Numery cz³onków SS od 20 000 do 20 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

20 000

Georg ZIEMER

07.03.1889

199 646

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

20 001

Hermann PETER

27.07.1893

313 945

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

20 002

Ernst ANDERMANN

 

 

SS-Oberscharführer

20 004

Hermann von TÖRNE

03.10.1905

331 626

SS-Sturmbannführer

20 006

Richard TIETZ

 

 

SS-Oberscharführer

20 009

Werner BRUNS

01.02.1905

253 901

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

20 012

Hans Herbert DENGLER

28.07.1905

690 640

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 017

Adam LANG

17.05.1897

312 481

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

20 019

Willy GRIGOLEIT

09.10.1903

738 103

SS-Obersturmführer

20 026

Willy KONITZER

28.12.1907

41 818

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

20 031

Walter HEYMANNS

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

20 043

Alfred KOTZ

10.11.1886

244 959

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 052

Walter LORENZ

14.08.1886

289 267

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

20 055

Willy OTTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 056

Alfred KALLWEIT

21.09.1906

207 768

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

20 058

Erwin DOMKE

24.03.1910

560 566

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

20 060

Werner NEUENDORFF

 

134 907

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

20 063

Bernhard JACOB

05.03.1903

149 012

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

20 066

Kurt KREBS

18.11.1904

66 288

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

20 071

Alfons KÖSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

20 072

Hans LOPASS

23.03.1896

193 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

20 085

Adolf FELDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

20 091

Reinhold JESKE

 

 

SS-Unterscharführer

20 113

Karl HONISCH

17.12.1894

439 835

SS-Obersturmführer

20 114

Georg STENZIG

 

 

SS-Oberscharführer

20 115

Paul BROEMME

10.08.1900

833 808

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

20 120

Willi KABELITZ

 

 

SS-Oberscharführer

20 121

Joachim PEHRSON

 

 

SS-Oberscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

20 128

Walter MEISSNER

10.02.1906

863 367

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

20 131

Alfred ROKICKI

08.08.1897

862 600

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

20 133

Walter HIMBORN

11.08.1903

307 435

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.06.1937 r.

20 134

Kurt WINDEKNECHT

 

 

SS-Scharführer

20 135

Walter BESTMANN

02.10.1907

307 449

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

20 142

Hermann PETERS

11.04.1908

508 590

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

20 143

Arthur SCHEFFEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

20 164

Richard PLATZKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

20 166

Paul RASSMANN

16.11.1890

181 738

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

20 171

Heinz GOTTHARD

 

 

SS-Unterscharführer

20 175

Willi STÄCK

 

 

SS-Unterscharführer

20 178

Ernst STEFFEN

28.02.1904

779 725

SS-Hauptsturmführer

20 179

Johannes ZIMMERMANN

12.05.1909

107 511

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

20 183

Eberhard FURBACH

23.05.1898

569 505

SS-Obersturmführer

20 186

Ernst HOFFMANN

16.06.1909

273 244

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

20 193

Heinrich JESCHKE

03.02.1888

616 555

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

20 198

Paul BRAASCH

 

616 531

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

20 213

Konrad HILLS

12.02.1907

785 204

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1943 r.

20 217

Fritz GRIESCH

21.06.1898

663 619

SS-Obersturmführer

20 229

Paul GRAMS

03.10.1891

447 860

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

20 261

Christian PAHL

 

 

SS-Unterscharführer

20 279

Konrad BRANDT

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.05.1940 r.

20 280

Jakob REUBOLD

 

 

SS-Unterscharführer

20 281

Johann THEDENS

 

 

SS-Scharführer

20 282

Alfred WILL

 

 

SS-Unterscharführer

20 284

Peter HANSSEN

26.08.1890

431 381

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

20 286

Claus STAMP

19.11.1904

102 271

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

20 288

Johann TAMS

24.10.1905

802 614

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

20 299

Fritz HINRICHSEN

08.02.1897

799 716

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

20 304

Carl RAVE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

20 307

Ernst KLOOCK

31.10.1897

398 490

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

20 308

Friedrich CLASEN

22.06.1910

316 819

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

20 309

Hans von RÖNNE

12.10.1903

159 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

20 315

Ewald WEISS

27.04.1910

508 064

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

20 326

Paul LEFFLER

01.12.1890

132 875

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

20 339

Ernst LECHLEIN

21.09.1907

723 197

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

20 340

Dagobert STILKE

 

 

SS-Sturmmann

20 342

Ekkehard ECKERT

12.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

20 348

Alber OESTEREICH

21.09.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

20 363

Bernhard NETKE

08.07.1898

25 810

SS-Obersturmführer

20 366

Hugo ZECH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 367

Heinz PHILIPP

12.11.1909

629 081

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

20 379

Wilhelm VIETH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

20 409

Wilhelm TRITSCHLER

01.01.1893

251 946

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

20 410

Wilhelm FIEGE

 

 

SS-Unterscharführer

20 413

Heinrich THIEMANN

 

 

SS-Scharführer

20 418

Friedrich SCHRÖDER

10.06.1908

706 153

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

20 421

Hans HÜTTMANN

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

20 426

Johann WILLERS

21.11.1901

885 119

SS-Obersturmführer

20 430

Karl TANZEN

 

597 811

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1933 r.

20 436

Heinrich von NETHEN

 

 

SS-Unterscharführer

20 440

Heinrich PIEPER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

20 452

Richard ROGAT

31.07.1904

798 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

20 471

Oskar GUELCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 477

Ludwig REINHOLDT

09.11.1907

798 971

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

20 482

Paul HARM

 

 

SS-Sturmmann

20 490

Otto BUSCH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

20 493

August FEDDERN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

20 499

Karl HABERSTROH

08.01.1901

753 195

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

20 500

Hermann MOHR

 

 

SS-Scharführer

20 502

Karl BOCK

05.05.1905

777 789

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

20 503

Hermann WURZ

16.01.1906

753 071

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

20 506

Otto RUESS

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

20 510

Heinrich HARTLEIF

 

 

SS-Scharführer

20 524

Richard DANKER

 

 

SS-Scharführer

20 528

Heinrich HECKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

20 536

Otto SCHMUCK

26.04.1909

1 121 916

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 540

Bruno HAMDORF

 

 

SS-Oberscharführer

20 541

Ernst BENNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

20 548

Georg Wilhelm SCHMIDT

05.03.1900

33 560

SS-Oberführer - awans w dniu 08.06.1936 r.

20 552

Hermann HELD

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

20 554

Emil STUMPF

 

 

SS-Oberscharführer

20 569

Max HENNE

02.11.1909

104 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

20 578

Wilhelm BÖHM

 

 

SS-Scharführer

20 583

Heinrich BACH

04.05.1899

77 092

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

20 584

Wilhelm ELM

02.01.1908

324 151

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

20 592

Helmut ADRIAN

 

 

SS-Scharführer

20 601

Heinrich LINK

08.11.1891

744 073

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

20 604

Stefan WICK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

20 612

Hermann Franz BÜTGEN

29.01.1903

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

20 618

Werner SCHMITZ

08.05.1907

178 277

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

20 626

Josef DORN

07.06.1903

695 698

SS-Hauptsturmführer

20 629

Hans LÜCKING

05.06.1890

142 280

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

20 632

Arthur WENZEL

 

 

SS-Scharführer

20 641

Theodor VOIGT

 

 

SS-Rottenführer

20 653

Heinrich BRAND

15.04.1904

84 419

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

20 656

Wilhelm SEIGER

26.05.1910

345 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

20 667

Helmut POST

 

 

SS-Oberscharführer

20 672

Franz BÖCKER

 

 

SS-Unterscharführer

20 675

Hans BEHSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

20 687

Robert GERHARDS

08.03.1886

846 485

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

20 689

Heinrich WERNER

09.05.1894

401 972

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1941 r.

20 706

Willi LEYHE

26.07.1897

285 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

20 727

Wilhelm OETELSHOFEN

01.03.1903

844 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

20 739

Willi HOLTHAUSEN

 

 

SS-Hauptscharführer

20 747

Walter SCHMIDT

10.06.1900

864 418

SS-Sturmmann, oraz
SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1943 r.

20 753

Willibald von HAGEN

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

20 775

Walter GÜRTLER

14.01.1898

950 017

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

20 783

Leo SONNEN

20.12.1905

30 649

SS-Hauptsturmführer

20 784

Max GRÜNWALD

05.08.1900

1 200 266

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

20 797

Thilo HOFFMEISTER

23.11.1898

263 253

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 814

Wilhelm MINK

 

 

SS-Oberscharführer

20 824

Theo FRITZ

13.05.1907

762 962

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

20 825

Wilhelm LANG

 

 

SS-Rottenführer

20 827

Hermann VIETZE

17.05.1897

152 771

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 829

Heinz HORN

28.06.1910

84 166

SS-Obersturmführer

20 834

Rudolf HÖGEL

 

 

SS-Unterscharführer

20 839

Ernst STÜRTZ

24.05.1902

9 258

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 865

Karl SCHÄFER

17.06.1892

419 439

SS-Brigadeführer
- awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 02.11.1943 r.

20 866

Hans BOSS

11.06.1902

500 647

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1943 r.

20 867

Friedrich MÖLLER

21.11.1885

654 548

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

20 869

Richard SCHÜTZE

26.07.1913

603 227

SS-Obersturmführer

20 872

Johann HOHEISEL

09.04.1891

461 056

SS-Obersturmführer

20 875

Hans EICHHORN

 

466 428

SS-Hauptsturmführer

20 881

Gerhard HALLMANN

08.02.1912

795 063

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

20 885

Alfred SCHMIDT

 

501 978

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

20 887

Erich DARRÉ

09.08.1902

635 310

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

20 891

Toni WEISS

18.05.1894

3 978

SS-Obersturmbannführer
13.05.1938 r. odchodzi z SS<

20 894

Alfred BERNLOCHNER

08.10.1911

935 801

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

20 898

Ernst LEIMKUGEL

28.03.1907

263 092

SS-Obersturmführer

20 901

Walter BRÄNDLE

17.01.1907

5 158

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

20 903

Josef SCHIMPEL

 

 

SS-Rottenführer

20 904

Heinrich GRETT

23.04.1904

267 278

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

20 906

Michael KLEMM

12.03.1893

790 162

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

20 907

Georg VITZTHUM

08.05.1895

790 166

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

20 910

Michael ENDRES

02.11.1910

790 174

SS-Unterscharführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 915

Michael SPANNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

20 920

Hermann VOCKENTANZ

28.09.1907

155 767

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 926

Heinrich BETTAG

16.03.1895

597 983

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

20 928

Heinrich SCHÄFER

09.11.1901

790 120

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

20 942

Hans RICHTER

23.05.11908

80 840

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

20 943

Hans GÖSS

13.05.1894

467 899

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

20 953

Willy HUMMEL

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

20 960

Karl HOFMANN

05.04.1901

751 032

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

20 973

Heinrich WENZEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

20 974

Wilhelm HILDEBRANDT

10.10.1874

296 956

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

20 983

Oskar RUF

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

20 990

Kurt MESSERSCHMIDT

 

 

SS-Mann

20 992

Walter SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

20 996

Hans LELLE

 

 

SS-Mann

20 998

Oswald WEYLER

 

836 739

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion