Numery cz³onków SS od 196 000 do 196 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

196 002

Erich BALZE

 

 

SS-Rottenführer

196 011

Kurt MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

196 037

Heinz SCHNEIDER

12.01.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

196 049

Herbert WEICHELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 061

Frierich ROESLER

07.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

196 067

Karl MENZEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

196 149

Hans RADKE  (1)

 

 

SS-Sturmmann

196 189

Helmut HAUPT

20.60.1912

3 529 819

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

196 198

Wolfgang HOFFMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

196 229

Kurt RENNER

02.03.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

196 245

Richard RUESTER

 

 

SS-Sturmmann

196 273

Walter FÖRSTER

 

 

SS-Obersturmführer

196 283

Franz OBST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

196 293

Richard ULBRICH

 

 

SS-Rottenführer

196 307

Richard GLUMM

 

 

SS-Mann

196 312

Johannes SCHOEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

196 321

Franz LIEHR

07.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

196 334

Siegfried RIEBEL

07.03.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

196 351

Kurt BRAUNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

196 360

Walter KASCHNER

 

 

SS-Unterscharführer

196 364

Kurt ALBINSKY

 

 

SS-Sturmmann

196 368

Dr Hans REIMHERR

29.08.1903

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

196 374

Hans LOHMANN

 

 

SS-Oberscharführer

196 376

Kurt LINDNER

05.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
do czerwca 1953 r. - w sowieckiej niewoli

196 380

Horst WILLNER

 

 

SS-Rottenführer

196 381

Dr Gerhard WOLF

21.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

196 400

Erich HORTEN

24.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zmar³ 05.06.1939 r.

196 403

Ewald POLIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

196 424

Wilhelm SCHULZE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

196 430

Günther SCHOLZ

 

 

SS-Rottenführer

196 436

Kurt GORNIG

15.11.1912

1 991 513

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

196 455

Karl SCHAMPEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

196 468

Georg SCHIEVELBEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 489

Oskar WINKLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 491

Kurt SCHALM

15.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

196 526

Friedrich VINKELE

 

 

SS-Mann

196 541

Herbert KUHNERT

 

 

SS-Unterscharführer

196 547

Walter HENSCHKE

07.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

196 550

Wilhelm KAKUSCHKE

27.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

196 568

Erich HAMANN

07.08.1898

151 568

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

196 571

Hans HÜBNER

 

 

SS-Sturmmann

196 580

Paul MIEMELT

30.06.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

196 585

Erhard FRANKE

 

 

SS-Sturmmann

196 591

Ernst WITTWER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.06.1939 r.

196 593

Heinz KOSCHLIG

 

 

SS-Sturmmann

196 594

Wolfram SIEGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 604

Helmut SCHLECHT

04.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

196 608

Johann BARTON

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

196 616

Herbert RÖSLER

30.05.1913

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

196 633

Wilhelm ZINGEL

11.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

196 651

Georg LIRA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

196 655

Anton KRAWUTSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 673

Karl WELLNITZ

 

 

SS-Unterscharführer

196 694

Walther MACHULE

09.03.1908

1 196 586

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

196 737

Bruno OTTO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

196 742

Erich BREITMANN

21.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

196 760

Gerhard BOHR

09.08.1915

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 23.02.1943 r.

196 773

Rudolf FEIST

17.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

196 809

Erich KRETSCHMER

29.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

196 814

Werner HEINZE

01.09.1908

1 787 185

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

196 821

Ernst RUDOLPH

11.12.1900

4 544 852

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

196 858

Horst LANGER

 

 

SS-Rottenführer

196 880

Oskar WILDNER

 

 

SS-Mann

196 960

Kurt BLINBERT

 

 

SS-Unterscharführer

196 970

Ewald TRZECIOK

28.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

196 988

Egmont LAUTERBACH

26.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 196 149 dla:
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Josef KESER
    SS-Sturmmann - Hans RADKE


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion