Numery cz³onków SS od 208 000 do 208 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

208 008

Walter BORCHERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

208 010

Paul WENDLAND

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

208 037

Ernst GRÜNBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

208 053

Fritz DIETZMANN

08.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

208 056

Fritz DALLMEYER

 

 

SS-Mann

208 079

Siegfried HARDER

 

 

SS-Mann

208 080

Wilhelm REIMERS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

208 107

Friedrich GODAR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

208 116

Werner SAGER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

208 125

Hanz LUBINUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

208 154

Hugo PETERSEN

02.02.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

208 157

Helmuth von BENTZEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

208 174

Karl PUSBACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

208 184

Johannes MATTHIESEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

208 196

Ernst MATZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

208 213

Ernst KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

208 225

Arthur LÜTTJOHANN

06.12.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

208 229

Ernst REIMERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

208 232

Steffen SOHST

10.11.1903

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

208 265

Gustav HOFFMANN

21.08.1908

4 209 184

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

208 267

Helmut ROGGENKAMP

08.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

208 283

Johannes HARDER

 

 

SS-Rottenführer

208 312

Johannes WITT

 

 

SS-Mann

208 316

Ernst MOHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

208 333

Jürgen SIERTH

 

 

SS-Rottenführer

208 338

Hermann RÖNFELDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

208 381

Helmuth BAUCHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

208 385

Gustav ENGERS

 

 

SS-Sturmmann

208 395

Arndt SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

208 419

Heinrich LOHMANN

 

 

SS-Mann

208 420

Fritz MEIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

208 428

Erwin JEPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

208 431

Heinrich KRESSLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

208 466

Hans ROSSEN

 

 

SS-Sturmmann

208 477

Dr Kurt FESSEL

22.05.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

208 478

Carl HALLBERG

20.09.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

208 484

Ernst PENDL

 

 

SS-Rottenführer
23.09.1935 r. - wykluczony z SS

208 486

Alfred TAXBACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

208 492

Johann WEGINGER

 

 

SS-Mann
16.01.1937 r. - wykluczony z SS

208 493

Franz HUBER

20.10.1907

1 521 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

208 496

Willi DAHLKE

26.01.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

208 506

Franz ZEISS

 

 

SS-Sturmmann

208 552

Dr Oskar HAGER

22.02.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

208 560

Georg SCHUBERTH

 

 

SS-Sturmmann

208 573

Karl WINTER

 

 

SS-Unterscharführer

208 581

Oskar REUSCH

 

 

SS-Rottenführer

208 587

Karl BUSCH

24.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

208 592

Heinz DIEPOLD

 

 

SS-Unterscharführer

208 603

Gottfried PAIER

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

208 608

Simon KEIMERL

 

 

SS-Untersturmführer

208 613

Ludwig SCHNEIDER

04.09.1902

89 100

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

208 618

Hans FASCHING

10.12.1905

4 262 083

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

208 623

Eberhard RIES  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

208 636

Paul HARTWIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

208 639

Dr Hermann TRINKAUS

19.05.1910

539 532

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

208 647

Karl SPEIERER

04.06.1895

4 142 710

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

208 652

Leonhard REINDL

 

 

SS-Unterscharführer

208 655

Paul WERNER

24.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

208 663

Emil DEFFNER

 

 

SS-Sturmmann

208 665

Hermann SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

208 684

Karl ERLACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

208 688

Dr Wilhelm FÜHRER

26.04.1904

341 707

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

208 689

Friedrich SCHMITZ

15.02.1910

4 262 177

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

208 714

Otto BECK

22.06.1898

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zmar³ 06.03.1943 r.

208 727

Rudplf PRESTELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

208 729

Ludwig ANZENHOFER

 

 

SS-Mann

208 735

Hellmuth KIENER

16.01.1910

4 965 880

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

208 742

Otto LEDERER

 

 

SS-Mann

208 790

Max GNANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

208 797

Karl HECKMEYER

30.05.1904

2 293 900

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

208 804

Fritz LOCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

208 809

Leonhard SCHALLER

25.10.1889

4 249 334

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

208 830

Wilhelm KERN

 

 

SS-Mann

208 857

Karl STROBEL

 

 

SS-Rottenführer

208 938

Klement KIERMAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

208 946

Georg BASEL

 

 

SS-Oberscharführer

208 949

Karl MUSS

 

 

SS-Unterscharführer

208 950

Karl HUBER

 

 

SS-Scharführer

208 963

Andreas LIDL

 

 

SS-Mann

208 964

Wilhelm ZOLLHÖFER

 

 

SS-Sturmmann

208 969

Martin HÄRTLE

 

 

SS-Mann

208 970

Erich GOLTERMANN

24.12.1892

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

208 972

Hubert BEISELE

19.12.1891

3 258 807

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

208 981

Karl BESTLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

208 986

Karl SCHARF

18.03.1907

4 822 035

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

208 992

Karl FREUDLING

 

 

SS-Mann
13.02.1942 r. - wykluczony z SS

208 993

Rudolf SPIEGEL

 

 

SS-Sturmmann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 208 623 dla:
    SS-Untersturmführer - Eberhard RIES
    SS-Untersturmführer - Heinrich STÄHLE


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion