Numery cz³onków SS od 197 000 do 197 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

197 000

Paul STAAR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

197 013

Willy ILLMER

 

 

SS-Mann

197 019

Wolfgang KNEBEL

28.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

197 021

Helmut LEWANDOWSKI

01.04.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

197 031

Willi BÖRNER

 

 

SS-Rottenführer

197 032

Kurt FRANKE

21.05.1911

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 15.09.1937 r.

197 064

Wilhelm KRUSCHE

 

 

SS-Mann

197 093

Albin GRZIWA

13.02.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

197 101

Dr Gerhard SCHINKE

30.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

197 105

Kurt SCHELLIN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ w 1942 r.

197 111

Georg KASSNER

14.02.1897

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

197 188

Paul GÖHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

197 224

Hans SASSINEK

 

 

SS-Rottenführer

197 233

Richard HEIDRICH

01.11.1901

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

197 256

Hans HARTRUMPH

08.06.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

197 274

Georg KUHNERT

16.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.02.1945 r.

197 278

Friedrich BOROWKA

 

 

SS-Rottenführer

197 299

Anton FUNKE

 

 

SS-Scharführer

197 385

Josef WOLF

 

 

SS-Mann

197 408

Reinhold SALISCH

 

 

SS-Mann

197 429

Paul WALCZYK

27.10.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

197 434

Alois HYLLA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

197 437

Alfred PAUL

07.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 21.07.1944 r.

197 439

Paul KNISPEL

23.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

197 442

Franz PRZESANG

09.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 15.08.1943 r.

197 448

Alois WOLF

 

 

SS-Mann

197 468

Alfred PRZYWARA

 

 

SS-Sturmmann

197 471

Max SOFFNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

197 487

Rudolf OTTO

03.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

197 501

Heinrich KOISAR

04.07.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1943 r.

197 508

Günther DRESSLER

 

 

SS-Mann

197 510

Rudolf SCHWEDA

01.08.1900

4 659 911

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

197 513

Alfred JUST

 

 

SS-Sturmmann

197 540

Max HEYN

13.08.1899

2 289 540

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

197 581

Erich PANDEL

18.12.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 20.08.1944 r.

197 599

Willi KLUGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

197 601

Erich KURKA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

197 605

Kurt KISCHLOWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

197 627

Eduard BEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

197 665

Anton SCHAFFLIK

 

 

SS-Scharführer

197 675

Clemens GAIDA

16.11.1900

1 595 690

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

197 718

August KOSCHELLA

26.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

197 719

Karl GRUNDMANN

10.08.1901

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

197 742

Franz GAWELLEK

 

 

SS-Rottenführer

197 768

Gerhard LANGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

197 797

Franz KOLARCZYK

 

 

SS-Mann

197 821

Florian BARON

 

 

SS-Unterscharführer

197 876

Karl LANGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

197 878

Leopold KLEHR

 

 

SS-Rottenführer

197 879

Paul WOLF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

197 896

Erich LIPOK

10.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

197 920

Walter WINKLER  (1)

29.07.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

197 933

Paul HIRSCH

 

 

SS-Sturmmann

197 939

Richard BAEHR

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

197 945

Erich GEISSLER

26.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

197 954

Walter GOEBEL

 

 

SS-Sturmmann

197 965

Heinz ULLRICH

 

 

SS-Mann

197 999

Walter SEIFERT

 

 

SS-Mann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 197 920 dla:
    SS-Obersturmfuhrer, oraz SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Walter WINKLER
    SS-Oberscharfuhrer - Hans BRANDT


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion