Numery cz³onków SS od 188 000 do 188 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

188 011

Erwin PORNITZ

22.11.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

188 027

Otto TESCHNER

14.04.1900

4 659 924

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

188 034

Alfred POHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

188 037

Herbert MENZ

04.05.1905

1 414 045

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

188 049

Hans GÖBEL

29.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.01.1943 r.

188 072

Paul MACDONALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

188 075

Otto FREUDE

 

 

SS-Rottenführer

188 076

Fritz SCHMELTER

03.03.1904

1 137 184

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

188 079

Paul JUNKE

 

 

SS-Sturmmann

188 112

Wilhelm GÄRTNER

 

 

SS-Scharführer

188 118

Dr Karl PILZ

31.08.1889

405 763

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

188 139

Herbert PILTZ

 

 

SS-Sturmmann

188 140

Erich KLOSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

188 141

Otto PLASKUDA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 164

Georg KRAUSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

188 177

Alfons MEYER-RACHNER

05.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

188 193

Ludwig BLEISCH

 

 

SS-Mann

188 201

Richard SPERLICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

188 240

Wilhelm NASSWETTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

188 241

Dr Karl ENGELL

21.10.1887

1 054 896

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

188 248

Gerhard MICHALSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 278

Benno LOSKE

 

 

SS-Mann

188 285

Dr Alfred SCHNABEL

11.03.1888

1 937 902

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 01.10.1937 r.

188 288

Georg KOENIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 294

Herbert HÜBNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

188 296

Alfons TEUBER

11.07.1912

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

188 300

Günther HANNIG

27.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

188 319

Josef HANNIG

25.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

188 343

Herbert GÄRTNER

 

 

SS-Mann

188 344

Gottfried CREMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 358

Karl-Heinz WERNER

11.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 08.07.1944 r.

188 360

Paul KAPS

14.02.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

188 375

Hans SCHÖLZEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

188 385

Paul HAIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

188 431

Gerhard MARX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 432

Bruno ENGEL

04.03.1893

1 685 791

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

188 476

Rudolf TSCHÖPE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

188 496

Helmut ALTMANN

18.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

188 497

Otto JORDAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

188 527

Werner GÜNTZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

188 531

Helmut RICHTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

188 551

Fritz JOBKE

04.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

188 564

Ernst PROSKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

188 623

Hans MUECKE

 

 

SS-Rottenführer

188 625

Walter SCHUMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 629

Karl PELIKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

188 634

Willy SCHLABITZ

06.03.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

188 635

Helmut CUNITZ

 

 

SS-Mann

188 662

Walter SCHMIDT

 

 

SS-Mann

188 663

Ernst GÜTTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

188 671

Gerhard FUHRMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

188 696

Ernst MOSCHNER

 

 

SS-Sturmmann

188 724

Konrad SCHOLZ

 

 

SS-Sturmmann

188 725

Georg WERNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

188 748

Heinz SCHMIDT-HERBOTH

03.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

188 756

Hans HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer

188 793

Hermann DRUSCHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

188 801

Helmut ERNST

 

 

SS-Scharführer

188 807

Friedrich KÖNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

188 815

Richard HÄUSSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

188 840

Paul WINCKLER-TIEDE

12.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

188 848

Kurt KALIBABKY

 

 

SS-Mann

188 852

Martin HELLMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

188 858

Josef VOGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

188 891

Karl LANDGRAF

 

 

SS-Mann

188 898

Walter WENZEL

 

 

SS-Mann

188 901

Oskar SIEGEL

 

 

SS-Mann

188 914

Karl GELLNECK

 

 

SS-Rottenführer

188 917

Alfred KINZEL

 

 

SS-Mann

188 929

Max JOHN

 

 

SS-Rottenführer

188 944

Joachim von PLÖTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

188 955

Günther HUNDT

 

 

SS-Unterscharführer

188 963

Walter ULBRICH

22.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

188 977

Erich BECKER

 

 

SS-Rottenführer

188 983

Fedor MIRISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

188 997

Rudolf WELLSCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer
21.08.1937 r. - wykluczony z SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion