Numery cz³onków SS od 205 000 do 205 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

205 007

Georg HEYSER

17.09.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

205 009

Erich ROHRMOSER

23.05.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

205 017

Cornelius GEÜR

22.05.1902

1 922 022

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

205 022

Wilhelm BRZEZINSKI

25.12.1885

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

205 023

Hans EHLERS

14.08.1883

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

205 053

Gerhard UNTHAN

04.11.1913

4 995 821

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

205 061

Robert FLAMM

 

 

SS-Rottenführer

205 062

Erwin GUTH

 

 

SS-Rottenführer

205 080

Willy KOWITZ

 

 

SS-Sturmmann

205 084

Herbert GÖLDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

205 085

Richard STRICH

 

 

SS-Oberscharführer

205 088

Heinrich JANZEN

 

 

SS-Unterscharführer

205 097

Hans KLEIN

 

 

SS-Unterscharführer

205 114

Otto HEISE

24.05.1890

2 327 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

205 115

Josef STAROSTA

 

 

SS-Rottenführer

205 128

Robert LANGE

 

 

SS-Mann

205 144

Hugo KOPELKE

 

 

SS-Sturmmann

205 157

Kurt GRÖHN

 

 

SS-Unterscharführer

205 164

Georg OHL

 

 

SS-Unterscharführer

205 172

Paul SAMBOLDT

 

 

SS-Mann

205 175

Herbert URBAN

 

 

SS-Mann

205 176

Herbert ZIEMER

 

 

SS-Mann
18.05.1936 r. - wykluczony z SS

205 196

Heribert KAMMER

04.09.1900

501 681

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

205 202

Leo KÜNZEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 209

Leopold WEICHERT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

205 223

Albert JOSAT

 

 

SS-Scharführer

205 229

Anton BRAUN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

205 237

Hans OTTO

 

 

SS-Mann

205 251

Andreas MASUCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 262

Otto GOSSE

 

 

SS-Rottenführer

205 263

Hugo SIEGMUND

 

 

SS-Mann

205 271

Anton STREHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

205 277

Franz GRENDA

 

 

SS-Mann

205 296

Walter BORKOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

204 303

Alfred SEDAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

205 304

Kurt MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

205 309

Fritz SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 313

Erich TOLKSDORF

19.12.1906

 

SS-Mann - awans w dniu 06.06.1934 r.

205 322

Fritz BAHL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

205 328

Ernst NOWACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

205 334

Gustav KEMPKA

 

 

SS-Mann

205 338

Erich NAKELSKI

 

 

SS-Rottenführer

205 354

Gerhard SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer

205 355

Franz DROSSEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

205 391

Max KILPER

 

 

SS-Rottenführer

205 393

Otto WEISSINGER

29.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.09.1942 r.

205 397

Alfred WESSEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

205 416

Theodor NACHTIGALL

 

 

SS-Rottenführer

205 422

Werner SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

205 435

Godber GODBERSEN

12.08.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

205 437

Georg ALBERTZKY

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

205 455

Max NISPEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

205 456

Dr Hans SCHUBERT

01.04.1901

2 273 452

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

205 460

Fritz BARBULLA

 

 

SS-Sturmmann

205 462

Gotthold HEINRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 493

Georg HEINRICH

 

 

SS-Rottenführer

205 501

Bruno WÖLKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

205 507

Johannes PATZER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 511

Benno SCHOLL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

205 516

Paul KNORR

23.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

205 518

Alfred ERBIEN

15.10.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

205 521

Heinz SAWATZKI

13.05.1910

2 841 807

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

205 537

Bruno AUSTEIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

205 538

Bruno HERRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

205 550

Johann PREUSS

 

 

SS-Mann

205 553

Arthur JANZEN

 

 

SS-Sturmmann
10.05.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

205 555

Fritz SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

205 558

Gerhard HALLMANN

 

 

SS-Scharführer

205 559

Kurt KLEINSCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

205 560

Rudolf SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 583

Kurt HEINRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

205 610

Erich FRIGGE

 

 

SS-Sturmmann

205 632

Willibald MACH

 

 

SS-Sturmmann

205 666

Gerhard HOPPE

 

 

SS-Hauptscharführer

205 729

Michael TREY

 

 

SS-Unterscharführer

205 732

Bruno KLEEBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

205 741

Arthur VOSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 760

Franz DORMEYER

12.02.1886

3 710 810

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

205 772

Oskar GOTTCHAU

12.07.1901

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

205 786

Franz OTTO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

205 787

Rudolf RÖHL

 

 

SS-Scharführer

205 809

Wolfgang BORELLY

13.04.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

205 820

Ernst GALLASCH

15.04.1885

409 686

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

205 842

Hans ENSS

 

 

SS-Rottenführer

205 844

Johannes FUNK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 846

Hans KARDATZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 848

Albrecht KUSCHEL

16.02.1902

926 511

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

205 862

Waldemar THIEL

 

 

SS-Rottenführer

205 873

Karl NEUMANN

 

 

SS-Sturmmann

205 878

Engelbert von BONIN

12.12.1892

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

205 880

Johannes FAST

15.12.1898

2 842 273

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

205 909

Gerhard PALFNER

26.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

205 917

Franz MEYER

 

 

SS-Sturmmann

205 924

Walter HELLWIG

 

 

SS-Scharführer

205 925

Alfred KAPAHNKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

205 945

Engelbert TRABERT

 

 

SS-Scharführer

205 973

Hermann KRAUSE

20.05.1899

381 693

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

205 975

Theodor LINNEBACH

12.01.1885

4 143 072

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

205 982

Hans KLAWITTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

205 990

Josef GABOR

13.07.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

205 992

Erich MAY

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion