Numery cz³onków SS od 182 000 do 182 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

182 021

Hans GAWLINSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

182 034

Heinz MEITZEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

182 037

Kurt GROSS

 

 

SS-Sturmmann

182 045

Hans OEDING

20.10.1885

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

182 047

Erich SCHADWELL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

182 050

Franz FEUCHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

182 058

Emil LOSCH

 

 

SS-Unterscharführer

182 063

Fritz SARKOWSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

182 069

Fritz ZIEHR

 

 

SS-Mann

182 091

Erich REIMER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 15.03.1940 r.

182 101

Berthold KÜSSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

182 105

Hans HELLGARDT

05.07.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

182 127

Ernst GRENZ

 

 

SS-Rottenführer

182 136

Kurt ROSENKRANZ

 

 

SS-Rottenführer

182 137

Hans WIENHOLD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

182 152

Rudolf WESTPHAL

 

 

SS-Sturmmann

182 186

Walter SCHULT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

182 191

Wilhelm GRANSOW

 

 

SS-Sturmmann

182 217

Alfred FUHRMANN

26.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1944 r.

182 223

Karl KLETZIN

 

1 291 523

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.06.1934 r.
21.03.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

182 225

Erhard LANGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

182 238

Walter GRAAF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

182 250

Kurt BOLDT

 

 

SS-Mann

182 267

Wilhelm WASSERSTRASS

 

 

SS-Mann

182 278

Hans NIECKCHEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

182 300

Reinhold JANZ

06.07.1905

3 957 538

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

182 302

Willi FEHLAUER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

182 351

Harry REHBOCK  (1)

 

 

SS-Mann

182 366

Dr Gerhard WIGAND

27.07.1892

1 070 485

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

182 367

Alfred KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

182 379

Herbert POMPLUN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

182 389

Werner WUDTKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

182 401

Herbert MIRZWA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

182 429

Walter REMUS

 

 

SS-Mann

182 466

Walter HANSEN

05.10.1901

3 041 311

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

182 490

Bruno HARMS

 

 

SS-Mann

182 521

Ludwig THIEL

 

 

SS-Mann
04.12.1936 r. - wykluczony z SS

182 531

Hans TOLL

 

 

SS-Mann

182 540

Ernst ROHWER

27.02.1896

3 036 626

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

182 549

Hans DROESE

22.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

182 567

Joachim STAACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

182 576

Karl TIEDT

 

 

SS-Oberscharführer

182 579

Karl IVERT

 

 

SS-Rottenführer

182 590

Hermann LUEDER

 

 

SS-Mann
12.10.1942 r. - wykluczony z SS

182 592

Richard MURR

 

 

SS-Sturmmann

182 593

Othmar MUSCH

06.08.1892

4 404 039

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

182 594

Otto MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

182 595

Eberhard FILTHAUT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

182 599

Gerhard HANK

 

 

SS-Sturmmann
12.10.1942 r. - wykluczony z SS

182 620

Fritz STERNBERG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

182 633

Kurt KOEBKE  (2)

22.04.1894

3 986 380

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

182 642

Günther HÖLSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

182 649

Ernst FRIEDLEIN

30.04.1889

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

182 651

Johannes HARDER

 

 

SS-Sturmmann

182 668

Werner SCHWENDEL

09.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1944 r.

182 671

Wilhelm SCHOLZE

 

 

SS-Mann

182 673

Dr Kurt SCHÄFFER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

182 683

Alwin REEMTSMA

06.06.1895

4 175 330

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

182 691

Paul CHRISTOPHERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

182 693

Kurt FENDLER

 

 

SS-Mann

182 697

Heinrich GEHRCKENS

20.04.1890

3 001 944

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

182 700

Walther GOEBEL

28.04.1891

3 003 519

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

182 712

Heinz HOLERT

 

 

SS-Mann

182 714

Friedrich BOYSEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

182 731

Heinrich NIKOLEIT

01.11.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

182 736

Arnold WEIDE

 

 

SS-Rottenführer
01.04.1937 r. - wykluczony z SS

182 744

Richard REHER

05.02.1915

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

182 749

Fritz PRUESS

 

 

SS-Mann

182 778

Karl GIESEKE

 

 

SS-Rottenführer

182 779

Walter JUCKNAT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

182 791

Robert GLOWALLA

30.08.1887

2 733 637

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

182 792

Max LANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

182 798

Hans BUTENSCHÖN

 

 

SS-Rottenführer

182 799

Willi CHRISTENSEN

28.11.1897

3 982 102

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

182 803

Christoph CARSTENSEN

 

 

SS-Mann

182 818

Otto RADEMACHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

182 834

Friedrich MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

182 842

Jürgen BRODERSEN

 

 

SS-Scharführer

182 851

Hugo OTZEN

02.08.1888

2 746 592

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

182 875

Theodor LARSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.05.1934 r.
21.10.1935 r. - opu¶ci³ w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

182 878

Walter ALTEMEIER

27.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

182 883

Hans BRAND

 

 

SS-Mann

182 890

Paul BUELTERMANN

31.05.1892

2 464 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

182 893

Fritz ERGENZINGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

182 900

Hermann GROENE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

182 904

Johannes GUSTKE

03.01.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R, Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

182 905

Johann HENNIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

182 931

Willi MÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

182 949

Helmut WEHMEYER

15.12.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

182 961

Karl HÖCKER

11.12.1911

4 444 757

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

182 966

Heinrich HASPELMANN

27.09.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

182 973

Fritz BERGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

182 976

Herbert BLOM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

182 987

Fritz FISCHER

 

 

SS-Mann
10.03.1937 r. - wykluczony z SS

182 996

Wilhelm WULFF

 

 

SS-Mann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 182 351 dla:
    SS-Mann - Harry REHBOCK
    SS-Unterscharführer - Alfred EICHNER

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 182 633 dla:
    SS-Untersturmführer - Kurt KOEBKE
    SS-Untersturmführer - Kurt KRAUSE


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion