Numery cz³onków SS od 198 000 do 198 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

198 018

Kurt HÄNEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

198 025

Kurt EIDNER

 

 

SS-Sturmmann

198 032

Friedrich EINECKE

07.07.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

198 033

Otto WERNER

 

 

SS-Sturmmann

198 051

Alfred NAUMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

198 055

Herbert SCHWIEBUS

17.10.1913

1 860 434

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

198 059

Albert SEIPOLD

04.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

198 070

Maximilian GLABASNIA

 

 

SS-Sturmmann

198 098

Karl HARPE

24.07.1889

1 377 936

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

198 103

Hans LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer

198 107

Helmut LEUSCHKE

28.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.04.1943 r.

198 109

Willi MARX

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

198 126

Karl ENDE

 

 

SS-Mann

198 129

Rolf SMISCHLAEW

13.01.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

198 155

Walter JEHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

198 166

Dr Leo VOLLRATH

02.04.1894

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

198 174

Robert VOYE

07.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

198 213

Kurt SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

198 233

Heinz KREHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

198 234

Kurt MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

198 242

Herbert ANDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

198 265

Karl-Heinz DÖRING

18.02.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

198 275

Erich SINN

05.01.1915

4 158 964

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

198 290

Fritz SCHOLZ

13.12.1888

4 399 553

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

198 294

Heinz ZIMMERLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

198 311

Gerhard JOKSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

198 319

Bernhard ROSE

07.05.1901

1 494 062

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

198 327

Otto RABOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

198 328

Klemens SCHULTE-SASSE  (1)

12.11.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

198 335

Hans BERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

198 345

Helmut SKORA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

198 368

Hans REIMHERR

29.08.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

198 370

Hans LINGNER

27.02.1915

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.11.1944 r.

198 378

Willi HOLLAND

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

198 379

Gerhard RICHTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

198 388

Hans ERNST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

198 393

Walter KOLWE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

198 399

Hans BECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

198 417

Heinrich REINHARDT

22.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

198 420

Fritz WOLTER

15.03.1909

1 995 339

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

198 449

Wilhelm HOLZ

06.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz,
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 04.12.1944 r.

198 453

Wilhelm SCHULZE

12.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
w sierpniu 1944 r. zdegradowany do stopnia SS-Oberscharführer
we wrze¶niu 1944 r. - SS-Obersturmführer

198 467

Hermann DUBE

 

 

SS-Unterscharführer

198 470

Joachim ILLMER

29.06.1909

2 260 806

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

198 479

Hermann OEHLMANN

 

 

SS-Mann

198 490

Herbert BÖHME

31.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

198 501

Horst FINZELBERG

16.02.1914

1 987 341

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 26.01.1944 r.

198 504

Gottfried SCHMITZ

 

 

SS-Mann
14.08.1939 r. - wykluczony z SS

198 508

Franz von PRITZELWITZ

03.09.1908

1 976 853

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

198 529

Robert SANDER

19.01.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.06.1944 r.

198 533

Richard TIMME

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

198 539

Kurt STAUCH

 

 

SS-Mann

198 549

Franz KARL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

198 552

Willi LUXENIUS

 

 

SS-Sturmmann

198 555

Dr Karl-Heinz TSCHAKERT

14.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

198 569

Friedrich STRUBE

16.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

198 608

Adolf BIERICH

30.11.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

198 626

Wilhelm BUSCH

 

 

SS-Mann

198 630

Franz HACKBUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

198 638

Albrecht NAUWERCK

21.06.1892

1 985 571

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

198 643

Dr Hans-Joachim WOLF

26.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

198 655

Richard KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

198 662

Gerhard GESELLCHEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

198 678

Hermann WOEDE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

198 708

Wilhelm SWOBODA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

198 719

Emil KANKELEIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

198 729

Hans BEHNSTEDT

17.03.1908

391 603

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

198 735

Philipp GROSS

 

 

SS-Mann
14.12.1934 r. - wykluczony z SS

198 752

Richard GÖHRE

 

 

SS-Sturmmann

198 769

Hugo NAGEL

 

 

SS-Mann

198 782

Robert KIRCHHOF

 

 

SS-Sturmmann

198 810

Werner HINDERMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

198 817

Dr Reinhold KARL

20.10.1913

3 492 408

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

198 847

Fritz HEINOLD

 

 

SS-Sturmmann

198 855

Gerhard PERRET

 

 

SS-Unterscharführer

198 867

Helmut MÜNSTER

 

 

SS-Mann

198 868

Bruno NOWACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

198 871

Siegfried KUPFER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

198 886

Gerhard SACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

198 888

Egon SEILER

11.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.06.1942 r.

198 890

Waldemar STEUBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

198 908

Herbert APELT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

198 913

Fritz HOPPE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

198 927

Alfred DIRSCHUS

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1942 r.

198 931

Kurt HIEDL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

198 958

Walter KATTERFELD

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

198 972

Walter KIESSLING

 

 

SS-Rottenführer

198 976

Werner BRAUNE

02.11.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1944 r.

198 997

Günther SCHMIDT

19.09.1904

3 260 576

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

198 998

Robert HILDEBRANDT

 

 

SS-Sturmmann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 198 328 dla:
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Klemens SCHULTE-SASSE
    SS-Rottenfuhrer - Hans RECKE. wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion