Numery cz³onków SS od 207 000 do 207 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

207 048

Rudolf CHRISTOPH

13.05.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

207 054

Werner NIEWIADOWSKI

 

 

SS-Mann

207 073

Hans APFELD

 

 

SS-Mann

207 106

Paul VOELKEL

27.04.1884

1 936 751

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

207 108

Hermann von JUNKER

 

 

SS-Mann

207 109

Karl JENNER

27.10.1902

4 076 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

207 122

Friedrich LAMBSDORFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

207 131

Thorwald ROLOFF

14.10.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

207 145

Fritz WANDELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

207 148

Hermann MÜLLER-JOHN

04.08.1894

452 295

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
08.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

207 151

Thorwald ROLOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

207 152

Andreas ZACHARIASSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

207 153

Kurt STAWITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

207 157

Arthur BUNGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.01.1939 r.

207 162

Friedrich SCHÖN

03.08.1910

4 956 527

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

207 177

Otto MISFELD

 

 

SS-Rottenführer

207 184

Adolf RÖHLK

 

 

SS-Mann

207 188

Hrebert RUETER

 

 

SS-Mann

207 191

Adolf KLAHN

 

 

SS-Mann

207 207

Peter HOLT

 

 

SS-Unterscharführer

207 222

Martin PETERSEN

 

 

SS-Mann

207 240

Reimhold KATH

 

 

SS-Rottenführer

207 249

Herbert VANDRE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

207 309

Albert RÖPKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

207 368

Walter BORCHARDT

 

 

SS-Mann

207 390

Friedrich DORN

26.03.1906

5 378 164

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

207 392

Kurt WEITENHAGEN

31.01.1913

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

207 407

Gerhard STOLZMANN

 

 

SS-Sturmann

207 408

Walter KRETSCHMER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

207 414

Rudolf KLATT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

207 420

Paul MELLENTHIN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

207 451

Kurt BRODD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

207 464

Paul EGGERS

22.11.1883

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dnu 01.10.1944 r.

207 466

Heinrich GABRIEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

207 468

Willi RIECKHOFF

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1937 r.

207 502

Willy SCHLÜTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

207 511

Harry MÖGLING

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

207 516

Emil KUENZEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

207 519

Willy HEMPEL

03.12.1907

4 158 765

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

207 530

Walter LIPPERT

11.05.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

207 534

Friedrich WAMSER

11.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

207 537

Hermann HINRICHSEN

 

 

SS-Sturmmann

207 547

Albert KUHARDT

21.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.12.1944 r.

207 581

Franz UNVERZAGT

 

 

SS-Mann

207 596

Walter BEHN

15.09.1909

3 032 729

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

207 611

Werner REIMERS

15.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

207 622

Christian BEIER

02.04.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
16.12.1941 r. - wykluczony z SS

207 624

Erwin WULLEN

04.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

207 625

Erhard WALTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

207 630

Fritz SCHÖNING

10.03.1890

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

207 645

Karl LUDEWIG

 

 

SS-Mann

207 650

Emil JUDICK

16.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 21.05.1940 r.

207 663

Gustav SCHLÜTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

207 678

Walter DESSART

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

207 685

Otto SCHLÖSSER

13.06.1908

3 973 222

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

207 686

Wilhelm BERGHOLTER

22.03.1897

73 961

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

207 693

Karl SUHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

207 710

Paul RANGE

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

207 714

Walter MATZ

03.01.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

207 723

Walter GÖSSEL

 

 

SS-Sturmann

207 731

Fritz STEINBECK

17.11.1907

508 524

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

207 733

Friedrich ROLOFF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

207 741

Ernst HELM

 

 

SS-Scharführer

207 753

Rudolf LETZ

16.08.1892

1 667 922

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

207 765

Otto KUTZSCHBACH

 

 

SS-Mann

207 773

Johannes GRIEBE

 

 

SS-Unterscharführer

207 781

Karl FELDMANN

 

 

SS-Rottenführer

207 798

Erich MATER

28.01.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

207 818

Carl STOBBE-DETHLEFFSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

207 835

Anton BRAUN

13.12.1902

1 081 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

207 847

Hermann GORTON

 

 

SS-Rottenführer
01.02.1942 r. - wykluczony z SS

207 848

Josef GROHMANN

01.11.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

207 852

Arnold IBERER

31.05.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

207 855

Hans SCHRIEWER

 

 

SS-Mann

207 911

Hermann VAGTS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

207 918

Siegfried BOSTEDT

 

 

SS-Unterscharführer

207 919

Hans VOSS

 

 

SS-Mann

207 926

Detlef FAULHABER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

207 935

Karl KUHNERT

 

 

SS-Sturmmann

207 939

Hatto KLATT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

207 944

Franz KANKOWSKI

05.09.1895

3 959 679

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

207 954

Karl GENZKEN

08.06.1885

39 913

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1943 r.

207 994

Hans SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion