Numery cz³onków SS od 189 000 do 189 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

189 031

Alfred EPPICH

14.12.1893

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

189 041

Norbert HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

189 043

Gerhard LUDEWIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

189 061

Günther MATZEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

189 078

Robert KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

189 111

Helmut BÖHM

11.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

189 113

Georg KRIEGEL

15.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

189 115

Willi ROTHE

02.06.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

189 133

Alfred MATSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

189 136

Herbert MARX

 

 

SS-Mann

189 152

Heinz KADEN

24.07.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

189 157

Rudolf KREUTZIGER

09.12.1915

4 137 157

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.09.1941 r.

189 176

Otto DIEMBT

18.03.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

189 199

Hans WENZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

189 205

Alfred FIEBIGER

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

189 228

Kurt LUECKE

 

 

SS-Mann

189 274

Rudolf MÜLLER

03.12.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

189 290

Werner PUSCH

03.09.1903

1 566 602

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

189 295

Paul WENZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

189 329

Peter DAHMEN

28.12.1893

4 414 164

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

189 330

Alfons LANGSCH

04.01.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

189 347

Bernhard MISTEREK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

189 355

Erhard RATUSCHNY

03.01.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

189 361

Günther THIEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

189 362

Georg PATRZEK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

189 363

Paul HUDASCH

 

 

SS-Rottenführer

189 373

Stefan BOCIANOWSKI

02.09.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

189 462

Stefan KUCHARCZYK

 

 

SS-Mann

189 497

Karl MRUSEK

13.12.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

189 479

Hans HEUDUK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

189 497

Karl MRUSEK

13.12.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

189 514

Paul SCZYGIOL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

189 536

Alwin UNRUH

22.02.1899

4 544 966

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

189 539

Paul GORETZKY

20.08.1901

1 478 305

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

189 546

Hans REICHELT

 

 

SS-Scharführer

189 547

Roman MRUTZEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

189 548

Gerhard PLAGENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

189 558

Richard BUCHWALD

 

 

SS-Mann

189 585

Stanislaus KROLL

 

 

SS-Sturmmann
26.09.1939 r. - wykluczony z SS

189 596

Hans HEGER

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

189 602

Dr August SCHWEDLER

25.08.1902

412 895

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

189 607

Karl WEILAND

14.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

189 611

Otto RUHLAND

17.12.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

189 613

Dr Otto BEGUS

25.09.1899

3 354 998

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

189 623

Walter ALLMOSLECHNER

31.01.1900

1 521 528

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

189 625

Ferdinand ZIERL

06.04.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

189 627

Fritz WIESER

16.10.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

189 628

Walter URANKER

27.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

189 630

Hans SOJER

30.10.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

189 633

Karl RESCH

11.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

189 640

Robert HUTTIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

189 641

Johann HUBER

10.03.1905

1 526 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

189 645

Raimund GAUBE

02.06.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

189 647

Max FRÖSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

189 651

Josef WEINZIERL

 

 

SS-Unterscharführer

189 654

Otto MEYER

12.11.1894

5 024 431

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

189 655

Otto BESTLE

21.11.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

189 658

Erich DYCK

 

 

SS-Sturmmann

189 664

Albert GRUNWALD

27.12.1886

1 906 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

189 673

Johann NEBE

 

 

SS-Scharführer

189 685

Herbert KÄDTLER

 

 

SS-Rottenführer

189 695

Erwin SCHWALM

 

 

SS-Sturmmann

189 687

Ottokar POHLMANN

 

 

SS-Rottenführer

189 698

Kurt BRZOSKA

 

 

SS-Rottenführer

189 718

Franz DASTIS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

189 721

Dr Hermann WOSEGIEN

27.04.1890

4 924 044

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

189 734

Franz NEUMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

189 743

Werner HEINEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

189 749

Dietrich von MINNIGERODE

 

 

SS-Rottenführer

189 763

Gerhard GNABS

26.11.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1941 r.

189 765

Alfred SCHWALGUN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

189 769

Eduart ZAROGEWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

189 774

Hartmut SIEDEL

30.01.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

189 779

Paul HOHMANN

10.05.1901

2 306 680

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

189 780

Horst BRONSERT

 

 

SS-Rottenführer

189 786

Paul KANSTEIN

31.05.1899

2 306 733

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

189 788

Hans GESCHWANDTNER

 

 

SS-Unterscharführer

189 804

Fritz REUTER

 

 

SS-Mann

189 812

Erich BECKMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

189 845

Willy KIESLER

20.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

189 849

Arthur TIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

189 858

Hans DRAAB

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

189 865

Erich BALSCHUN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

189 871

Fritz NEITZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

189 895

Kurt WENK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

189 967

Kurt SCHLEDZ

22.10.1914

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 16.07.1939 r.

189 968

Max SCHIRRMACHER

30.11.1912

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

189 972

Walter HEESE

18.04.1894

1 360 410

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion