Numery cz³onków SS od 2 000 do 2 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

2 001

Valentin POSTULKA

14.02.1900

129 898

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 004

Albert STAHLBERG

 

47 107

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 006

Fritz KÖCHERT

13.08.1909

180 484

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 007

Hermann STÄBLER

21.08.1906

104 946

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 008

Hans WALTER

 

34 281

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 009

Andreas WEHNER

15.01.1910

147 813

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 010

Heinz PENZEL

19.07.1909

108 301

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.02.1943 r.

2 015

Georg KOLAN

01.11.1903

6 435

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 017

Wilhelm FREHE

06.12.1903

126 847

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 021

Hermann MEYER

01.02.1906

62 973

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

2 022

Hermann BRANDES

 

99 917

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

2 023

Hans MITTELMANN

28.03.1902

58 742

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 025

Erich ROTTER

20.09.1906

276 533

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

2 026

Wilhelm BUTZ

11.01.1910

188 275

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 030

Wilhelm FLEITMANN

31.03.1891

166 930

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 24.06.1943 r.
zmar³ w sowieckiej niewoli 14.11.1944 r.

2 032

Otto LEIBAUER

27.07.1893

34 766

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 034

Anton KLOMFASS

06.07.1901

166 981

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 035

Friedrich PROSS

15.02.1907

155 160

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

2 036

Wilhelm IHLE

23.10.1889

67 958

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
05.03.1942 r. - nieudana próba samobójstwa
ciê¿ko ranny, zmar³ w dniu 07.03.1942 r.

2 042

Walter SELBECK

03.05.1906

32 725

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 047

Fritz BIRZER

23.06.1904

156 009

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 051

Walter MÜLLER

05.09.1910

97 539

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

2 053

Josef STROHMAIER

30.06.1905

74 650

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 055

Valentin SPANGENMACHER

27.05.1868

49 823

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 056

Valentin LOTTERMANN

17.01.1887

152 792

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 057

Günther KLINGSPORN

29.01.1901

152 791

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 058

Karl d`ANGELO

09.09.1890

21 616

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 062

Kurt CANSIER

15.08.1907

153 008

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 064

Franz TROIDL

13.09.1909

173 398

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 068

Hans WELLERSHAUS

30.01.1908

194 107

SS-Sturmbannführer - zmar³ w dniu 09.11.1936 r.

2 069

Bernhard SCHMIDT

18.04.1890

14 699

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 070

Karl KITZINGER

09.11.1891

126 746

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 071

Christoph WEBER

 

155 761

SS-Untersturmführer

2 074

Karl MEIDER

 

 

SS-Oberscharführer

2 075

Wilhelm FRANK

27.01.1909

80 651

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 076

Hans PETSCHLER

20.06.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

2 078

Konrad ROSS

19.08.1908

170 986

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 079

Georg ERHARDT

31.05.1905

87 650

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 080

Georg LUSCH

14.06.1884

186 090

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 086

Martin MALSCHINGER

24.12.1898

167 562

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 087

Franz EDER

18.07.1895

248 093

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 089

Franz GLAS

19.03.1900

14 815

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 093

Alfred BEBERT

11.03.1909

136 612

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

2 096

Ottfried HELLWIG

04.07.1900

35 314

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

2 097

Karl HILDEMANN

07.09.1901

56 773

SS-Hauptsturmführer

2 098

Kurt BACKOFEN

04.09.1896

153 133

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

2 099

Heinrich HAMMERSEN

22.07.1907

110 801

SS-Sturmbannführer
zgin±³ 28.06.1941 r.

2 104

Otto PIETSCH

09.03.1902

92 032

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
15.09.1938 r. - odchodzi z SS

2 105

Theodor ZEITLER

06.04.1912

240 935

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 106

Hans BATZ

02.04.1893

46 971

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

2 107

Hans HARTWANGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 109

Paul EHRENSPERGER

01.01.1895

112 978

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 111

Karl EHMANN

10.12.1896

80 718

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
28.06.1938 r. - odchodzi z SS

2 113

Georg SCHMIDT

22.04.1908

104 382

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 115

Hans-Werner MÜLLER

21.09.1908

160 651

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 116

Dr Horst WEBENDÖRFER

04.08.1907

160 810

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

2 117

Hams HÖHMANN

07.07.1911

129 003

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 118

Karl ADERHOLD

09.02.1908

183 556

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 13.05.1945 r. prawdopodobnie na skutek odniesionych ran

2 119

Robert WEINGAÄTNER

06.10.1908

215 312

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
16.09.1938 r. - odchodzi z SS

2 127

Michael WASSERMANN

17.10.1898

126 225

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 128

Georg KLEIN

08.03.1900

126 230

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 130

Georg SCHULTHEISS

20.02.1900

200 238

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 132

Paul SCHÜTZE

06.07.1891

70 605

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 134

Karl MARG

21.10.1906

180 983

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

2 137

Adalbert Graf von KOTTULINSKI

27.03.1904

54 320

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 138

Hans WEIGL

26.04.1905

194 072

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

2 139

Josias zu Erbprinz WALDECK und PYRMONT

13.05.1896

160 025

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
General der Polizei - awans w dniu 08.04.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

2 140

Friedrich GERTZ

05.03.1905

39 920

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

2 141

Willi HANSHON

23.09.1903

60 663

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 152

Ernst EDERER

09.06.1907

188 147

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 153

Josef PULFER

 

188 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 154

Werner ORTLEPP

15.03.1908

144 572

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 157

Ernst WAHL

24.10.1909

176 887

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 158

Wilhelm LÖSEL

01.05.1902

18 414

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 165

Wolf RUNGE

06.11.1893

105 637

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 166

Christian SCHALLER

20.11.1902

139 251

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 167

Anton SCHALLER

19.04.1907

154 860

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 168

August HAMMERDER

29.03.1894

139 247

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 169

Frenzolf SCHMID

12.09.1869

141 451

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 171

Martin ENZBRUNNER

10.11.1895

181 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

2 173

Ignaz VOGGENREITER

17.06.1899

99 019

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.
20.07.1938 r. - odchodzi z SS

2 174

Karl STOLLWERCK

03.08.1896

141 129

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 176

Franz WASCHINGER

12.05.1884

181 965

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 177

Ludwig VOGGENREITER

28.07.1884

93 105

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 178

Hans MEISINGER

14.04.1908

30 820

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 181

Ferdinand HERZIG

30.09.1903

338 612

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 184

Kurt KLEIST

02.10.1906

37 387

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
06.12.1943 r. - zgin±³ na froncie wschodnim

2 185

Josef BECKER

25.10.1906

38 639

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 190

Fritz STREMPEL

12.09.1905

215 303

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 193

Paul GEHRMANN

21.12.1901

179 035

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 195

Kurt RIESS

23.03.1910

70 882

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 197

Richard STRAKOW

09.04.1897

120 218

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 200

Erwin SONNTAG

11.09.1905

41 358

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 202

Hermann WOLF

25.11.1896

143 946

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 204

Wilhelm HILLER

03.04.1906

155 045

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
30.11.1941 r. - zgin±³ front wschodni

2 205

Otto FERSCH

26.03.1908

141 955

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

2 206

Otto KNEITZ

07.09.1901

7 216

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 208

Dr. Helmuth UMHAU

23.05.1905

158 427

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 210

Hermann DOERR

02.05.1910

125 314

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 18.03.1945 r.

2 214

Johann KÖHLER

17.10.1909

149 977

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1941 r.

2 215

Fritz VOGEL

23.04.1902

149 979

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 220

Hans FLOTO

17.02.1888

126 816

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.02.1936 r.

2 222

Erich BUCHHOLZ

14.08.1909

126 813

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 224

Ferdinand ZEHENDER

08.06.1906

17 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 225

Ernst LINDNER

27.03.1906

215 267

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 228

Martin KLOTZ

12.02.1911

200 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 229

Peter HÖH

15.05.1891

7 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 231

Hans HARBST

14.04.1901

68 447

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 232

Claus KROHN

12.08.1903

212 818

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 233

Martin MÖLLER

18.02.1904

94 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 235

Paul RADOMSKI

21.09.1902

96 942

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

2 237

Wilhelm BOYSEN

25.11.1905

99 612

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 238

Hermann LAASER

27.02.1909

96 999

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

2 240

Ernst LINK

 

96 994

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 241

Otto FOTH

28.10.1892

162 723

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 244

Hermann GÖTZ

22.09.1909

101 241

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 245

Otto PUSEWEI

06.10.1898

147 559

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 246

Oskar TILLIG

21.08.1907

114 584

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 248

Gerhard SCHÖBEL

09.02.1907

63 650

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 250

Walter DIETZSCH

18.06.1906

97 212

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 253

Fritz MÖCKEL

 

60 373

SS-Obersturmführer

2 255

Hermann SCHMORELL

12.08.1910

192 527

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

2 257

Karl PICHL

24.03.1906

83 267

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 259

Heinrich WEITZDÖRFER

10.02.1906

51 286

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

2 265

Dr Karl BRÖMSE

23.06.1907

133 507

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

2 266

Christian FRIEDRICH

06.12.1908

57 757

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 271

Oskar SCHWARZ

05.05.1905

74 673

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 272

Fritz VOSS

15.09.1879

178 307

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 273

Karl MERTENS

05.05.1896

178 305

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 278

Wilhelm HAIEGG

 

59 413

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.11.1931 r.

2 280

Herbert HRANITZKY

26.05.1910

90 252

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 282

Dr Hans OTT

16.07.1910

225 033

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 285

Friedrich SEYFRIED

02.12.1899

24 043

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 286

Ludwig HUBER

19.08.1896

191 562

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 287

Jakob ZETTEL

11.01.1909

184 814

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 289

Fritz PERSCHKE

27.09.1897

191 877

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 290

Albert MUTZ

30.11.1907

30 727

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

2 291

Adolf HAUG

05.07.1877

7 796

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 292

Johann MAIER

21.05.1889

122 119

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

2 293

Paul BRADTKE

05.04.1891

172 189

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 294

Paul ZIELINSKI

21.04.1888

33 859

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 295

Hugo ZIMMERMANN

26.12.1900

67 086

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 297

Herbert RAUTENBERG

19.01.1908

33 842

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

2 298

Walter SPEIKE

31.05.1901

128 588

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 300

Werner PÖGEL

10.10.1904

176 702

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 302

Gustav KÖLLNER

19.01.1898

178 039

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 307

Heinrich EYRICH

01.09.1890

173 559

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 308

Emil SCHNEIDER

02.01.1909

60 996

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 312

Hans HERZOH

13.11.1903

17 483

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 314

Eberhard GÄBELEIN

04.10.1905

10 090

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
26.01.1937 r. - odchodzi z SS

2 315

Jakob GEISS

31.10.1891

44 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 317

Jakob SCHÄTZHAUER

06.12.1896

44 460

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 318

Josef GRAD

05.05.1902

215 566

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 319

Karl ROSSNER

02.09.1896

76 765

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 322

Johann FIEDL

23.12.1907

48 262

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 323

Erwin KÖLLE

25.04.1909

44 308

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 324

Georg KÖHLER

11.12.1892

47 617

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 325

Ludwig STARK

04.05.1907

159 122

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 326

Friedrich ALT

27.09.1908

163 837

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 327

Georg Ernst NÄTSCHER

12.08.1905

130 682

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 328

Hans OECHSNER

19.08.1902

178 602

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 329

Hans DIEPOLD

06.08.

3 007

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 330

Paul VOLLRATH

 

10 812

SS-Obersturmführer

2 336

Willi KOCH

22.09.1910

219 993

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 337

Fritz POTTHAST

14.09.1888

112 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 338

August SCHOOR

08.09.1906

169 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
25.08.1938 r. - odchodzi z SS

2 340

Hermann QUENTIN

 

 

SS-Oberscharführer

2 342

Erich ZIEGENBEIN

01.04.1912

213 173

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
29.04.1937 r. - wykluczony z SS

2 343

Alfred SCHOOR

09.01.1905

219 353

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
30.11.1938 r. - odchodzi z SS

2 344

Heinrich KNAUF

19.06.1907

164 637

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 345

Andreas WEGGEL

25.01.1902

59 693

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

2 346

Martin WINCKLER

16.07.1908

168 628

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 347

Rudolf MARSCH

18.05.1901

171 229

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 348

Hans FREUND

19.02.1905

237 813

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 351

Rudolf SCHEIDE

24.12.1908

93 508

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

2 353

Adolf NEUNER

18.02.1896

42 108

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 354

Hans DREHER

14.08.1892

129 546

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 356

Wilhelm KRAUS

 

 

SS-Rottenführer

2 357

Theodor SLIPEK

18.09.1893

92 368

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 358

Friedrich KRAUZE

07.07.1907

138 994

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.03.1934 r.
zmar³ w 1939 r.

2 359

Bruno MEYER

03.05.1906

93 566

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 366

Wilhelm LAMSTER

26.03.1904

45 312

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

2 369

Martin AUBECK

23.10.1905

176 989

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 370

Eduard GUTSMITL

11.09.1893

84 655

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
14.09.1938 r. - wykluczony z SS

2 372

Martin HÖLZL

25.01.1904

93 915

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 377

Herbert KUTZNER

27.01.1906

730

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 378

Henning von LIEBEN

26.10.1910

134 877

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.01.1936 r.

2 379

Hans PÖHLMANN

28.10.1904

247 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 381

Emil FAUST

03.03.1899

151 165

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
26.02.1936 r. - degradacja i usuniecie z SS

2 383

Franz HUMPERT

 

 

SS-Oberscharführer

2 385

Paul KUHN

11.11.1900

188 997

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 389

Walter TURZA

04.08.1890

51 282

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

2 390

Franz WEILGUNY

16.08.1903

53 774

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

2 391

Gerhard KRAUS

08.06.1910

234 216

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 393

Erwin WENZEL

07.09.1905

137 534

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 394

Nikolaus HERBET

20.03.1889

68 494

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 396

Julius SEINSCHE

14.02.1906

178 280

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 397

Hermann HOLLAND

18.08.1906

190 540

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 398

August JOST

22.01.1899

178 300

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 400

Fritz ENGEL

03.03.1898

25 147

SS-Oberführer - awans w dniu 15.07.1932 r.

2 403

Bruno PLÖNTZKE

10.03.1906

45 677

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 406

Heinz KRAUSENECK

22.07.1910

165 436

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
27.10.1937 r. - odchodzi z SS

2 409

Hans FESTGE

24.05.1911

126 870

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 414

Albert SUTTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 417

Karl KENNERKNECHT

25.09.1898

166 188

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
27.08.1937 r. - odchodzi z SS

2 418

Heinrich BARTH

05.02.1904

75 679

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

2 421

Karl WALLUSCHEK von WALLFELD

06.02.1907

82 138

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 422

Lothar BEUTEL

06.05.1902

135 238

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 423

Karl SCHUBERT

07.05.1902

192 156

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 426

Anton KIRSCHSTEIN

04.11.1904

153 313

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 428

Adolf WAGNER

08.02.1902

49 710

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 429

Alfred STREHLE

12.09.1905

75 224

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 436

Otto PEPERKORN

19.09.1907

159 586

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 438

Hugo WEBER

04.12.1910

114 117

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 440

Walter BALD

04.10.1909

257 075

SS-Obersturmfuhrer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

2 441

Hans GMÖHLING

10.09.1908

87 360

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 442

Walter SPIESECKE

31.10.1895

121 520

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 443

Friedrich GERHARDT

15.03.1900

133 412

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

2 447

Erwin TSCHENTSCHER

11.02.1903

102 549

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

2 450

Otto SCHÜTT

20.02.1903

141 291

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 452

Wilhelm DITT

17.12.1904

132 376

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 453

Vinzenz HÖRNER

09.05.1902

202 842

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 456

Karl-Heinrich HELDT

22.05.1910

141 673

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 459

Rudolf WINKLER

16.01.1908

121 438

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 460

Paul BEYER

22.04.1908

205 979

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 461

Fritz WASSERMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

2 462

Karl WEHNER

28.02.1903

344 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 463

Peter MEISTER

25.07.1906

100 728

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 469

Ludwig DANDL  (1)

24.08.1904

228 752

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 473

Norbert SCHARF

07.01.1901

67 694

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

2 474

Eugen THEIN

25.05.1899

172 958

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 475

Josef HAAS

24.05.1898

133 492

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 478

Felix HEINEMANN

14.06.1908

119 620

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 479

Dr Heinrich BRUBACHER

23.09.1894

1 048

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 480

Fritz SCHLESSMANN

11.03.1899

25 248

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

2 481

Franz BAUER

 

 

SS-Oberscharführer

2 482

Hans SÖHN

07.01.1909

259 900

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 484

Walter DÜRHOLT

16.03.1899

46 318

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 485

Dr Alfred SCHWEDER

28.06.1911

224 806

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

2 490

Karl SCHLESINGER

24.12.1909

69 335

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 496

Adolf ELLENBERGER

21.02.1910

87 176

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

2 498

Gottfried HANFT

09.11.1902

127 063

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 499

Wilhelm MADECKER

12.03.1904

170 049

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 501

Hans WEBER

05.11.1901

127 065

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 505

Kurt SCHOLZ

23.07.1905

33 754

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 506

Wilhelm SLOMMA

12.09.1904

207 874

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 512

Gustav TISKEN

15.12.1901

85 198

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 513

Jakob RITTER

30.07.1898

147 011

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
17.09.1937 r. - wykluczony z SS

2 514

Heinrich MEYER

19.04.1906

95 025

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 515

Max HERRMANN

28.02.1898

103 012

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

2 516

Wilhelm PÄHLICKE

 

186 860

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 519

Karl JÄGER

05.12.1904

215 562

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 520

Paul LINDNER

28.08.1895

60 021

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

2 521

Hans KÜHTZ

15.02.1894

44 033

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

2 525

Maximilian MAILER

26.02.1910

164 678

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 526

Ludwig BECHTOLD

28.09.1900

159 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 529

Willi EHM

11.07.1904

156 995

SS-Hauptsturmführer - awams w dniu 20.04.1935 r.

2 532

Michael GLÄSER

18.09.1904

97 635

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 534

Kurt STAGE

06.01.1900

21 171

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
uwaga - pierwszy nr. SS mia³ 36 221

2 535

Anton SEITZ

26.03.1905

70 683

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 540

Johann STEER

 

170 371

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

2 541

Arthur SATTLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

2 542

Rudolf BINGEL

06.06.1902

194 788

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 543

Hermann ROESSING

10.06.1901

132 414

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 546

Hans GOSAU

31.01.1910

73 866

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 549

Dr Franz NIEDNER

17.09.1905

152 211

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

2 551

Heinrich HAFFNER

21.10.1910

242 504

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 552

Felix FAEHNDRICH

03.05.1906

242 498

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

2 554

Erik BRACK

22.08.1906

238 118

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

2 556

Emil MAZUW

21.09.1900

85 231

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 20.04.1942 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

2 557

Heinrich KLERK

06.11.1908

49 116

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

2 558

Kurt TRIMBORN

27.11.1903

175 815

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 560

Ewald DOHNAU

 

32 600

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 561

Hermann SCHNEIDER

27.07.1892

191 927

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 563

Karl ZIMMERMANN

26.02.1885

245 551

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 565

Ludwig BRIECHLE

25.07.1902

248 901

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 566

Johann BÜHLER

19.03.1906

217 508

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 568

Richard KNOTT

01.02.1894

126 248

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 569

Wilhelm MACK

15.04.1907

168 320

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 570

Günter JÜHNICHEN

14.11.1908

76 714

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 578

Otto PFALLER

30.07.1905

203 708

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 579

Georg LEWINTAT

 

47 599

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 580

Otto HÖLZER

03.08.1904

35 962

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 582

Eugen WILHELM

13.02.1906

111 703

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 587

August KLINGE

17.08.1904

109 899

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 589

Erhard KRIEGER

11.07.1885

113 500

SS-Standartenführer - awans w dniu 06.12.1931 r.
zmar³ 29.06.1932 r.

2 595

Werner MAASS

06.02.1907

33 141

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 596

Felix ALBRECHT

06.07.1900

62 499

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

2 597

Otto BRASS

08.07.1887

219 029

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

2 598

Paul LÜCKE

13.07.1909

33 798

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 599

Wilhelm RUNGE

 

21 148

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 600

Adolf BECKER

 

 

SS-Obersturmführer

2 603

Andreas HEIM

08.12.1904

17 556

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 605

Franz SCHÄDLE

19.11.1906

73 023

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

2 607

Karl HÖRMANN

06.04.1904

556 185

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 609

Hans BIEN

05.10.1905

173 725

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 610

Hans NÖRPEL

16.12.1906

30 061

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 611

Emil FLEISCHAUER

13.04.1892

156 736

SS-Obersturmführer
27.07.1937 r. - odchodzi z SS

2 613

Georg WINTER

04.07.1896

160 349

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 614

Josef EDER

19.03.1907

200 761

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 615

Karl WAGNERBAUER

09.10.1902

167 568

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 617

Werner FREISE

22.07.1906

21 435

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 618

Oscar VOSS

26.12.1883

231 889

SS-Standartenführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

2 619

Georg KUBISCH

19.11.1907

64 961

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.05.1934 r.
zgin±³ 08.06.1940 r.

2 621

Leo HELLMUTH

09.12.1883

221 012

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 625

Friedrich BRENNER

21.09.1884

221 016

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 627

Nepomuk SCHEDL

01.12.1902

221 008

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 629

Ludwig GRAUP

16.10.1902

254 059

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 631

Otto ECKARDT

22.12.1901

221 014

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 632

Wilhelm BERNHARDT

03.01.1903

220 996

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 636

Karl KELLNER

31.08.1900

45 052

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 637

Karl WANDER

01.11.1901

104 175

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 638

Bernhard DELLWIG

 

 

SS-Hauptscharführer

2 641

Anton WEISS-BOLLANDT

17.06.1909

247 643

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 647

Eugen SCHNEIDER

28.10.1906

49 159

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 648

Wilhelm SCHMELCHER

25.10.1894

90 783

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1943 r.

2 649

Ernst HAAS

17.01.1906

20 573

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 650

Eugen LINKS

24.02.1900

217 126

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 651

Rudolf BERNHARD

21.04.1899

60 224

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 652

Egon HUBER

13.05.1902

73 549

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.05.1935 r.

2 654

Heinrich KREBS

28.03.1905

133 101

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 658

Anton ZIEGLER

09.12.1897

54 891

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

2 659

Hugo SCHWANZ

09.05.1903

65 988

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 661

Karl WICKLMAYR

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 665

Erich KAISER

 

170 073

SS-Hauptsturmführer

2 666

Heinz STIEBLER

12.10.1904

152 145

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 668

Georg TROMM

09.09.1894

205 671

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 669

Walter TROMM

07.11.1898

127 120

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

2 670

Walter KUNZE

16.12.1903

135 047

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 672

Erich RUDOLPH

20.04.1905

137 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 673

Walter HOSSFELD

02.09.1908

187 348

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 674

Karl BUCHBAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 676

Johann SCHALHAS

 

 

SS-Unterscharführer

2 677

Otto SCHATZMAYR

25.09.1899

83 165

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 682

Willy RÜHLICKE

26.02.1892

131 834

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

2 683

Emil SCHRÖDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

2 687

Hermann RITTER

01.07.1910

235 750

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 691

Walter FREYTAG

12.10.1904

6 195

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 695

Ewald MÜLLER

16.03.1909

66 356

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 697

Anton KUGLER

30.12.1905

293 721

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 698

Hermann HORNUNG

 

230 988

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 699

Franz PRIESSNER

02.12.1908

257 430

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 700

Hans AUMEIER

20.08.1906

164 755

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
stracony 28.01.1947 r.

2 701

Karl SCHRÖDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 705

Johann KASCHEK

11.08.1897

92 290

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 706

Oskar BADURA  (2)

09.04.1893

75 042

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 709

Fritz ROMEIKE

30.07.1907

159 289

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 715

Emil NAUMANN

05.08.1903

261 035

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

2 716

Paul HELLWING

31.03.1906

271 632

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

2 718

Norbert GRAFFA

29.05.1906

142 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 723

Anton WEINSTEIN

28.05.1910

232 996

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 725

Franz GRUBER

21.11.1903

226 975

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 728

Johann WINTER

16.05.1907

121 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 732

Heinrich PLATZ

13.03.1908

218 235

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 734

Friedrich FICHTER

16.03.1911

99 504

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 736

Luitpold DILLITZER

25.06.1911

263 041

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 737

Ludwig HOFFMANN

03.01.1911

108 950

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

2 740

Wilhelm ESSER

15.01.1908

246 483

SS-Hauptsturmführer

2 743

Rudolf Frhr. GEYR von SCHWEPPENBURG

01.02.1904

178 255

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

2 744

Gisbert Frhr. von GEYR

17.04.1905

229 365

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 750

Hermann LOCKAU

16.03.1908

213 271

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 27.10.1944 r.

2 751

Hans ELVERS

12.09.1908

141 679

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 752

Hans Georg WEBER

04.09.1901

265 118

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

2 756

Ernst BUCHMANN

07.04.1897

119 969

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 761

Wilhelm KESSLER

13.08.1896

175 329

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 762

Ermin KÜNZEL

20.03.1908

123 984

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

2 765

Willi KUNZMANN

23.12.1910

208 534

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 767

Matthaeus MITTERMAIR

06.09.1906

81 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

2 769

Karl HOFFELNER

27.10.1907

196 474

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 770

Hermann ROSSNER

28.06.1908

145 182

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.11.1942 r.

2 771

Ernst SELL

22.01.1910

234 904

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

2 772

Werner MAY

03.05.1909

264 868

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 773

Richard DEGLER

04.03.1909

80 508

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 776

Helmuth JUNGMANN

12.01.1902

237 283

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 777

Walter OBERLÄNDER

04.02.1909

158 623

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 779

Wilhelm BOGER

19.12.1906

153 652

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 780

Gottfried WEIGELT

06.08.1907

44 931

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

2 781

Richard ROSNOWSKY

17.05.1902

227 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 782

Rudolf STOLLE

01.11.1911

121 309

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 783

Johannes HOYER

30.07.1909

131 066

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 786

Werner LIEBMANN

20.09.1902

184 670

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

2 790

Walter GÄDE

03.08.1906

124 066

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

2 791

Lorenz EICHHORN

25.09.1888

17 519

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 793

Ernst PETERHÄNSEL

04.08.1908

269 631

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 794

Baptist PORZNER

18.09.1899

7 863

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 796

Hans HORN

16.06.1890

59 714

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
19.10.1937 r. - odchodzi z SS

2 798

Otto KÖRK

18.09.1901

97 744

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 801

Albert OTTO

04.09.1902

256 124

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

2 803

Erich KEMPKA

16.09.1910

225 639

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

2 805

Peter JORIAS

22.01.1904

249 197

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
07.03.1938 r. - wykluczony z SS

2 806

Herbert PETERS

08.03.1898

190 807

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 808

Felix GOTTHELF

 

246 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

2 809

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

2 810

Fritz EHRHARD

23.03.1912

251 916

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

2 815

Hans WALTHER

07.01.1900

142 927

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 816

Heinrich STAAB

26.12.1905

252 815

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

2 817

Alferd SEEGER

11.04.1895

231 846

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

2 818

Hans WINKLER

05.02.1906

158 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 03.07.1936 r.

2 819

Herbert MÜLLER

06.02.1910

236 638

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 820

Friedrich SCHUBERT

27.06.1909

227 411

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 821

Horst BÖHME

24.08.1909

236 651

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

2 827

Fritz GRUBER

09.07.1902

50 620

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 833

Hans SCHMITT

 

23 815

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 834

Albert MÜLLER

14.10.1902

48 827

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 835

Hermann KÜNSTLER

10.05.1899

108 856

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 837

Otto HEIECK

31.05.1902

252 654

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 839

Wilhelm REDIESS

10.10.1900

25 574

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 09.11.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

2 842

Karl ALBRECHT

 

185 087

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

2 843

Alfons BENTELE

02.08.1899

210 411

SS-Hauptsturmführer

2 846

Oswin RIEGEL

15.02.1910

158 535

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 853

Ernst FICK

05.02.1898

124 087

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1944 r.

2 854

Otto STEINBEISSER

03.05.1904

10 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 855

Hans FRAHM

 

267 431

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 856

Karl-Heinz PREUSSE

11.02.1909

241 008

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 862

Erich MERZ

07.02.1911

231 446

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 863

Artur NÄGELE

11.07.1911

186 108

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 866

Joachim LOCHBICHLER

04.08.1910

217 513

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 867

Georg KLEIN

17.06.1905

288 845

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 870

Martin LANGENMAYR

29.06.1901

27 183

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 871

Ferdinand SIEGER

 

275 495

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 873

Theodor WEISSIG

02.02.1907

95 101

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 874

Franz FISCHER

04.01.1896

112 226

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 875

Georg DISTLER

06.07.1889

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

2 877

Oskar DREXLER

09.03.1911

149 212

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

2 878

Otto KOLB

10.01.1903

37 255

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 879

Johannes OELLINGRATH

30.07.1903

166 993

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 880

Walter SCHWERFELD

22.04.1904

267 746

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 883

Heinz ROCH

17.01.1905

34 475

SS-Oberführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

2 885

Willi WEBER

10.04.1909

55 638

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 888

Robert KRÄMER

24.03.1903

166 697

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

2 889

August STAHL

 

95 819

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 890

Friedrich-Wilhelm KAULITZ

27.10.1909

88 864

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

2 895

Franz FEY

22.05.1906

538 234

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

2 896

Fritz LUGER

07.11.1904

121 718

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 898

Hans WAGNER

22.05.1909

241 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 901

Wilhelm REISENRATH

 

215 372

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 902

Hans KEIL

13.11.1907

150 754

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

2 905

Hermann FRANKEN

08.04.1900

229 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 907

Edmund LÜTTGEN

21.12.1906

58 074

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 910

Walter SCHÖTTLER

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

2 912

Karl BRODALLA

 

 

SS-Untersturmführer

2 913

Karl PFLOMM

31.07.1886

304 896

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 20.04.1936 r.

2 916

Albert GOMMEL

28.07.1907

153 683

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 919

Johann HELLWAGNER

14.01.1897

240 604

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 920

Erich KIEFER

11.11.1906

20 585

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 921

Theodor EICKE

17.10.1892

114 901

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1942 r.

2 924

Ludwig BUTZ

20.12.1898

401 118

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

2 925

Franz Georg FISCHER

29.10.1903

214 340

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 926

Ludwig GAAB

09.09.1883

225 715

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

2 930

Willibald KRANZ

16.10.1904

26 237

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.05.1935 r.

2 932

Kurt TREIBER

08.12.1908

524 575

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 937

Georg WÖHNER

27.07.1900

62 390

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

2 938

Wilhelm PÖHLMANN

06.02.1910

235 741

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

2 940

Friedrich WIESENBORN

17.09.1871

220 447

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 943

Walter FICHTNER

08.05.1909

137 526

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 945

Albert ECKHARD

08.07.1881

57 125

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 947

Wilhelm OHM

 

234 024

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 948

Fritz FLOHR

24.03.1905

176 639

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

2 954

Heinz MOZEK

10.09.1901

25 502

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 955

Wilhelm BÖING

07.11.1902

27 702

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

2 956

Fritz HERRMANN

22.09.1906

46 604

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 957

Dr Karl-Ernst WEYAND

27.06.1892

27 716

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

2 963

Paul KRICKEMAYER

30.08.1906

4 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

2 968

Michael LIPPERT

24.04.1897

246 989

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

2 971

Werner THATE

12.01.1912

245 575

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 972

Hans MÜLLER

 

358 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

2 973

Franz BRAUNSCHWEIG

26.05.1897

172 228

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

2 979

Walter KÜHNE

 

 

SS-Oberscharführer

2 981

Hans STEEB

25.04.1907;

75 249

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 985

Gustav Adolf MÜLLER

15.10.1887

9 254

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

2 992

Josef EICHINGER

02.03.1897

103 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

2 993

Fritz SPECHT

18.08.1906

243 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 995

Emil VOIGT

20.04.1892

265 666

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

2 998

Dr Godehard TALKE

23.01.1894

304 011

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

2 999

Arpad WIGAND

13.01.1906

30 682

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 2 469 dla:
    SS-Obersturmführer - Ludwig DANDL
    SS-Obersturmführer - Dr Karl SCHWOHN - awans w dniu 09.11.1936 r., nr NSDAP 73 980, ur. 18.06.1910 r.

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 2 706 dla:
    SS-Obersturmführer - Oskar BADURA
    SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - Josef BADURA ur. 10.09.1911 r. zgin±³ 15.05.1942 r.powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012 £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion