Numery cz³onków SS od 184 000 do 184 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

184 002

Walter GARBADE

22.04.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1944 r.

184 005

Ernst KEUNE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

184 023

Rolf FICKE

25.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1943 r.

184 033

Henry LIEBAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

184 035

Friedrich SPANNHAKE

 

 

SS-Mann

184 043

Paul RICHTERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

184 046

Friedrich WINTER

 

 

SS-Mann

184 097

August REIMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

184 105

Hermann BEEKEN

30.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

184 161

Paul MOHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

184 172

Otto HOHAGEN

 

 

SS-Rottenführer

184 175

Heinrich GRIEMSMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 14.07.1937 r.

184 209

Gustav BORCHARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 211

Hermann FRIEDRICHS

02.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.04.1944 r.

184 217

Erich LAUENROTH

 

 

SS-Mann

184 220

Karl BANDER

 

 

SS-Sturmmann

184 222

Hans GOTTSCHALK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 250

Alfred BERGMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 266

Werner BERKHOFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

184 273

Helmut KLEIN

 

 

SS-Mann
20.11.1941 r. - wykluczony z SS

184 275

Hermann MICHELS

 

 

SS-Sturmmann

184 276

Adolf OTTE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

184 292

Friedrich HEUTLING

27.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

184 293

Albert KARWEHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 296

Hans MÜTZELFELDT

08.08.1916

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.05.1945 r.

184 313

Werner TEUTEBERG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

184 323

Karl BEYER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

184 334

Karl REUSCHER

 

 

SS-Mann

184 348

Kurt ROESER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

184 356

Helmut HARM

28.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

184 395

Werner SCHRÖDER

12.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

184 411

Hermann HORMANN

 

 

SS-Mann

184 423

Hermann ALM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 445

Werner LANGE

25.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1941 r.

184 454

Hans LEVEN

 

 

SS-Mann

184 457

Kurt HARTMANN

07.02.1908

98 696

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1938 r.

184 459

Paul BAUMGARTEN

16.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans 09.11.1944 r.

184 475

Erich HAUSSKNECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

184 480

Herbert BESENTHAL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

184 492

Karl REINECKE

 

 

SS-Rottenführer

184 516

Helmut BECKER

 

 

SS-Scharführer

184 538

Kurt SONNEWALD

 

 

SS-Rottenführer

184 547

Walter MENKE

12.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

184 562

Friedrich GÖRRES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

184 571

Walter LINDE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

184 580

Friedrich KÖHLER

22.10.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

184 602

Heinrich WETJEN

 

 

SS-Mann

184 615

Herbert MOHNIKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

184 648

Werner LÄMMERHIRT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 659

Wilhelm KLUCKHOHN

 

 

SS-Mann

184 680

Walter OSMERS

 

 

SS-Mann

184 693

Robert AHUES

 

 

SS-Sturmmann

184 695

Heinz BECKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

184 743

Fritz RATHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

184 761

Friedrich OLBERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

184 808

Franz WYREMBEK

18.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

184 835

Heinrich ROHDE

01.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

184 872

Theodor GERCHE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 892

Herbert VAXMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

184 914

Günther SCHWANTES

15.10.1881

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

184 915

Ernst CARTELLIERI

 

 

SS-Obersturmführer

184 917

Heinrich ELLINGHAUS

27.03.1903

423 758

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

184 920

Wilhelm KUHLMANN

01.02.1890

987 224

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

184 921

Anton WEDDIGE

 

 

SS-Scharführer

184 930

Wilhelm LANGEWIESCHE

 

 

SS-Unterscharführer

184 934

Friedrich WEISSHAUPT

1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

184 936

Hans WOLF

 

 

SS-Untersturmführer

184 939

Helmuth GRÄSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

184 968

Herbert KEBERNIK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

184 981

Klaus LIEBICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

184 991

Erich ENGE

29.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

184 995

Hermann BAHNEMANN

25.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

184 997

Dr Alfred DENNHARDT

13.05.1898

5 370 519

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion