Numery cz³onków SS od 186 000 do 186 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

186 009

Martin GOEPEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

186 015

Erich VOLGMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

186 019

Theodor ZERNIKOW

 

 

SS-Mann

186 025

Heinz LIEBSCH

 

 

SS-Mann

186 029

Fritz GLÜHEISEN

23.11.1893

4 395 392

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

186 036

Manfred GEISEL

25.02.1908

1 551 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

186 049

Walter LENKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 059

Reimar VOSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

186 083

Hans DOMBROWSKY

22.01.1910

448 260

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

186 097

Werner RIECKE

25.02.1902

853 671

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

186 118

Werner SCHMIDT

06.08.1914

1 398 849

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

186 128

Günther KLEEMANN

03.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 149

Erwin GUTSCHE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

186 161

Willi ROST

19.09.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 164

Martin EGGERT

 

 

SS-Sturmmann

186 172

Fritz SENFF

 

 

SS-Mann

186 182

Willi ZEUMKE

 

 

SS-Mann

186 185

Willi LÖFFLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

186 192

Johannes SCHLESIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

186 201

Ernst WENZEL

 

 

SS-Mann

186 204

Alexander SPEE

 

 

SS-Oberscharführer

186 232

Robert KLICHE

24.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

186 242

Willi STRAUSS

22.04.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

186 249

Paul GROSCURTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

186 254

Otto ROGASS

 

 

SS-Unterscharführer

186 257

Walter von GOLZ

18.05.1909

410 983

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

186 271

Günther BLEYL

02.06.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

186 281

Herbert KAHNERT

 

 

SS-Unterscharführer

186 288

Erich BENSE

 

 

SS-Scharführer

186 307

Max WIENKE

 

 

SS-Mann

186 318

Gerhard KUBE

05.04.1908

2 398 508

SS-Obersturmführer der Waffen-SS- awans w dniu 09.11.1937 r.
06.08.1938 r. - opu¶ci³ SS

186 319

Hans RIEDEL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

186 322

Bruno SEEGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

186 327

Günther JANTZEN

20.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

186 339

Paul HEIDE

 

 

SS-Mann

186 349

Otto WILLBOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

186 367

Max SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

186 399

Ludwig KALHAMMER

02.07.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

186 403

Karl HERGET

 

 

SS-Rottenführer

186 410

Albert BADER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

186 412

Lothar FAASS

 

 

SS-Sturmmann

186 413

Sigbert SOHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

186 415

Paul KITTSTEINER

 

 

SS-Rottenführer

186 416

Andreas HIERMÜLLER

18.03.1898

5 174 524

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

186 429

Albert HUGGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

186 430

Gustav SCHOBER

17.07.1890

1 891 391

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

186 447

Rudolf LANDGRAF

 

 

SS-Mann

186 488

Johann ENGEL

15.05.1894

72 201

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

186 490

Gustav NIEDERNHUBER

08.04.1910

3 958 906

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

186 494

Hans JAKOB

 

 

SS-Rottenführer

186 501

Georg SIMETSREITER

31.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

186 502

Dr Fritz KNÖTZINGER

30.05.1911

3 970 881

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

186 515

Joachim EGGELING

30.11.1884

11 579

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 14.04.1945 r.

186 522

Josef FILLEBÖCK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

186 533

Anton EICHNER

23.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 552

Johann STROBEL

 

 

SS-Unterscharführer

186 567

Hans ZINK

 

 

SS-Rottenführer

186 606

Otto DIETZ

 

 

SS-Rottenführer

186 619

Willy SCHREINER

21.03.1885

1 477 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

186 622

Fritz GOETZ

05.03.1898

3 616 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

186 626

August LEU

04.07.1890

2 540 451

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

186 633

Josef GMEINER

22.12.1904

3 656 472

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

186 636

Georg HOHN  (1)

 

 

SS-Sturmmann

186 647

August FROSCHAUER

 

 

SS-Rottenführer

186 652

Erwin WILHELM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

186 656

Heinz BARANOWSKY

22.02.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

186 667

Roman WILDENAUER

29.08.1910

90 067

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

186 671

Hans BECKER

 

 

SS-Mann

186 678

Rudolf EBNER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

186 679

Paul ECKERT

11.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 30.06.1944 r.

186 697

Oskar BÖTTCHER

19.02.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

186 776

Matthias ALTINGER

07.05.1909

2 878 261

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

186 784

Alfons OPPELT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

186 788

Franz LIEBEGALL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

186 792

Herbert GAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 794

Erich BERGMANN

 

 

SS-Sturmmann

186 797

Fritz SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

186 799

Karl BENDLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

186 801

Fritz KRIEG

08.04.1900

208 9687

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

186 814

Heinrich ARPKE

18.06.1899

2 053 392

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

186 822

Herbert ULLRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 837

Paul HENNING

20.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

186 841

Fritz GÖBEL

21.10.1910

243 732

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1944 r.

186 845

Werner DAHL

 

 

SS-Sturmmann

186 848

Hans KUMPFER

 

 

SS-Sturmmann

186 852

Paul TOWARA

07.06.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

186 859

Gerhard HOFF

21.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 862

Gerhard METSCHIES

 

 

SS-Sturmmann

186 872

Hermann BUETTNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

186 879

Wilhelm SCHWARZKOPF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

186 883

Arno SUPPELNA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

186 898

Gerhard LEMMEL

23.01.1902

4 923 846

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

186 921

Karl Wilhelm SCHULZ

22.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 926

Rudolf KAHLBAU

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

186 927

Walter PELLMANN

19.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

186 968

Friedrich MEYER

21.08.1898

1 227 116

SS-Obersturmführer

186 969

Herbert MILDNER

 

 

SS-Rottenführer

186 978

Hans BEHR

04.03.1903

4 037 146

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

186 984

Heinz STOLZENBURG

05.07.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

186 990

Richard TÖLLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

186 994

Herbert KREMERS

 

 

SS-Rottenführer - wykluczony z SS w 1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 186 636 dla:
    SS-Sturmmann - Georg HOHN
    SS-Mann - Florent ZAPF


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion