Numery cz³onków SS od 185 000 do 185 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

185 001

Arthur MARKUS

23.04.1898

4 578 791

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1937 r.

185 010

Dietrich FITTE

13.04.1904

1 399 781

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 011

Karl DAUM

 

 

SS-Obersturmführer

185 012

Axel HOLST

 

 

SS-Untersturmführer
zmar³ 26.01.1935 r.

185 014

Karl STRAUBE

 

 

SS-Obersturmführer

185 015

Karl BERGER

03.03.1909

786 110

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

185 017

Josef PULTE

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS 07.05.1936 r.

185 018

Wladimir von EGELSTEIN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

185 019

Otto von GUSOLVIUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

185 020

Hermann KIRCHHOFF

25.02.1892

3 474 543

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

185 021

Dr Otto KÜTTNER

02.02.1908

3 601 778

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

185 023

Gustav LOMBARD

10.04.1895

2 649 630

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1945 r.

185 026

Dr Helmuth FITZNER

05.12.1900

2 585 173

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

185 043

Eberhard STROHMEYER

 

 

SS-Sturmmann

185 044

Dr Willi JÄGER

22.03.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 046

Johannes SCHREIBER

 

 

SS-Unterscharführer

185 048

Erich SCHÜTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 059

Gerhard NOWACKI

 

 

SS-Sturmmann

185 060

Bernhard NITSCH

13.02.1901

5 375 153

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

185 068

Wernher von BRAUN

23.03.1912

5 738 692

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 28.06.1943 r.

185 070

Horst KAMPRATH

 

 

SS-Mann

185 077

Heinrich ROCHOLL

18.07.1902

2 634 315

SS-Sturmbannführer - awans 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

185 078

Hermann MECKEL

17.04.1893

2 594 578

SS-Sturmbannführer - awans 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

185 085

Bruno HUNDSDÖRFER

15.03.1897

2 633 618

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

185 091

Dr Alexander LANGSDORFF

14.12.1898

1 657 764

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

185 093

Friedrich RIPPICH

18.05.1908

2 586 731

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

185 094

Wilhelm RAMELOW

20.06.1897

3 672 147

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

185 105

Bruno KARRAS

10.07.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS>- awans w dniu 30.01.1937 r.

185 108

Leo KUGELMEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 137

Otto METSCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

185 164

Dr Otto STUMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

185 173

August RIECHMANN

 

 

SS-Rottenführer

185 183

Hans BAUER

04.01.1899

2 504 092

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

185 195

Carl BERGEMANN

03.06.1906

3 984 280

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

185 220

Georg WITTKOPF

 

 

SS-Mann

185 244

Paul FRIEBE

26.01.1895

1 449 915

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

185 260

Willy KRAUSE

30.01.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

185 272

Erich LOGÉ

01.01.1895

2 648 705

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1944 r.

185 287

Adolf HEYER

25.11.1901

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.12.1936 r.

185 298

Eduard AHNS

04.03.1895

4 578 131

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

185 311

Friedrich OSTMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

185 322

Kurt SCHNAUFFER

04.06.1899

3 971 641

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 324

Horst SCHULZ

16.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 03.05.1945 r.

185 332

Alfred BUSCHMEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

185 348

Curt SCHRÖDER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 361

Gerhard MAY

10.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1943 r.

185 367

Heinz RIEDGER

09.05.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 11.02.1945 r.

185 371

Leonhard ROMIG

21.03.1901

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

185 380

Heinz BOHLE

01.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

185 411

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer

185 415

Walther SEIFERT

09.11.1896

4 826 808

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

185 417

Kurt HANNEMANN

03.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 10.07.1944 r.

185 434

Bruno LETTOW

19.01.1910

4 583 183

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.11.1940 r.

185 437

Georg BORG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 460

Joachim HANISCH

07.04.1911

813 549

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

185 463

Günther BENKERT

09.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

185 475

Georg GRÜNDLING

30.05.1904

251 896

SS-Untersturmrführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

185 479

Waldemar von SKOWRONSKI

08.12.1889

707 793

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.099.1935 r.

185 480

Hans BERNSTEIN

23.10.1915

4 830 647

SS-Untersturmführer

185 481

Günther GRELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 485

Walter KIRSCH

29.07.1901

124 657

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

185 486

Alfred SEHMISCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

185 492

Siegfried KOEBEL

12.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

185 496

Wilfried GOTTLACK

 

 

SS-Sturmmann

185 497

Kurt SUKALE

18.02.1901

312 681

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

185 513

Heinrich DOHNA

 

 

SS-Sturmmann

185 515

Carl TAMSCHICK

05.10.1901

1 068 368

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

185 518

Heinz WÖLLERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1937 r.

185 520

Robert SEBASTIAN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

185 528

Alfred ENDRISSAT

22.05.1912

278 029

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 544

Erich KOHLSTEDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

185 547

Erich KELLER

 

 

SS-Untersturmführer

185 554

Ernst SCHNEIDER

21.02.1902

855 510

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

185 559

Paul GÜNTHER

05.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 577

Ernst WIEGAND

1905

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

185 581

Erich BRANDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

185 595

Fritz GOEBEL

 

 

SS-Oberscharführer

185 596

Karl SCHIFFKE

15.12.1892

3 892 335

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

185 599

Erwin FELGENHAUER

25.10.1906

997 831

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

185 600

Werner SCHULZE

20.10.1909

1 097 295

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

185 602

Hans PELKA

 

 

SS-Rottenführer

185 608

Fritz WINKELMANN

02.11.1901

5 387 504

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

185 610

Anton WITTMAR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

185 612

Dr Wilhelm HINZ

03.12.1887

1 576 873

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans 30.01.1945 r.

185 615

Herbert RADTKE

06.10.1897

2 637 953

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
30.11.1938 r. - opu¶ci³ SS

185 637

Hans FECHNER

07.05.1909

5 464 690

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

185 643

Hans VOIGT

22.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 16.04.1943 r.

185 646

Wilhelm LAURISCH

17.03.1892

4 363 237

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

185 681

Otto DIERICK

 

 

SS-Mann

185 694

Günther STENZEL

21.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 11.06.1943 r.

185 711

Dr Hans von KOVATSITS

04.09.1902

1 228 637

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 715

Johannes SACHTLEBEN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

185 716

Helmuth SCHWARZ

 

 

SS-Sturmmann

185 727

Gerhard MAASS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 729

Franz HAHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 734

Walter FEHLOW

24.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

185 740

Eduard CASPER

29.08.1893

1 228 212

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

185 743

Herbert HENN

 

 

SS-Sturmmann

185 745

Herbert KÄHNE

01.08.1911

1 827 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

185 752

Arnold FUNKE

 

 

SS-Mann

185 779

Leberecht SEYFARTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

185 793

Ernst MUSTER

 

 

SS-Rottenführer

185 795

Hugo MANDKE

13.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

185 824

Hans RAAB

 

821 560

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS 10.07.1935 r.

185 829

Erich GRAUDENZ

24.10.1889

971 728

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

185 842

Wilhelm CONRAD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

185 871

Wilhelm HARTMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 16.07.1939 r.

185 880

Georg KOPPEN

30.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1942 r.

185 890

Herbert MEYER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

185 899

Karl von BERG

 

 

SS-Mann

185 915

Herbert LANGE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

185 916

Helmut FUCHS

24.02.1907

2 181 452

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1942 r.

185 917

Franz SCHILLING

 

 

SS-Sturmmann

185 922

Hans PRÖHL

01.09.1904

2 021 235

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

185 944

Albert WUDICKE

 

 

SS-Mann

185 945

Walter BEESE

 

 

SS-Mann

185 983

Paul ZINKE

 

 

SS-Mann

185 987

Friedrich ZANDER

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion