Numery cz³onków SS od 192 000 do 192 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

192 014

Matthias BIRKEN

27.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

192 030

Max JUMPERTZ

08.12.1912

2 121 512

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

192 057

Arnold HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 107

Willi LONGERICH

 

 

SS-Rottenführer

192 120

Karl KÜCKEL

 

 

SS-Mann

192 122

Horst KAMINSKI

21.05.1908

3 673 301

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

192 124

Johannes MAYS

 

 

SS-Sturmmann

192 128

August WALLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 130

Heinz NACHTIGAL

18.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

192 134

Hermann HEISING

24.02.1895

2 227 466

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1940 r.

192 163

Franz BERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 164

Arnold KENTEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

192 165

Paul RICKEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 170

Heinrich SEILING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

192 171

August STEIN

08.04.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
16.05.1945 r. - zmar³ s³owackim w obozie jenieckim

192 173

Erich TRAFT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

192 175

Adolf SCHEU

14.06.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

192 177

Erich DÖNNINGHAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

192 187

Erich SCHLOTTMANN

25.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.01.1944 r.

192 210

Adolf KEMPENER

 

 

SS-Sturmmann

192 215

Karl KOTZIAN

 

 

SS-Mann

192 221

Hubert PLÖGER

 

 

SS-Mann

192 238

Otto PICKENBROCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

192 273

Franz FREYTAG

 

 

SS-Sturmmann

192 286

Bruno HORSCH

10.05.1904

4 689 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

192 303

Wilhelm WINTER

 

 

SS-Mann

192 319

Fritz HECKERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

192 362

Gerhard SICKMANN

 

 

SS-Mann

192 367

Ewald WERKMEISTER

 

 

SS-Sturmmann

192 394

Ludwig BRAUER

13.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

192 402

Dr Alexander SCHULZE-NOELLE

28.07.1900

841 392

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

192 409

Wilhelm JÖRDENING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

192 415

Heinrich SCHAPER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

192 483

Hermann BASTIAN

06.02.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

192 520

Wilhelm QUANDEL

03.11.1898

468 9876

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

192 547

Hugo DETERING

04.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 07.05.1945 r.

192 561

Wilhelm KLEINSCHMAGER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

192 569

Willi HOERING

 

 

SS-Unterscharführer

192 573

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

192 592

Friedrich HÖHNE

19.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

192 602

Hermann TWIEHOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

192 623

Walter ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

192 624

Carl BEUCKELMANN

01.07.1895

2 205 487

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

192 625

Bernhard WOLFERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 626

Paul FÖRSTER

 

 

SS-Untersturmführer

192 629

August NEUHÄUSER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

192 630

Ernst NEUHÄUSER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

192 631

Otto NEUHÄUSER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

192 635

Hans HOHL

17.07.1885

1 933 990

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

192 637

Franz HEURICH

16.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

192 642

Fritz BRUNE

09.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

192 645

Otto ANDERNACH

04.01.1913

1 221 772

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

192 647

Heinz RAIDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

192 655

Paul KOPISCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

192 656

Karl GEVER

 

 

SS-Mann

192 671

Siegfried GROSSE-OETRINGHAUS

14.01.1902

3 190 781

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

192 673

Wilhelm HESSE

24.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 28.01.1945 r.

192 682

Heinz REINKING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 683

Wilhelm STAUPENDAHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

192 684

Heinrich BIERMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

192 688

Paul RIENERMANN

 

 

SS-Rottenführer

192 690

Gustav CASTRINGIUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

192 703

Hermann SOMMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

192 709

Heinz STABY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

192 713

Wilhelm GUNDLACH

13.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

192 731

Benno FINNERN

 

 

SS-Unterscharführer

192 763

Walter REEDE

 

 

SS-Rottenführer

192 781

Wilhelm KRANZ

 

 

SS-Mann

192 788

Wilhelm MIDDELMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

192 813

Helmut PÖTZ

17.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

192 830

Heinrich POTH

17.07.1908

257 664

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 28.08.1943 r.

192 836

Willi BRUTKUHL

30.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1942 r.

192 841

Eduard HELMICH

17.09.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 03.11.1944 r.

192 846

Karl POHL

22.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 08.10.1944 r.

192 851

Heinz FINDEISEN

12.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

192 858

Rudolf BAUER

24.10.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 20.05.1940 r.

192 879

Heinz WIEDRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

192 881

Erwin MIX

02.08.1907

5 872 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

192 885

Hans RIEDEL

07.06.1916

1 871 911

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

192 886

Herbert PAUL

06.02.1914

2 970 514

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 08.03.1945 r.

192 887

Gerhard KUNAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

192 899

Horst MEINHARDT

15.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

192 907

Herbert ZIRNSTEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

192 909

Walter RENNER

05.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

192 910

Rudolf JESCHE

17.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

192 918

Emil BACHMANN

22.12.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

192 928

Gerhard DIETZE

17.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

192 937

Wolfgang ENGEL

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

192 956

Erich HÄDICKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

192 958

Horst ALEXI

 

 

SS-Mann

192 966

Erich STACKFLETH

20.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 04.04.1945 r.

192 969

Wilhelm SCHLIEP

 

378 440

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.08.1934 r.
05.12.1935 r. - opu¶ci³ SS

192 970

Hermann TAUGNITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

192 982

Robert MÖNNINGHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion