Numery cz³onków SS od 193 000 do 193 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

193 034

Alfred WINKLER

 

 

SS-Rottenführer

193 096

Heinz MÜLLER

27.07.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

193 119

Fritz WUNNENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

193 120

Hans UNGLAUB

15.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

193 141

Horst BAUMGAERTEL

 

 

SS-Sturmmann

193 158

Werner GENTSCH

30.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

193 173

Erich LICHTENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

193 178

Rudolf KRAUSE

17.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

193 182

Heinz KESSLER

21.08.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

193 217

Erich ZIMMERMANN

 

 

SS-Sturmmann

193 233

Max SATTLER

01.11.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.09.1941 r.

193 240

Karl HESSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

193 248

Kurt WERSEBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

193 278

Otto KOBUS

 

 

SS-Scharführer

193 279

Karl ABENDROTH

30.12.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

193 285

Arthur WIESE

1906

 

SS-Mann

193 304

Erich BARTHOLOMAEUS

15.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1943 r.

193 319

Otto WIEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

193 320

Carl DIEKMANN

17.10.1883

4 867 072

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

193 326

Wilhelm PILZ

04.04.1890

2 197 106

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

193 378

Werner FAUSCH

11.01.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

193 386

Karl BANG

 

 

SS-Rottenführer

193 392

Oskar DITTRICH

18.07.1902

4 489 163

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938r.

193 394

Hermann REBATTU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

193 408

Dr Hugo BRUDER

23.12.1901

3 027 303

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

193 410

Hans von DITFURTH

08.07.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 06.09.1944 r.

193 412

Franz CRICHSEN

 

 

SS-Oberscharführer

193 414

Hans von KELLER

07.03.1911

1 499 303

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1937 r.

193 415

Ernst KOELLN

03.10.1908

3 973 210

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

193 416

Bernhard MASSURY

26.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ w 1945r.

193 418

Arthur RUDOLPH

21.08.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

193 421

Kurt WIEDE

16.10.1900

3 033 465

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

193 423

Herbert FRICK

30.07.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1936 r.

193 425

Anton HAÜRWAAS

01.09.1903

31 624

SS-Hauprsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

193 426

Werner HARLANDT

14.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

193 435

Hans GIELE

27.09.1894

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

193 436

Albert WOITEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

193 456

Friedrich KIEL

 

 

SS-Unterscharführer
02.07.1941 r. - wykluczony z SS

193 465

Albert KRAEMER

 

 

SS-Sturmmann

193 470

Georg PFRÖTZSCHNER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

193 472

Karl HAHN

 

 

SS-Oberscharführer

193 474

Heinrich WIGGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

193 504

Paul von FORSTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

193 521

Heinrich HAGEDORN

 

 

SS-Mann

193 531

Otto DELFS

09.02.1897

478 342

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

193 553

Walter SCHNOHR

 

 

SS-Unterscharführer

193 557

Otto SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

193 588

Emil MATZKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

193 600

Martin WIENKE

08.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

193 609

Walter ISLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

193 616

Rudolf HÖSS

22.11.1900

3 240

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 18.07.1942 r.
16.04.1947 r. - stracony

193 621

Wilhelm SCHULZ

23.08.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

193 645

Erich QUADE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

193 653

Willy BOSSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

193 690

Rudolf STREITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

193 762

Walter BÜNGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

193 764

Karl BRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

193 805

Helmut GRAPENTIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

193 809

Otto UECKER

 

 

SS-Rottenführer

193 855

Otto SCHALOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

193 866

Günther KADDATZ

25.06.1916

3 601 653

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

193 867

Albert HOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

193 873

Arno BOYKE

 

 

SS-Mann

193 876

Franz ZWICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

193 913

Hans KOHBROCK

30.06.1910

4 731 682

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

193 921

Helmuth LÜBBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

193 924

Hans KNOOP

16.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

193 925

Hans KLÄHN

 

 

SS-Mann

193 930

Heinz HAASE

 

 

SS-Mann

193 931

Karl GRIES

 

 

SS-Mann

193 932

Hans GRIES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

193 939

Werner SZYMANSKI

 

 

SS-Mann

193 945

Erich SCHLAPP

 

 

SS-Mann

193 947

Heinrich OEHL

05.01.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

193 953

Werner NAHMMACHER

14.08.1888

5 037 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

193 964

Kurt SCHÜTZE

 

 

SS-Rottenführer

193 971

Erich LANGE

21.10.1888

3 521 156

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

193 982

Carl DEDERING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion