurt OLSEN

 

 

SS-Sturmmann

181 821

Kurt MASA

27.07.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

181 843

Helmut GUTOWSKY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

181 853

Wilhelm KNIE

 

 

SS-Rottenführer

181 880

Willi KNACK

 

 

SS-Sturmmann

181 885

Paul SPERLING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

181 890

Max ZIMOWSKI

 

 

SS-Mann

181 891

Wilhelm QUADER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

181 904

Otto BAHR

 

 

SS-Rottenführer

181 942

Paul STRACKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

181 967

Johann SCHANZ

 

 

SS-Mann

181 996

Gerhard WALLUKS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion