Numery cz³onków SS od 201 000 do 201 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

201 008

Hans DIROLL

16.06.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

201 013

Walter KORTE

 

 

SS-Unterscharführer

201 017

August NIELAND

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

201 023

Gottfried SCHOWE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

201 029

Heinrich WESSEL

13.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

201 034

Ernst HILGEMANN

19.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

201 042

Gerhard GÜNDEL

31.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 09.12.1942 r.

201 045

Hans BREMCKE

05.10.1915

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

201 059

Walter STOCKMEYER

18.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

201 066

Theodor ISSELSTEIN

14.04.1905

 

SS-Sturmbannfuhrer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

201 070

Wilhelm RÜSCHMANN

10.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

201 077

Willi KLOSNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

201 089

Franz LAPITZA

17.07.1907

301 617

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

201 136

Ludwig KNAPHEIDE

01.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

201 140

Willy BUSCHMEIER

 

 

SS-Rottenführer

201 154

Otto SCHWAKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

201 156

Franz ROLF

 

 

SS-Rottenführer

201 168

Ludwig STEINHAÜR

17.12.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

201 200

Engelbert HOLLÄNDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

201 217

Josef KÖHLING

 

 

SS-Unterscharführer

201 254

Heinrich RECKMANN

 

 

SS-Sturmmann

201 259

Anton NIEHAUS

 

 

SS-Mann

201 267

Josef AMSBECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

201 271

Wilhelm BÖCKENHOLT

 

 

SS-Mann

201 282

Clemens JOSEPHS

04.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

201 284

Josef KUHLMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

201 294

Heinz FRIEDRICH

 

 

SS-Sturmmann

201 300

Josef RÜSCHOFF

31.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

201 306

Wilhelm SCHMITZ

 

 

SS-Mann

201 316

Wilhelm HEÜR

 

 

SS-Mann

201 320

Heinrich KORTENJAN

 

 

SS-Mann

201 362

Georg TIEMANN

25.09.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

201 372

Heinz STOYE

23.12.1902

2 493 287

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

201 374

Wilhelm ALFMEIER

30.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w 21.06.1944 r.dniu

201 400

Walter KNOCHE

20.11.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

201 401

Erich KORTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

201 411

Heinrich SCHLACKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

201 421

Willi KÜHME

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

201 422

Wilhelm LÖSCHE

 

 

SS-Mann

201 426

Nikolaus MUNTOWSKI

 

 

SS-Mann

201 445

Heinrich BRANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

201 454

Wilhelm KLEMME

 

 

SS-Mann

201 465

Wilhelm MÜLLER

1911

 

SS-Oberscharführer
stracony 28.05.1947 r.

201 489

Fritz RÖSENER

 

 

SS-Sturmmann

201 492

August WENDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

201 493

Erich VOGT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

201 496

Rudolf LANGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

201 497

Ernst NIEMEYER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

201 519

Wilhelm WORTH

 

 

SS-Mann

201 530

Heinrich HENZE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

201 553

Eberhard OSTERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

201 556

Heinrich STEINS

 

 

SS-Rottenführer

201 558

Ludwig WEIDMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

201 566

Fritz SCHÜTTER

24.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

201 569

Wilhelm MANINGER

04.06.1902

1 265 211

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ w obozie jenieckim 07.08.1948 r.

201 577

Dr Theodor PAULSTICH

28.09.1891

3 576 211

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

201 596

Kurt QUAMBUSCH

 

335 454

SS-Untersturmführer
awans w dniu 13.06.1934 r.
wykluczony z SS 12.06.1936 r.

201 630

Kurt KIRSCHBAUM

 

 

SS-Mann

201 632

Robert RASCHE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

201 645

Hans DUNKMANN

01.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 22.03.1945 r.

201 657

Fritz SCHMIDT

 

 

SS-Mann

201 677

Paul SCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

201 712

Walter STÖCKER

03.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

201 713

Hermann STREMMEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

201 721

Heinrich HOMRINGHAUSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

201 723

Gustav KNEBEL

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS

201 729

Erwin KATZ

07.04.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

201 771

Werner DIETRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

201 789

Ernst FLICK

 

 

SS-Mann

201 800

Richard DEITERS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

201 838

Paul KRÄMER

 

 

SS-Scharführer

201 839

Karl REINECK

24.02.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

201 858

Hans DELLBRUEGGE

15.09.1902

2 008 517

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

201 906

Willi HEISE

21.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

201 911

Helmut KLEINSCHMDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

201 917

Albert KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

201 950

Walter SAAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

201 975

Fritz RETERS

 

 

SS-Sturmann

201 983

Helmut FROMME

20.05.1916

4 137 085

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.
zgin±³ 04.08.1944 r.

201 999

Karl HORSTKÖTTER

02.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 05.07.1941 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion