Numery cz³onków SS od 204 000 do 204 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

204 001

Eberhard SCHERNECK

 

 

SS-Unterscharführer

204 006

Ernst SCHIRRMEISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

204 016

Paul WOYDA

02.04.1910

336 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

204 028

Werner HOPPE

13.10.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

204 043

Manfred von POURTALES

07.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

204 045

Ernst ROSENBERG

 

 

SS-Unterscharführer

204 051

Ernst RÖTHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

204 056

Wolfgang FAUBEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

204 065

Alfred BORNSCHEIN

 

 

SS-Mann

204 071

Franz DEGEBRODT

09.08.1898

48 403

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

204 099

Leo PATINA

15.04.1912

4 166 982

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

204 105

Ernst FIEDLER

 

 

SS-Oberscharführer

204 110

Hans MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

204 115

Erich HORNUNG

04.01.1897

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

204 122

Carsten DRESSLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

204 125

Heinrich JANSSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

204 129

Wolfgang FEISE

20.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

204 139

Wilhelm MÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

204 148

Alfred OTTO

20.01.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

204 162

Alfred ROHDE

14.03.1891

4 037 185

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

204 163

Carl La QUIANTE

08.10.1898

237 618

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

204 209

Karl VOGT

05.09.1907

4 363 454

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

204 211

Willi RATAJCZEK

01.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 12.07.1943 r.

204 213

Gerhard DRABSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

204 228

Kuno SCHRECK

29.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ 29.01.1944 r.

204 250

Heinz FISCHER

02.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

204 255

Johannes TEUFER

 

 

SS-Oberscharführer

204 259

Eberhard LUCKOW

 

 

SS-Mann
21.11.1941 r. - wykluczony z SS

204 255

Johannes TEUFER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

204 261

Paul VORER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

204 279

Georg BRAUN

15.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

204 287

Otto LEWERENZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

204 289

Wilhelm ZINNEMANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

204 312

Meno RAWOLLE

 

 

SS-Sturmmann

204 322

Erich HOFFMANN

23.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

204 324

Erich NEUMANNN

08.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.04.1945 r.

204 344

Fritz KRAMER

 

 

SS-Mann

204 350

Hans WULFF

 

 

SS-Mann

204 354

Bernhard MUSIAL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

204 355

Gerhard RÖTTGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

204 368

Wolfgang MÜLLER

09.09.1890

1 050 640

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
07.12.1937 r. opu¶ci³ SS

204 374

Erich SCHOTT

 

 

SS-Mann

204 377

Fritz SCHRODER

 

 

SS-Mann
01.03.1942 r. - wykluczony z SS

204 392

Erwin BORCHARDT

22.01.1911

1 747 646

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

204 393

Erich JORGA

16.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

204 409

Gerhard BODDIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

204 440

Paul ENGEL

05.11.1898

1 102 047

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

204 441

Günther MUSALL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

204 451

Werner LAIS

 

 

SS-Mann

204 453

Werner KNUTH

01.03.1911

515 280

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

204 455

Paul KOSCHWALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.04.1944 r.

204 482

Rudolf BARLEBEN

 

 

SS-Mann

204 511

Kurt ALTENDORFF

20.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

204 519

Heino von BRÖSIGKE

22.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

204 520

Max SCHULZE

 

 

SS-Mann

204 522

Kurt DEWITZ

 

 

SS-Sturmmann

204 533

Arthur PUHLMANN

 

 

SS-Mann

204 536

Hermann ALBRECHT

 

 

SS-Mann

204 537

Willi KÄRGEL

 

 

SS-Unterscharführer

204 544

Martin MÖLLER

20.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

204 552

Josef FRANK

 

 

SS-Unterscharführer

204 553

Ludwig CASPARI

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

204 601

Jakob FRIEDSAM

30.01.1905

279 596

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

204 631

Rudolf LIKUS

28.10.1892

5 814

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

204 652

Dr Hans ELLENBECK

15.06.1912

1 777 346

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

204 659

Ludolf HEROLD

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

204 660

Rudolf JAWANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

204 670

Ferdinand SCHMITZ

 

 

SS-Mann

204 692

Heinrich DIEKMANN

10.12.1906

5 604 924

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 10.09.1944 r.

204 709

Hubert REIBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

204 728

Heinz LANGELS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

204 736

Eberhard HIRSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

204 745

Rudolf RICHTER

 

 

SS-Mann

204 773

Heinz SCHÖLLER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

204 779

Walther BRÜCK

04.02.1900

3 412 437

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

204 817

Alfred BETZEL

12.12.1893

2 093 860

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

204 819

Wilhelm GERVERS

08.01.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

204 823

Günther ZÄPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

204 829

Willy KÖNIGSHOFEN

24.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

204 842

Harald BERNSDORFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

204 845

Wilhelm HOSSEE

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

204 849

Gerhard HAMMERSCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

204 869

Karl SCHMIDHUBER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

204 880

Joseph GRUNWALD

08.05.1895

2 121 621

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

204 901

Willi SCHORN

27.06.1907

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

204 916

Arnold BERENS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

204 920

Rolf RÜBSAAT

 

 

SS-Rottenführer

204 956

Günther TEMME

29.08.1900

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.12.1944 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

204 961

Siegfried HESSELBARTH

15.10.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion