Numery cz³onków SS od 209 000 do 209 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

209 008

Robert KOHLRAUSCH

09.03.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

209 016

Albert DIESBACH

16.03.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

209 025

Wolfgang RIEHM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

209 041

Konrad GEBERT

 

 

SS-Rottenführer

209 052

Robert WEBER

30.09.1909

2 949 105

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

209 053

Johannes BEETZ

 

 

SS-Mann

209 057

Alois BAZALKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

209 058

Fritz WÄCHTLER

07.01.1891

35 313

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 01.08.1944 r.
stracony za defetyzm 19.04.1945 r.

209 059

Friedrich UEBELHOER

25.09.1893

11 707

SS-Brigadeführer - awans w dniu 06.06.1941 r.

209 060

Wilhelm KEILHAUS

11.12.1898

1 399 935

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.

209 073

Hans SCHARFF

06.09.1903

4 730 193

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

209 076

Leo PETRI

20.10.1876

590 193

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1942 r.

209 078

Hans JEDLITZKA

 

 

SS-Mann

209 083

Josef HAFNER

20.04.1898

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

209 088

Werner SCHULZE

 

 

SS-Sturmmann

209 090

Friedrich SONNTAG

 

 

SS-Mann

209 095

Ludwig KARL

22.08.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

209 125

Richard LIEBSCHER

02.11.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

209 130

Leon MICHALSKY

 

 

SS-Mann

209 131

Friedrich WICHMANN

31.08.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

209 146

Hans AMMON

1912

 

SS-Obersturmführer

209 160

German WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

209 190

Otto ALBRECHT

19.04.1907

141 090

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

209 202

Karl BERGEL

23.03.1902

4 583 089

SS-Obersturmführer

209 206

Wilhelm WIRTH  (1)

16.09.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

209 229

Ludwig ORT

 

 

SS-Mann

209 237

Luitpold KIESEL

 

 

SS-Rottenführer

209 240

Oskar RANST

 

 

SS-Sturmmann

209 245

Ferdinand KUNKEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

209 246

Karl BERLING

06.04.1877

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

209 248

Karl DEECKE

01.11.1899

560 194

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

209 265

Dr Hermann ESCHE

19.05.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

209 287

Georg GRÜNZINGER

 

 

SS-Sturmmann

209 289

Alois WEIGERSDORFER

 

 

SS-Sturmmann

209 297

Stefan ORTNER

 

 

SS-Mann

209 307

Alfons ERLMEIER

 

 

SS-Sturmmann
20.11.1941 r. - wykluczony z SS

209 333

Heinrich DEGENKOLB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

209 350

Herbert KRIPPENDORF

 

 

SS-Mann

209 371

Richard LECHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

209 398

Albert ZOEPF

 

 

SS-Mann

209 400

Jakob SCHLATTER

 

 

SS-Scharführer

209 411

Fritz TZSCHASCHEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

209 420

Alois GRZEGORZ

 

 

SS-Rottenführer

209 457

Bernhard HAASE

 

 

SS-Rottenführer

209 479

Wilhelm HERBICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

209 483

Oskar BÖRNER

05.03.1896

3 679 969

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

209 502

Ekkehard TOBIEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

209 520

Erich MEISSNER

 

 

SS-Mann

209 526

Erwin BACHMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

209 555

Werner WEBER

 

 

SS-Sturmmann
23.02.1939 r. - wykluczony z SS

209 609

Werner SCHENKE

 

 

SS-Obersturmführer

209 611

Hans SCHILLING

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

209 615

Erich SPICHAL

 

 

SS-Mann

209 627

Alfred PERSCHKE

 

 

SS-Sturmmann

209 635

Gotthard BOHR

18.08.1909

4 544 450

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

209 643

Gerhard LUTHER

02.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1941 r.

209 649

Ernst HEIDELBERG

01.05.1908

1 684 992

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

209 681

Konrad HAJDUK

06.09.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

209 693

Josef MENZEL

 

 

SS-Unterscharführer

209 716

Hubert JANORSCHKE

 

 

SS-Mann

209 721

Paul SCHAFFARCZYK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

209 745

Georg BREDEL

14.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

209 756

Theofil WYSTYRK

 

 

SS-Rottenführer

209 779

Johann WIECZOREK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

209 823

Leonhard FICHL

 

 

SS-Mann

209 825

Erhard KUPFER

30.03.1882

3 693 698

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

209 826

Gerhard SWOBODA

03.08.1903

5 020 901

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.05.1940 r.

209 829

Erich MÜLLER

22.06.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1945 r.

209 831

Hans VIERERBEN

22.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

209 833

Otto REIMANN

10.10.1911

5 112 485

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

209 839

Walter VOGT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

209 850

Hans SCHWIETERING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

209 858

Walther THIELE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

209 863

Hellmut ZIEROLD

 

 

SS-Sturmmann

209 874

Rudolf HASSELHORST

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

209 891

Hans BREITFELD

23.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

209 895

Hans SCHÖBEL

05.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

209 896

Werner LORENZ

 

 

SS-Mann

209 909

Herbert ZABELT

 

 

SS-Oberscharführer

209 939

Erich FLEISCHER

 

 

SS-Sturmmann

209 970

Herbert STREMPEL

15.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

209 977

Helmuth HEMPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

209 982

Walter BURGHAGEN

21.09.1891

494 829

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 209 206 dla:
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Wilhelm WIRTH
    SS-Mann - Daniel WENNER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion