Numery cz³onków SS od 190 000 do 190 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

190 005

Joachim VOSS

 

 

SS-Untersturmführer

190 020

Walter GREIFENBERGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

190 043

Alfred HAGESTEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

190 044

Paul HEINRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

190 049

Martin SENDER

 

 

SS-Unterscharführer

190 063

Horst LOCHOW

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

190 089

Fritz SCHRADER

16.06.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

190 092

Erich STRYJEWSKI

 

 

SS-Sturmmann

190 110

Alois STOLLA

 

 

SS-Mann

190 119

Karl FEÜRABEND

 

 

SS-Scharführer

190 124

Helmut KROLL

 

 

SS-Sturmmann

190 144

Viktor ZIERMANN

 

 

SS-Mann

190 159

Bruno MARX

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

190 171

Kurt WICHERT

 

 

SS-Mann

190 175

Eduard KRAKOR

19.04.1912

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

190 180

Anton KELKA

 

 

SS-Sturmmann

190 188

Johann CZINZOLL

 

 

SS-Mann

190 197

Siegfried SCHWARZ

 

 

SS-Mann

190 204

Bruno HOHMANN

 

 

SS-Mann

190 215

Nathanael KISSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

190 226

Wilhelm KIRSTEIN

 

 

SS-Sturmmann

190 254

Fritz STECKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

190 255

Wilhelm SCHULTZ

 

 

SS-Unterscharführer

190 285

Ludwig MASCHKE

14.06.1889

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

190 318

Erich LASKOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 320

Helmut ROGOWSKI

13.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

190 321

Paul SCHOLZ

17.12.1900

1 658 703

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

190 339

Bruno SCHWETLICK

18.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

190 352

Helmut BRICKS

25.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

190 360

Richard KRAUSE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

190 368

Willi LOHKEMPER

 

 

SS-Mann

190 371

Kurt REIPA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 379

Alfred HAUS

04.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

190 386

Max ROGALLA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

190 443

Ewald KLAAR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 446

Fritz PURWIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

190 451

Willy ALEXANDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

190 460

Karl PUKLOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

190 503

Heinrich SCHIPPAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

190 507

Paul NEUMANN

 

 

SS-Mann
15.02.1939 r. - wykluczony z SS

190 514

Alfred KORDASS

 

 

SS-Rottenführer

190 526

Gustav KOSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 547

Emil KRISCHKEWITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

190 550

Arthur SCHMIDTKE

07.11.1906

 

SS-Mann

190 570

Erwin HILL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

190 573

Paul HERHOLZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 580

Johannes HEINRICH

 

 

SS-Mann

190 604

Hans BAUMEISTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

190 617

Heinrich KLUCZYNSKI

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

190 620

Gustav KESSLER

 

 

SS-Mann

190 640

Bernhard LINGNAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

190 659

Otto SADOWSKI

 

 

SS-Mann

190 668

Herbert MILDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

190 671

Hans TIBOLT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

190 674

Paul BOENIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

190 682

Bruno HUETTCHE

 

 

SS-Unterführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

190 700

Johannes BOHNE

 

 

SS-Mann

190 709

Erich SCHENKLUHN

 

 

SS-Mann

190 729

Otto WEBERSTAEDT

23.10.1895

3 539 078

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

190 744

Karl MICHALSKI

 

 

SS-Sturmmann

190 777

Ernst STEPPKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

190 783

Erwin BOGATZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

190 786

Herbert REDIESS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

190 793

Rudolf JANZEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

190 797

Willi BREITFELD

 

 

SS-Sturmmann

190 814

Herbert KUHL

 

 

SS-Mann

190 828

Otto MALTER

 

 

SS-Unterscharführer

190 844

Max BARANSKI

 

 

SS-Mann

190 860

Arthur HELLSTERN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

190 864

Alfons SCHWARZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

190 866

Wilhelm ROHRMANN

28.09.1905

2 116 473

SS-Hauptsturmführer

190 868

Heinz BREITKOPF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

190 881

Hans SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

190 882

Ernst WINTER

 

 

SS-Mann

190 902

Johannes GAEBLER

12.04.1901

3 714 580

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

190 904

Günther HOPP

 

 

SS-Rottenführer

190 937

Hubert DERDA

12.02.1912

3 932 013

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

190 941

Hermann BENDIG

04.05.1899

926 973

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

190 945

Horst PÄTSCHKE

25.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. - w sowieckiej niewoli

190 951

Helmut TIEDTKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

190 965

Herbert EHM

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

190 971

Otto SEIFERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

190 988

Kurt DIENEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

190 989

Helmut BÄHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion