Numery cz³onków SS od 187 000 do 187 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

187 042

Erich KÄMPFER

 

 

SS-Mann

187 048

Herbert BLUMHARDT

31.08.1915

4 137 045

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

187 051

Alfred BRECHT

17.02.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

187 056

Karl FLEISCHHAUER

 

 

SS-Sturmmann

187 062

Wilhelm GERSTENBERG

 

 

SS-Mann

187 063

Johannes GERSTENBERGER

20.04.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

187 067

Hans HAMKENS

 

 

SS-Sturmmann

187 072

Rudolf TREYDEL

 

 

SS-Mann

187 103

Paul BENZ

 

 

SS-Mann

187 112

Hans GROCKE

 

 

SS-Mann

187 114

Paul SCHORNSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer

187 116

Rudolf DIELS

16.12.1900

3 955 308

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 117

Benno MARTIN

12.02.1893

2 714 474

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

187 118

Fritz-Heinrich KERN

25.07.1901

410 795

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

187 119

Arnold TRUMPF

27.10.1892

329 920

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

187 120

Heinrich BAUER

1906

 

SS-Obersturmführer

187 121

Ulrich SENF

12.08.1892

3 063 668

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

187 124

Fritz SOELTER

04.08.1900

826 862

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

187 125

Friedrich FISCHER

19.11.1897

80 006

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

187 126

Albert KOST

19.03.1897

174 076

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

187 128

Wilhelm von WOIKOWSKI-BIEDAU

22.03.1888

1 497 037

SS-Standartenführer - awans w dniu 25.07.1937 r.

187 195

Peter TITTLER

 

 

SS-Sturmmann
12.01.1939 r. - wykluczony z SS

187 200

Wilhelm MISCHAU

 

 

SS-Sturmmann

187 300

Günther RUPRECHT

24.06.1904

663 890

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

187 304

Hans LANGNER

01.06.1892

1 991 890

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

187 329

Paul WITTWER

10.01.1893

1 685 715

SS-Hauptsturmführer

187 333

Adolf SCHMÄHL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

187 345

Franz TOEPFER

 

 

SS-Unterscharführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 348

Konrad KÄSER

26.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

187 357

Heinrich POLKE

10.11.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 366

Wolfgang SCHÖTZAU

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

187 390

Johannes RUNTE

 

 

SS-Rottenführer

187 417

Werner SEIDEL

 

 

SS-Sturmmann

187 437

Ernst SCHOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

187 466

Franz JÄKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

187 467

Bernhard ENGEL

 

 

SS-Mann

187 485

Erich ELSNER

 

 

SS-Sturmmann

187 558

Rudolf REICHEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

187 591

Dr Gerhard STRIDDE

26.12.1893

4 206 368

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

187 633

Josef PUFF

 

 

SS-Mann

187 645

Erich DEMMIG

03.09.1900

3 834 892

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

187 648

Erwin WINKLER

31.07.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

187 650

Otto SCHWANTES

 

 

SS-Hauptsturmführer

187 651

Heinz LEDDERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

187 654

Herbert MATULL

16.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 21.09.1944 r.

187 670

Gerhard FENDESACK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

187 680

Helmut SCHLOSSER

 

 

SS-Unterscharführer

187 689

Alfred GRUENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 708

Joachim DEUMLING

25.01.1910

1 142 286

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

187 737

Richard SPAETE

 

 

SS-Rottenführer

187 742

Fritz JANKO

03.08.1898

1 973 038

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

187 743

Kurt BUCHER

28.09.1888

4 830 875

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

187 748

Helmut SCHRÖTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 763

Richard KLUMB

 

 

SS-Sturmmann

187 814

Martin BITTNER

 

 

SS-Mann

187 819

Helmut PFEIFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

187 820

Ernst BAUCH

 

 

SS-Rottenführer

187 837

Dr Klaus DECKNER

28.10.1903

871 760

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

187 841

Bruno BEYERMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

187 842

Siegfried BETTGE

01.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

187 843

Wolfgang WALTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

187 844

Hanns KUSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 848

Humbert BONA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 849

Heinz PRAGAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

187 852

Paul NAGEL

 

 

SS-Mann

187 860

Willi HÄUSLER

09.03.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

187 865

Günther HUHND

19.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

187 874

Herbert ERMLICH

31.12.1902

1 941 640

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

187 876

Albert ROSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

187 877

Rolf LANGELUDDECKE

 

 

SS-Sturmmann

187 891

Walter KSINSIK

 

 

SS-Unterscharführer

187 896

Werner KRAHL

29.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

187 930

Gerhard SCHOEPS

 

 

SS-Mann

187 944

Ernst LIEDTKE

 

 

SS-Scharführer

187 954

Erich MICHALIK

01.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

187 973

Walter ZEISKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

187 985

Helmut DETTKE

15.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion