Numery cz³onków SS od 206 000 do 206 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

206 014

Alois GERNOTH

05.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

206 017

Walter SCHÄFER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

206 018

Konrad FLIEGNER

 

 

SS-Rottenführer
01.10.1941 r. - wykluczony z SS

206 020

Hermann KALKBRENNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 024

Hans QUIEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

206 047

Paul ZWIERSCH

 

 

SS-Rottenführer
22.09.1939 r. - wykluczony z SS

206 101

Karl RÄTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 109

Fritz HOCHLFELD

 

 

SS-Untersturmführer

206 160

Rudolf PRASL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

206 165

Ludwig HOFFMANN

29.12.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

206 168

Herbert JANETZKI

17.01.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

206 203

Fritz LUCKNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 209

Willi RASCHKE

 

 

SS-Rottenführer

206 217

Wilhelm JOSCHKO

23.05.1901

1 190 072

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

206 252

Oskar FUNKE

 

 

SS-Rottenführer

206 263

Willi LEPACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

206 310

Norbert POHL

24.11.1910

4 748 295

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

206 312

Günther BUCHELT

06.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

206 340

August KUBINA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 353

Gerhard MAIWALD

20.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

206 388

Konrad HEINZELMANN

22.06.1908

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1943 r.

206 398

Kurt MAY

 

 

SS-Rottenführer

206 406

Erich HÄNISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

206 443

Hermann BAIER

20.01.1897

4 244 769

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

206 453

Georg WINKLER

 

 

SS-Sturmmann

206 464

Alfred SOMMERFELD

04.06.1886

1 992 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

206 488

Franz OLBRICH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

206 495

Ernst THOMAS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

206 497

Helmut MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

206 505

Hans BOERNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

206 509

Max SCHWARZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 524

Clemens ROSSBACH

25.01.1902

5 092 138

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

206 533

Walter GECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 556

Georg KRAUSE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

206 562

Kurt RUPPELT

 

 

SS-Mann

206 578

Dr Gerhard HÄNEL

20.02.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

206 580

Fritz BRUCHMANN

29.03.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

206 641

Johannes ASSMANN

 

 

SS-Sturmmann
10.10.1938 r. - wykluczony z SS

206 659

Herbert STANTKE

03.03.1903

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

206 669

Fritz LAMPERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

206 696

Richard KLEINERT

 

 

SS-Oberscharführer

206 710

Wilhelm GAYDOUL

 

 

SS-Unterscharführer

206 744

Herbert MINDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

206 753

Otto LERCHE

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

206 758

Helmut KERSTAN

19.12.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

206 763

Max HANSKE

 

 

SS-Rottenführer

206 765

Siegfried WIELAND

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

206 768

Günther MEINHARDT

12.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

206 773

Anton BERMANN

26.04.1879

373 510

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

206 788

Paul MOHRHOLZ

29.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

206 790

Gustav GEISLER

 

 

SS-Mann

206 791

Willi WEGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 792

Wilhelm BORN

21.06.1883

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

206 799

Franz KÜBIN

29.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

206 824

Gerhard KRANZ

15.08.1914

3 601 743

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zmar³ 15.08.1941 r.

206 834

Axel WENDT

25.07.1900

4 414 278

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

206 838

Hans GROSSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 874

Johannes NEUMANN

 

 

SS-Mann

206 879

Willi WEIGEL

23.05.1908

271 683

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

206 882

Walter NIETSCH

01.01.1895

2 288 562

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

206 883

Alfred MÜCKE

16.01.1899

3 530 613

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

206 887

Dr Reinhard JAHN

12.12.1892

2 902 487

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

206 913

Hans Ulrich RUDEL

02.07.1916

 

SS-Sturmmann - awans w dniu 19.10.1943 r.
oraz Oberst Luftwaffe

206 927

Hans WILCZEK

 

 

SS-Mann

206 932

Anton JANIK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

206 942

Hans GEISENHAINER

31.12.1895

4 015 819

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 963

Kurt KLIPPSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 964

Gerhard GABLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

206 967

Heinz REINHARDT

20.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

206 971

Bernhard BADER

 

 

SS-Mann

206 977

Erwin FICHTNER

1912

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ w 1943 r.

206 987

Karl BERNHARDT

17.06.1887

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

206 998

Kurt SCHILLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion