Numery cz³onków SS od 202 000 do 202 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

202 005

Willi SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

202 026

Wilhelm DIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

202 034

Paul SUDHAUS

 

 

SS-Mann

202 041

Erich DENNERSMANN

13.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

202 042

Georg ESCHNER

13.10.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

202 043

Heinrich EVERS

30.07.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 17.03.1943 r.

202 078

Gerhard NÖTHE

26.03.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

202 090

Otto MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

202 112

Hans WISNIEWSKI

 

 

SS-Mann

202 114

Carl ANDREAS

02.07.1907

4 683 798

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

202 116

Peter WIENTGES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

202 122

Edmund VESSENMEYER

12.11.1904

873 780

SS-Brigadeführer - awans w dniu 15.03.1944 r.

202 123

Karl SCHERER

30.12.1910

4 822 937

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

202 124

Ernst GRAMSS

17.12.1899

93 366

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

202 136

Ewald HINRICHS

16.08.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

202 168

Hermann RÖHRICH

22.11.1897

678 943

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

202 169

Wilhelm NOLTENIUS

 

 

SS-Sturmmann

202 201

Bernhard LANGHORST

13.12.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

202 220

Gustav UPMEYER

29.08.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

202 222

Fritz MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

202 234

Gustav HEINTZE

27.11.1882

4 493 465

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

202 250

Kurt HEINEMANN

 

 

SS-Mann

202 255

Walter HELWES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

202 261

Paul SIEVERT

08.08.1899

4 896 412

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

202 288

Heinrich BÜTTNER

 

 

SS-Mann

202 296

Karl ECKARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

202 306

Ernst MAXEINER

21.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zmar³ 10.02.1942 r.

202 316

Dietrich MICHAELSEN

 

 

SS-Rottenführer

202 321

Johann OTTEN

 

 

SS-Strummann

202 332

Paul RATHMANN

 

 

SS-Rottenführer

202 333

Hans von SEEBACH

30.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1944 r.

202 367

Hans AHLF

23.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

202 376

Gustav SEEBAUER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

202 389

Adolf SCHLIE

 

 

SS-Mann

202 391

Otto MEINE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

202 421

Wilhelm STEINWEG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

202 431

Herbert STOCKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

202 465

Hans KLINGE

 

 

SS-Mann

202 467

Paul MIETHKE

11.06.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

202 470

Karl HORNEY

 

 

SS-Unterscharführer

202 474

Kurt BODENSTEDT

26.07.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

202 478

Werner MARX

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

202 482

Wilhelm WOLLBURG

 

 

SS-Rottenführer

202 487

Willi PIASZEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

202 503

Dr Heinrich LINDENBERG

02.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

202 507

Hans GUNKEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

202 511

Curt PHILIPPS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

202 524

Henry KÖSTER

 

 

SS-Mann

202 527

Werner SCHAEL

 

 

SS-Mann
12.02.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

202 538

Hans WANTIER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

202 539

Walter DIESSEL

 

 

SS-Oberscharführer

202 545

Georg SCHÖNWEIS

28.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

202 550

Karl MEYER

07.07.1899

1 261 159

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1942 r.

202 555

Otto HEITMANN

 

 

SS-Sturmmann

202 562

Heinrich HAASE

 

 

SS-Mann

202 589

Heinz BACKHAUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

202 593

Hermann ROSEBROCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

202 594

Fritz TÖPFER

 

 

SS-Rottenführer - wykluczony z SS w 1938 r.

202 612

Rudolf ROSSBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

202 652

Heinrich RIECHERS

23.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

202 655

Theodor SCHADE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

202 688

Walter BÜHRMANN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

202 693

Friedrich WISCHMEIER

 

 

SS-Mann

202 709

Bernhard OVERHUES

20.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

202 735

Heinrich BRUNS

 

 

SS-Mann

202 738

Wilhelm STRIECK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 06.03.1940 r.

202 741

Eberhard TELKAMP

08.05.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

202 745

Wilhelm KOSFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

202 748

Friedel GÖDECK

 

 

SS-Mann

202 874

Friedrich REUTERMANN

30.08.1909

4 109 389

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

202 877

Ernst KERN

 

 

SS-Unterscharführer

202 879

Werner DRALLE

10.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

202 897

Friedrich KARNITSCHNIG

19.05.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

202 900

Fritz LÖFFLER

03.11.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

202 908

Karl BRISTOT

12.09.1915

4 887 138

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

202 910

Friedrich PRASCHINGER

 

 

SS-Mann

202 912

Karl HAJEK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

202 916

Josef PERNER

26.04.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

202 918

Friedrich BLAHA

03.02.1908

1 531 217

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

202 923

Hans TSCHILTSCH

15.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

202 925

Erwin REICHEL

11.03.1911

4 263 109

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.02.1943 r.

202 926

Josef TASCHNER

 

 

SS-Unterscharführer

202 927

Karl KÖRNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

202 930

Hubert TEUTSCHLÄNDER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

202 936

Andreas HOFER

 

 

SS-Sturmmann

202 941

Dr Erich GATTERNIGG

20.07.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

202 942

Gottfried PEGGER

24.12.1910

1 081 811

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

202 943

Josef PFEFFERKORN

27.10.1899

1 349 862

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

202 945

Robert THURNER

18.06.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

202 967

Klaus BRUNNSCHMID

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

202 968

Karl FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer - wykluczony z SS w 1937 r.

202 979

August HERZOG

26.10.1906

1 082 504

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

202 981

August ANGERER

 

 

SS-Mann

202 989

Josef GEUBER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

202 990

Wilfried WEISS

20.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

202 999

Johann HAIDER

1916

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion