Numery cz³onków SS od 203 000 do 203 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

203 000

Ferdinand POLSTERER

24.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 004

Herbert ECKSTEIN

 

3 199 478

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1934 r.
21.05.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

203 005

Hans von LETTOW-VORBECK

28.04.1901

1 803 232

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
zgin±³ 11.06.1942 r.

203 006

Günther VOLCKART

04.05.1898

4 659 974

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

203 007

Friedrich SCHUBERT

31.08.1904

1 281 279

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 008

Adolf STANG

25.08.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 18.05.1934 r.

203 009

Franz SEITZ

14.02.1884

77 804

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 011

Fritz SCHWEITZER

26.11.1885

1 400 955

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

203 012

Waldemar NEITZEL

28.02.1902

2 878 834

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

203 013

Karl HANKE

24.08.1903

102 606

Reichsführer SS - awans w dniu 29.04.1945 r.

203 014

Herbert WAGNER-SEEHOFER

05.10.1902

738 911

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 030

Erich JAHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

203 031

Richard SCHÖLPERT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

203 037

Rudolf LANGE

07.03.1889

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

203 040

Theo QUADT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

203 043

Hans ILLGNER

05.03.1887

1 011 652

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

203 044

Alwin CONRAD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

203 045

Bruno KLEIST

29.01.1904

1 277 679

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 046

Wilhelm STILLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 055

Dr Karl BÖSENECKER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

203 056

Heinz TÖRLITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

203 070

Gerhard KORDUAN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

203 071

Eberhard RITTER

04.01.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 077

Joachim SITTEL

4826871

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

203 078

Hans BAATZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

203 087

Martin SCHLEUSS

11.10.1899

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

203 095

Walter FISCHER

22.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 096

Arthur KÖRWIEN

29.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 16.08.1944 r.

203 099

Ernst RICHTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

203 101

Rolf PÄCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

203 103

DR Gerhard WETZEL

21.04.1893

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

203 115

Jürgen von GÜLICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

203 127

Karl BUCHHOLZ

14.12.1886

3 984 317

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

203 144

Hans LANG

02.08.1903

561 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

203 152

Walter AY

 

 

SS-Scharführer

203 154

Kurt von GEHLEN

 

 

SS-Scharführer

203 164

Herbert MEINEL

 

 

SS-Unterscharführer

203 169

Hellmuth GLATZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

203 171

Willi GOTTSCHALK

 

 

SS-Mann

203 172

Walter JACOBSON

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
wykluczony z SS 14.11.1936 r.

203 173

Otto KNOP

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

203 178

Walter RIEM

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

203 190

Karl SCHALLA

12.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 203

Heinz MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

203 210

Willy WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

203 212

Dr Herbert LINDE

03.07.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 30.01.1945 r.

203 215

Werner WEBER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

203 233

Erich SCHUMACHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

203 254

Fritz KRAUSE

09.05.1912

410 824

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

203 257

Hajo von HADELN

06.03.1910

517 910

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 12.01.1943 r.

203 267

Wolfgang LÜDECKE

03.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

203 277

Rudolf BERGMANN

29.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.12.1942 r.

203 280

Dr Ernst MEYER

12.11.1904

3 471 774

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

203 282

Otto HIERONIMUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 291

Hans EICHLER

03.08.1904

2 316 796

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

203 293

Eberhard SACHSE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

203 301

Hans FLISTER

15.11.1899

4 231 180

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

203 305

Walter MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

203 312

Georg ENGELMANN

 

 

SS-Mann

203 314

Herbert HEIDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

203 317

Ludwig MÜLLER

14.12.1903

3 950 673

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

203 321

Gerd MONTAG

09.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

203 322

Alfred BODE

16.11.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

203 324

Erwin HARTUNG

 

 

SS-Unterscharführer

203 325

Karl DAMM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 328

Karl WILKENS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

203 348

Robert NEUMANN

21.08.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

203 351

Walter BOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 358

Kurt HOYER

 

 

SS-Rottenführer

203 361

Gerhard RUHLAND

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

203 365

Arthur SCHUBERT

01.11.1899

430 148

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

203 370

Günther DANZ  (1)

24.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 16.08.1941 r.

203 384

Konrad KURSAWE

 

 

SS-Sturmmann

203 395

Georg MISCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

203 397

Hans RÜSSER

 

 

SS-Sturmmann

203 426

Ernst KRÜGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

203 442

Fritz PINNAU

07.05.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

203 454

Eitel LEHMANN

22.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

203 456

Heinz FLESSNER

25.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

203 458

Erich LIPCZINSKI

28.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

203 459

Günther KUHNERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 465

Arthur KNOLL

22.06.1894

573 846

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.01.1936 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS
08.02.1938 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

203 471

Joachim BAWLITZA

 

 

SS-Scharführer

203 508

Berthold KELPIN

 

 

SS-Scharführer

203 510

Walter ADOMEIT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

203 514

Ernst SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

203 515

Rudolf DORING

 

 

SS-Mann
13.05.1935 r. - wykluczony z SS

203 531

Wilhelm VOGELSBERGER

10.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 543

Josef PLOCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS we wrze¶niu 1936 r.

203 544

Bernhard DIENEMANN

25.02.1894

2 642 676

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

203 546

Franz IHLOW

15.09.1883

2 641 444

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

203 556

Karl-Hermann FRENZ

29.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 28.03.1942 r.

203 560

Fritz HARRE

20.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1944 r.

203 562

Günther HEINE

 

 

SS-Unterscharführer

203 565

Lothar FRICKE

02.01.1899

551 639

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

203 566

Heinz MEIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

203 578

Dr Fritz FISCHER

05.10.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 25.08.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 25.08.1944 r.

203 585

Heinz SCHILLER

09.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

203 601

Paul LIEBSCHER

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

203 618

Arthur MESSNER

20.06.1912

2 091 234

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

203 623

Max BUTSCHKAU

 

 

SS-Unterscharführer

203 635

Karl BRAUER

29.09.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

203 636

Karl PFEIFFER

26.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 05.04.1944 r.

203 644

Herbert MATTHEY

 

 

SS-Sturmmann

203 654

Wolfgang SCHWEDTKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

203 662

Ernst JAHNKE

26.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

203 669

Karl STOLZENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 674

Walter KONIETZKO

29.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

203 684

Johann KUNZE

01.03.1898

2 673 491

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 685

Fritz BECKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

203 689

Otto TOBIES

18.05.1893

4 834 575

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

203 694

Rudolf HEIDKE

24.11.1906

88 186

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

203 705

Alfred BRANDT

27.10.1892

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

203 706

Willy FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

203 710

Ernst LANGHANS

24.02.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

203 712

Willy ZIESMER

05.07.1910

1 510 310

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

203 724

Carl NOACK

01.11.1901

842 735

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 729

Rudolf NEUMANN

21.08.1908

153 205

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

203 733

Hans CILIAX

17.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

203 743

Gerhard BANNIER

04.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

203 762

Paul TOMM

 

 

SS-Rottenführer

203 775

Heinz MANGELSDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

203 790

Heinrich ZILLMANN

17.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

203 794

Herbert BEUTEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

203 798

Erich OTTE

09.06.1910

4 826 226

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

203 810

Karl HERLET

07.06.1910

4 580 067

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

203 820

Wolfgang STAIGER

 

 

SS-Rottenführer

203 822

Gerhard HERRMANN

22.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

203 826

Gerhard HOFFMANN

 

 

SS-Mann

203 833

Hans RUDOLPH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 873

Gotthard KUNTZ

 

 

SS-Unterscharführer

203 874

Albert NEUMANN

07.03.1895

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

203 879

Heinz HABISREUTINGER

07.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 898

Arved UNRUH

17.03.1915

4 524 144

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
13.09.1941 r. - samobójstwo

203 900

Heinz MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer

203 904

Ruprecht DECKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

203 916

Herbert PAULISCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

203 921

Erwin GROSSE

25.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

203 936

Hans ZIENTARSKI

30.03.1914

2 508 322

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

203 938

Wilhelm ARNDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

203 940

Heinz RUST

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

203 941

Erwin SCHADE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

203 946

Bruno ZAHN

 

 

SS-Sturmmann
15.04.1935 r. - wykluczony z SS

203 947

Kurt BECKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

203 954

Heinz ZABEL

20.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

203 957

Günter GROTH

03.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 11.02.1945 r.

203 962

Kurt BORM

25.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

203 977

Herbert NORDHAUSS

20.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

203 987

Hans ZENTGRAF

17.05.1911

160 821

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

203 997

Rolf PIEROTH

22.08.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 203 370 dla:
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Günther DANZ
    SS-Scharführer - Alwin BERGFELD


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion