Numery cz³onków SS od 200 000 do 200 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

200 000

Heinrich MÖLLER

30.12.1900

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 004

Karl DAMM

14.08.1893

4 271 159

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

200 017

Oskar GIESER

 

 

SS-Mann

200 020

Karl PISTORIUS

 

 

SS-Sturmmann

200 036

Heinrich SCHUMACHER

 

 

SS-Rottenführer

200 047

Josef MEON

 

 

SS-Mann

200 059

Adam FETSCH

 

 

SS-Mann

200 063

Albert KUNZELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

200 068

Dr Walter MANGOLD

14.03.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

200 074

Bruno LEINENKUGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

200 077

Wilhelm WEBER

01.08.1889

2 568 857

SS-Obersturmführer
awans w dniu 10.09.1939 r.

200 078

Georg HÄLSEN

 

 

SS-Unterscharführer

200 083

Georg ZEILINGER

 

 

SS-Sturmmann

200 086

Walter MANGOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

200 098

Ludwig HAAS

 

 

SS-Rottenführer

200 107

Michael EWALD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

200 118

August ECKSTEIN

30.12.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

200 137

Herbert GRÄFF

05.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

200 142

Horst OED

 

 

SS-Sturmmann

200 143

Karl SÖMMER

 

 

SS-Unterscharführer

200 145

Robert SCHÄFER

06.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 14.10.1944 r.

200 157

Ernst GABER

06.06.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.08.1936 r.

200 174

Albert LORBEER

16.11.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

200 179

Fritz BRUNE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

200 180

Erich von der HEYDE

01.05.1900

5 371 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

200 181

Alfred BECK

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

200 187

Eduard WAGNER

17.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 188

Karl-Fritz KORWAN

05.01.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

200 192

Heinz BERKEL

29.06.1896

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 10.09.1939 r.

200 194

Adolf HUMMEL

 

 

SS-Rottenführer

200 195

Kurt WEINDEL

 

 

SS-Mann

200 197

Kurt GEBER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

200 198

Dr Rudolf RÖDERER

07.10.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

200 202

Jakob REISIEGEL

 

 

SS-Rottenführer

200 203

August WEILAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

200 211

Hermann BÜHLER

 

 

SS-Mann

200 218

Otto HORNIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

200 238

Martin GERARD

11.08.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 255

Heinz KELLER

13.02.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1942 r.

200 256

Ludwig LOSACKER

29.07.1906

918 802

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.12.1942 r.

200 264

Karl ALETTER  (1)

08.07.1906

3 952 550

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

200 266

Hermann ECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

200 275

Wilhelm STEIN

 

 

SS-Rottenführer

200 280

Wilhelm DIETERICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

200 290

Heinz DREYER

 

 

SS-Mann

200 296

Norbert LUTZ

 

 

SS-Mann

200 303

Paul GRÄFF

28.03.1895

2 556 739

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

200 304

Hans LAMBRECHT

 

 

SS-Scharführer

200 308

Helmut DIRKSEN

29.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 314

Otto KINZLER

22.09.1896

3 103 544

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

200 320

Friedrich FAUDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

200 324

Georg LÄMMLER

15.03.1896

3 103 718

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

200 330

Hans SCHÖNSIEGEL

 

 

SS-Mann

200 335

Friedrich HOFHERR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

200 343

Alfred SCHMITT

10.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 400

Arno SCHIWEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

200 408

Reinhold STAUCH

28.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

200 456

Helmut BECHLER

24.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 474

Heinz BROSIUS

 

 

SS-Rottenführer

200 492

Hermann HASSLER

 

 

SS-Oberscharführer

200 507

Wilhelm JOHANN-TO-BUREN

03.11.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

200 517

Heinrich VOSSHENRICH

 

 

SS-Mann

200 540

Paul REKER

 

 

SS-Mann
12.01.1939 r. wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

200 556

Gerhard GÜNNEWIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

200 571

Paul KOHLENBACH

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1939 r.

200 581

Eugen WENNER

15.11.1912

3 165 701

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 02.08.1944 r.

200 582

Friedrich RABENECK

15.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

200 583

Arthur SEIFFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

200 591

Fritz HUSSELS

 

 

SS-Unterscharführer

200 604

Josef ENGELS

25.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

200 611

Karl WINDGASSEN

 

 

SS-Mann

200 619

Rolf LANGE

20.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

200 638

Alexander PIWKO

06.02.1899

4 489 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

200 686

Gustav RICHERT

11.12.1908

769 022

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

200 692

Wilhelm von WEDELSTÄDT

01.05.1899

452 440

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

200 718

Erwin KISKER

 

 

SS-Sturmmann

200 720

Herbert SCHUBERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

200 727

Rudolf STOSSBERG

21.06.1901

818 283

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

200 736

August LANGENSCHEIDT

09.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

200 749

Wilhelm SCHLACHT

30.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

200 761

Max LORDICK

 

 

SS-Scharführer

200 768

Hans HENNEFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

200 771

Paul TRAPPE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

200 772

Franz BERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

200 787

Bruno STENGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

200 790

Wilhelm KOCHS

 

 

SS-Mann

200 795

Werner BUTTLER

19.06.1907

283 786

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

200 811

Heinrich FOCKENBRECK

16.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.
zgin±³ 21.11.1944 r.

200 828

August GUDE

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

200 838

Hermann DRESSEL

 

 

SS-Sturmmann

200 853

Fritz FAUTH

 

 

SS-Sturmmann

200 867

Bernhard HÜNTEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

200 870

Josef KAUER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

200 891

Lorenz FRENKEN

29.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

200 916

Bernhard UEDING

11.02.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

200 927

Willy VAHLE

 

 

SS-Mann

200 967

Josef LUECKE

 

 

SS-Mann

200 972

Josef WERRING

16.08.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

200 982

Otto BERLEMANN

16.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

200 986

Franz DIEFFENBACHER

 

 

SS-Unterscharführer

200 994

Alfons BÜCKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 200 264 dla:
    SS-Obersturmführer - Karl ALETTERE
    SS-Mann - Reinhold BLUM


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion