Numery cz³onków SS od 183 000 do 183 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

183 004

Heinrich BRANDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

183 005

Ernst CALLIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

183 006

Walter DIESSELHORST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

183 007

Heinrich DIERKSMEIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

183 021

Heinrich TENGE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

183 029

Oskar KOLLMEIER

28.03.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

183 037

Friedrich KÜMMEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

183 040

Fritz LEPPER

07.01.1889

4 444 812

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

183 046

Wilhelm BAUMANN

04.06.1914

5 361 078

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1944 r.

183 078

Klaus HATTENHAUER

13.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

183 086

Hermann REINKING

 

 

SS-Sturmmann

183 127

Ernst MEIER

28.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

183 161

Karl WEINSPACH

10.12.1912

3 566 109

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

183 186

Ernst HOLTZ

 

 

SS-Sturmmann

183 196

Friedrich OLTHOFF

 

 

SS-Rottenführer

183 211

Werner KORFF

12.04.1915

3 601 179

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

183 212

Bernd JANSSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

183 252

Alfred BRAND

28.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

183 254

Wilhelm BÜTHE

18.12.1914

2 466 069

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

183 261

Helmuth KLEFFNER

 

 

SS-Mann
21.10.1936 r. - wykluczony z SS

183 270

Carl HÜTTEMANN

01.09.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

183 291

Rudolf TEICHMANN

11.08.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 16.04.1945 r.

183 292

Karl TITO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

183 306

Walther LÜKING

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

183 315

Walter PARDUN

05.09.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

183 341

Reinhold KLEINE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

183 347

Albert KARSTEN

29.06.1895

2 486 499

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

183 349

Werner RÄKER

 

 

SS-Rottenführer

183 361

August ULLRICH

 

 

SS-Unterscharführer

183 386

Ernst BEHRENS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

183 391

Fritz BUNTE

 

 

SS-Mann

183 396

Fritz JASPER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

183 398

Friedrich KLOCKE

12.04.1914

5 653 936

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.08.1944 r.

183 434

Heinrich BRANNOLTE

07.02.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

183 442

Heinrich GRÜNDKEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

183 454

Julius NOTTEBOHM

23.11.1908

429 517

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

183 456

Wilhelm RÜSENBERG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

183 466

Franz SCHÄFER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

183 474

Alfred STEINS

09.08.1911

2 492 849

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

183 481

Wilhelm ZAPFE

26.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

183 498

August BUTTERWEGE

20.04.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

183 511

Hermann ARENS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

183 525

Walter SÄCKER

 

 

SS-Mann

183 529

Hans WESTEMEYER

09.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 09.07.1944 r.

183 533

Otto KOCH

11.04.1900

4 583 168

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

183 539

Heinz SCHOPOHL

 

 

SS-Unterscharführer

183 591

Wilhelm BEE

 

 

SS-Sturmmann

183 627

August KLEINE

 

 

SS-Rottenführer

183 685

Werner BRINKMANN

 

 

SS-Sturmmann

183 716

Erich DOPHEIDE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

183 717

Walter GOLDBECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

183 723

Heinrich KARTE

 

 

SS-Rottenführer

183 784

Alwin RINNE  (1)

20.09.1893

4 444 864

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

183 792

Reinhard SCHÜRMANN

29.08.1914

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

183 816

Johannes MÜLLER

17.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

183 822

Walter HESS

 

 

SS-Rottenführer

183 829

Paul HERREL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

183 835

Hermann MEDER

30.03.1904

4 828 151

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

183 846

Herbert MÜLLER

19.11.1899

476 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

183 848

Ludwig LECHNER

01.02.1902

3 071 556

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

183 851

Konrad FISCHER

20.08.1906

454 276

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

183 869

Wolfram BOETTICHER

25.06.1888

4 493 417

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

183 883

Karl KALDER

24.03.1891

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

183 893

Hanns PFLANZ

29.05.1904

2 623 202

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

183 894

Hans RODER

20.10.1906

153 029

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

183 917

August DIECKMANN

29.05.1912

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1943 r., awans po¶miertny w dniu 15.05.1944 r.
z dat± starszeñstwa 01.10.1943 r.

183 924

Jürgen MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

183 930

Max SCHWIEN

 

 

SS-Mann

183 939

Hans GARRN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

183 940

Ernst GÄTJENS

 

 

SS-Mann

183 952

Willi TIEDEMANN

07.05.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

183 961

Gerhard BOKELMANN

 

 

SS-Mann

183 976

Werner RUECKERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

183 977

Rudolf ALBERTSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

183 989

Arnold WOLGAST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 183 784 dla:
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Alwin RINNE
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Dr Hermann LIPP, urodz. 09.10.1910 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion