Numery cz³onków SS od 19 000 do 19 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

19 000

Stefan KAUFMANN

 

 

SS-Scharführer

19 001

Andreas DÜMPERT

 

 

SS-Oberscharführer

19 008

Karl MÜNCH

02.05.1898

174 151

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

19 013

Wilhelm DIEHL

 

 

SS-Unterscharführer

19 018

Philipp RICHTER

 

 

SS-Mann

19 035

Eugen ROTTER

12.07.1894

548 327

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 039

Bernhard HERMANN

27.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

19 042

Eugen EBERWEIN

20.04.1913

509 462

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

19 048

Anton KOBELL

 

 

SS-Rottenführer

19 049

Johann KELLER

01.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

19 058

Konrad BILDSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

19 059

Dr Leo ENDRES

10.04.1891

353 638

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 062

Paul SCHNEELE

 

 

SS-Scharführer

19 063

Erwin HANUSCH

30.08.1910

193 686

SS-Hauptsturmführer

19 074

Dr Ernst STARK

15.06.1881

60 051

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

19 076

Wilhelm PREUSSER

11.04.1881

648 441

SS-Obersturmführer

19 079

Dr Eduard RIEDEL

 

5 741

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.08.1934 r.

19 098

Karl REINEL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 108

Franz AURNHAMMER

22.02.1906

741 479

SS-Hauptsturmführer

19 113

Fritz BAYER

31.05.1892

329 280

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

19 129

Helmuth HARTMANN

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

19 130

Paul KUNZE

09.01.1907

15 943

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 141

Hans-Joachim KIESEL

22.10.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

19 151

Erich MEHR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

19 153

Walter ECKARD

02.08.1898

560 592

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

19 154

Dr Fritz HUTH

23.02.1872

834 004

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

19 156

Dr Walter KULEMANN

19.06.1898

573 685

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

19 157

Dr Hermann BAUMGART

09.04.1886

655 867

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

19 159

Dr Gerhard ADAM

23.11.1907

172 165

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

19 167

Dr Hans DENKER

11.10.1886

515 008

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

19 172

Dr Karl STEPHAN

15.04.1877

527 167

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

19 173

Cuno WILKE

28.11.1885

309 362

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

19 175

Hans WALLIS

 

 

SS-Oberscharführer

19 180

Albert SAUER

17.08.1898

862 698

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 191

Romanus GOSCHIN

25.12.1888

470 061

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

19 195

Heinrich ULBRICH

 

 

SS-Scharführer

19 197

Helmut POLZFUSS

 

 

SS-Oberscharführer

19 199

Rudolf REESE

15.05.1909

224 191

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 201

Johannes HERDER

04.04.1889

345 949

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

19 202

Rudolf HOEDT

11.11.1892

311 146

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 203

Richard KRÜGER

28.08.1899

101 263

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

19 206

Georg PÄSCHKE

13.11.1907

307 119

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

19 207

Fritz PÄSCHKE

06.07.1909

581 796

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 208

Karl HINRICHS

20.07.1889

448 195

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

19 209

Reinhold SCHULZE

01.01.1891

809 707

SS-Standartenführer - awans w dniu 06.08.1934 r.
01.03.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

19 210

Arno ZEHRING

10.04.1894

596 212

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 211

Albrecht SOMMER

24.03.1903

18 754

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

19 233

Hans RUST

15.06.1902

33 137

SS-Untersturmführer - awans w dniu 14.02.1934 r.
23.08.1938 r. ochodzi z SS

19 236

Helmut BEERMANN

16.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

19 244

Fedor DEITERS

05.06.1906

764 903

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

19 246

Heinrich HOFFMEISTER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

19 248

Heinrich CLAUSSEN

25.01.1908

885 518

SS-Hauptsturmführer

19 249

Dr Fritz THIESEN

11.05.1904

710 306

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

19 250

Dr Hans RINNE

11.02.1888

558 248

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

19 251

Dr Hermann FISCHER

22.03.1883

1 168 069

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

19 253

Karl HEINEMANN

09.01.1899

723 650

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 .

19 260

August SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

19 263

Fred HALIN

17.06.1904

677 918

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

19 275

Hubert WALTERFANG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen SS

19 285

Albert BECHTEL

 

 

SS-Unterscharführer

19 302

Adolf BERMANN

05.11.1899

646 402

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

19 308

Otto WISBAR

06.11.1897

380 105

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

19 312

Eduard STRAUCH

17.08.1906

623 392

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

19 318

Wilhelm HORN

05.01.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

19 319

Gerhard KRÄMER

22.08.1910

478 471

SS-Hauptsturmführer

19 327

Wilhelm ALTHAUS

26.07.1905

891 378

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

19 336

Konrad WEICHSELBAUMER

22.05.1898

246 211

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

19 338

Heinrich WIGAND

25.09.1907

37 293

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

19 339

Karl FRITSCHE

27.10.1908

636 850

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.10.1944 r.

19 341

Kurt OTTO

07.11.1910

559 416

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

19 349

Paul REIMUS

 

 

SS-Scharführer

19 356

Peter BROECKMANN

10.11.1898

407 787

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 366

Fritz WINGENDORF

 

 

SS-Oberscharführer

19 374

Hans KESPER

01.09.1913

664 148

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

19 380

Hans PROSINSKI

16.11.1907

651 096

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

19 385

Vinzenz HUNDT

24.12.1901

563 866

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

19 386

Hans VERHUVEN

07.09.1902

563 824

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 392

Heinrich CLOOT-STEVENS

16.07.1905

47 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 402

Dr Josef WEGENER

 

406 869

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

19 405

Julius DRÖGE

 

 

SS-Scharführer
11.10.1935 r. - wykluczony z SS

19 406

Alfred BAUER

15.04.1896

862 195

SS-Brigadeführer- awans w dniu 09.11.1942 r.

19 409

Peter BIER

 

 

SS-Rottenführer

19 412

Erich HERBERHOLZ

23.11.1908

48 030

SS-Obersturmführer

19 413

Rudolf RASCHKE

 

 

SS-Oberscharführer

19 417

Heinrich NEURATH

19.07.1887

322 159

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

19 436

Friedrich DORRA

07.03.1890

700 721

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

19 442

Linus WUCHERPFENNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

19 456

Wilhelm SCHULZE

15.05.1907

727 993

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

19 461

Karl STUHM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

19 469

Emil FUCHS

 

 

SS-Oberscharführer

19 474

Carl SATTLER

06.10.1891

241 993

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

19 485

Friedrich KRÖCKER

10.02.1909

343 357

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

19 488

Anton KAUFMANN

04.07.1889

343 412

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

19 491

Erich ENDLICH

21.12.1908

928 452

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

19 497

Otto GEISS

16.01.1903

91 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

19 513

Franz MEYER

 

720 377

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

19 515

Josef MAYER

 

 

SS-Scharführer

19 522

Richard WIEDERHOLD

01.12.1910

317 569

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 554

Ernst TEICHMANN

09.08.1897

286 089

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.05.1935 r.

19 566

Franz SCHMUKAT

 

 

SS-Rottenführer

19 574

Heinrich VOGEL

 

 

SS-Scharführer

19 579

Walter FÜRSTENBERG

 

491 940

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.08.1934 r.

19 580

Gerhard HOLZMANN

24.07.1912

365 408

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

19 584

Richard WALLASCH

25.08.1901

1 470 917

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

19 587

Harry HARMGARTH

07.05.1910

841 721

SS-Obersturmführer

19 588

Johannes SUPPA

 

 

SS-Unterscharführer

19 589

Heinz BRESSAU

04.07.1912

841 677

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

19 596

Rudolf WOLF

03.06.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 05.10.1944 r.

19 601

Josef THIMM

11.12.1908

330 836

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

19 609

Kurt HASELHORST

17.05.1905

235 413

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

19 610

Dr Karl STEINEL

27.10.1903

308 515

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

19 611

Franz HANSMANN

07.08.1905

53 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

19 618

Otto BAYER

06.11.1900

361 555

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

19 619

Karl WEICHSELSDORFER

02.04.1909

361 431

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

19 626

Erich ALBERT

09.06.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

19 628

Günther ECKE

23.11.1907

138 779

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

19 629

Felix SAUR

06.07.1895

561 151

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

19 631

Josef PRUCHA

30.08.1899

364 179

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

19 639

Herbert GILHOFER

31.08.1910

613 261

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

19 640

Alfred JANTSCH

27.09.1911

685 074

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

19 646

Franz LULEK

16.12.1900

360 235

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

19 656

Johann HAUSER

05.05.1903

360 761

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

19 659

Franz KUTSCHERA

22.02.1904

363 031

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1940 r.
Generalmajor der Polizei - awans w dniu 09.11.1942 r.

19 660

Ernst DLASKA

03.10.1906

361 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

19 669

Philipp REICH

28.02.1912

232 675

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

19 684

Werner ERXLEBEN

23.06.1912

754 347

SS-Obersturmführer

19 685

Michael RUCKER

29.06.1886

786 912

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 691

Heinrich SCHWARZ

14.06.1906

786 871

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 692

Max SCHMID

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

19 693

Helmuth GROMOTKE

05.12.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

19 697

Adolf DAUMENLANG

 

 

SS-Scharführer

19 705

Josef WERBERGER

12.10.1886

695 254

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

19 706

Josef REINER

25.03.1895

916 341

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

19 723

Hermann MÜNK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

19 729

Dr Ludwig EHRSAM

31.07.1910

526 435

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 736

Walter GANTNER

29.01.1911

94 316

SS-Obersturmführer

19 757

Kurt LEWINTAT

 

 

SS-Scharführer

19 759

Richard NILL

 

 

SS-Oberscharführer

19 761

Erich HARTMANN

29.10.1897

308 471

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.07.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

19 764

Eynar CHRISTENSEN

18.10.1912

758 915

SS-Hauptsturmführer

19 766

Rudolf KRAUSS

26.01.1898

340 543

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

19 777

Wilhelm WEISSFLOG

19.01.1894

149 333

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 07.05.1934 r.

19 780

Herbert ZÜRN

09.07.1911

848 768

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

19 794

Franz DAMBACHER

30.11.1905

177 891

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

19 797

Johann TESDORPF

18.05.1904

701 436

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

19 798

Jakob BARDON

 

 

SS-Unterscharführer

19 804

Heinrich MÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

19 807

Wilhelm STÖHR

22.09.1912

733 604

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

19 813

Eugen WEIGEL

03.06.1897

47 831

SS-Hauptsturmführer

19 814

Georg MILDENBERGER

07.02.1888

552 586

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

19 815

Hans HOLTMANN

27.04.1910

1 474 838

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

19 818

Bernhard SCHERTLE

21.09.1894

579 870

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 819

Kurt FRÄNZLE

23.10.1900

579 645

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 821

Otto REICHERT

11.09.1900

675 999

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

19 822

Theodor SIEFERT

 

 

SS-Oberscharführer

19 823

August WAGNER

 

 

SS-Unterscharführer

19 851

Georg SCHRATZ

 

 

SS-Sturmmann

19 864

Gerhard UNGER

 

 

SS-Rottenführer

19 878

Heinrich SCHWIEREN

 

 

SS-Rottenführer

19 890

Hans WIELAND

07.12.1893

657 896

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

19 894

Erich LANG

 

 

SS-Unterscharführer

19 903

Arthur DRESCHER

03.02.1903

338 312

SS-Obersturmführer

19 906

Otto BAUMANN

21.11.1910

187 441

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

19 913

Paul KUNDE

12.09.1903

359 835

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

19 917

Hans HOYER

25.11.1910

714 826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

19 924

Rudi OEHM

 

 

SS-Scharführer

19 928

Walter CLAUSS

 

 

SS-Unterscharführer

19 937

Hellmuth FRÖHLICH

28.09.1908

529 888

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

19 971

Heine GOTTSCHALK

16.11.1905

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

19 975

Walter OTTO

16.10.1912

635 093

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

19 978

Paul KNOTH

 

 

SS-Hauptscharführer

19 984

Karl TSCHIERSCHKY

15.03.1906

918 746

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

19 992

Ferdinand von LOCHOW

29.11.1911

381 346

SS-Obersturmführer - awans w w dniu 13.09.1936 r.

19 993

Ernst VOEDISCH

23.09.1894

9 694

SS-Obersturmführer

19 994

Franz SCHMIDT

10.03.1899

9 695

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion