Numery cz³onków SS od 195 000 do 195 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

195 023

Johann OLBRICH

 

 

SS-Mann

195 086

Hermann HÖLTING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

195 092

Johannes MEISNER

2271983

 

SS-Oberscharführer

195 095

Paul KNABE

2271983

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
10.02.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

195 097

Oskar FIETZ

 

 

SS-Sturmmann

195 126

Bruno REISCH

05.10.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ 31.07.1945 r.

195 141

Herbert KRAUSE

01.07.1888

4 659 744

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

195 145

Wilhelm SOMMER

 

 

SS-Mann

195 151

Robert HAUKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

195 153

Dietrich SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 156

Kurt PETZELT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

195 167

Walter MAAGK

21.01.1893

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

195 170

Gerhard FABIUNKE

 

1 413 997

SS-Untersturmführer
opu¶ci³ SS 14.11.1936 r.

195 174

Franz KLINK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 190

Paul BLUEMEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 209

Hans ZENKER

 

 

SS-Sturmmann

195 210

Erich KÖNIGSBERG

08.04.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

195 233

Hans MAY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 253

Fritz BALZER

10.08.1900

1 401 793

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

195 261

Erich KNORRN

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

195 281

Kurt ANLAUF

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

195 300

Karl TEUBER

26.12.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

195 304

Herbert ULBRICH

15.10.1908

4 245 207

SS-Hauptsturmführer

195 311

Herbert WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 317

Kurt HAUBITZ

 

 

SS-Mann

195 323

Hubert BROMMA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

195 328

Gerhard KORDELLE

09.08.1897

4 206 284

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

195 331

Siegfried UEBERUECK

19.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

195 372

Klaus GROTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 434

Paul WEISS

06.06.1910

3 958 926

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

195 441

Gerhard HANKE

 

 

SS-Sturmmann
20.05.1937 r. - wykluczony z SS

195 450

Hans JANIA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

195 460

Fritz MIELERT

 

 

SS-Hauptscharführer

195 466

Albert NIEMANN

20.01.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

195 467

Rudolf SCHUBERT

10.01.1915

4 037 199

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

195 468

Erich WOITAS

 

 

SS-Scharführer

195 495

Günther WUNDERLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 512

Erwin RIEGER

 

 

SS-Sturmmann
15.04.1942 r. - wykluczony z SS

195 520

Paul PYTTLIK

1900

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

195 547

Ernst PETERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 553

Paul KITTNER

28.10.1901

4 883 211

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

195 559

Herbert HAUSDÖRFER

 

 

SS-Unterscharführer

195 590

Kurt LISCHKA

16.08.1909

4 583 185

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

195 601

Dr Günther PASCHKE

20.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

195 657

Martin BUCHHALTER

10.11.1900

2 031 824

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

195 605

Horst MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

195 650

Erich BENSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

195 656

Friedrich SCHEITZA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 657

Martin BUCHHALTER

 

 

SS-Untersturmführer

195 658

Georg KASPEREK

29.08.1897

2 031 404

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

195 700

Dr Günther BEDERKE

30.03.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

195 733

Ernst KALAMORZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

195 737

Leo MARTINETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

195 744

Walter NEUMANN  (1)

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

195 760

Georg DÖRR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

195 777

Wilhelm RENSCHIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

195 828

Erich GEISSLER

 

 

SS-Sturmmann

195 832

Werner SCHÖNHALS

 

 

SS-Rottenführer

195 841

Rudolf KAISER

31.12.1895

4 748 219

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

195 857

Erich SCHORSCH

 

 

SS-Unterscharführer

195 873

Dr Hans FIELITZ

03.01.1908

2 143 256

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1944 r.

195 877

Eberhard SCHENK

16.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

195 887

Johannes JUNGE

20.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

195 902

Willi KAUFMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

195 924

Hans SCHÜLLER

05.01.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

195 925

Wolfgang SCHULZ

 

 

SS-Mann

195 948

Erich TZSCHOPPE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

195 962

Wilhelm RIESE

05.11.1914

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

195 965

Werner WULFFEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

195 967

Herbert KOSCHKAR

 

 

SS-Sturmmann

195 972

Kurt WELTZIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

195 973

Kurt RENNER

30.06.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

195 980

Herbert KRAFT

16.11.1900

3 528 888

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 195 744 dla:
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Walter NEUMANN
    SS-Sturmmann - PAUL WINKLER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion