Numery cz³onków SS od 21 000 do 21 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.
\

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

21 001

Wolfgang WERNZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

21 002

Karl RAAB

 

 

SS-Rottenführer

21 005

Alfred BENZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 008

Heinrich STÖCKLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

21 009

Werner LINDMAIER

05.09.1907

594 932

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

21 010

Alfred GLEMSER

 

 

SS-Rottenführer

21 013

Fritz SOMMERKORN

15.10.1884

867 281

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

21 019

Eugen KALBFELL

20.06.1890

890 678

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

21 021

Karl SCHAUFLER

08.01.1907

483 276

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

21 025

Rudolf KLUMPP

 

 

SS-Rottenführer

21 026

Otto MARKERT

05.05.1905

884 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 029

Erwin KIENLE

02.07.1902

60 138

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

21 032

Adolf ZOLLHÖFER

19.10.1902

604 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

21 040

Wilhelm BUSCH

13.10.1892

44 797

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

21 041

Karl VOGELEY

22.10.1897

112 986

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 042

Kurt SIMON

18.03.1906

182 059

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

21 056

Otto HELBIG

 

 

SS-Sturmmann

21 058

Erich SCHÖN

 

 

SS-Mann

21 061

Karl HELLMUND

 

 

SS-Unterscharführer

21 063

Paul STAAR

 

 

SS-Unterscharführer

21 069

Richard HERRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

21 075

Johannes GERSTUNG

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1942 r.

21 086

Ernst KLUBE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

21 098

Ernst PRUGGMAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

21 101

Alfred LÖFFLER

18.01.1903

66 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

21 102

Alfred GRAMSS

24.05.1912

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

21 129

Johann RAUN

 

 

SS-Scharführer

21 132

Wilhelm THYSON

20.03.1897

246 104

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r

21 134

Ernst HÄUSSLER

 

 

SS-Oberscharführer

21 138

Otto MAIRFÖLS

06.01.1913

750 412

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

21 146

Heinrich NICK

04.05.1906

308 485

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

21 148

Maximilian VOLLMAR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

21 150

Walter RAUCH

19.06.1913

850 514

SS-Obersturmführer

21 154

Hermann KÖBERLE

 

 

SS-Unterscharführer

21 155

Franz HALDER

 

 

SS-Unterscharführer

21 156

Karl GÖRBING

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

21 159

Matthias LECHLER

21.08.1900

128 135

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

21 162

Willy LENNER

 

 

SS-Scharführer

21 176

Hans SCHRÖDL

19.01.1905

648 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
30.06.1938 r. odchodzi z SS

21 181

Hugo FUHRMANN

03.05.1889

9 593

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

21 182

Ludwig WALTHER

 

 

SS-Oberscharführer

21 184

Kurt SCHMIDT

29.08.1905

358 121

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

21 185

Rudolf MAYER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

21 192

Georg ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

21 201

Friedrich MÜLLER

17.02.1902

231 283

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

21 206

Franz HELMEDACH

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

21 209

Friedrich NEFF

 

 

SS-Unterscharführer

21 210

Walter HEBEL

 

 

SS-Rottenführer

21 212

Friedrich HUCK

08.12.1907

919 236

SS-Oberscharführer

21 215

Johann FILLINGER

 

 

SS-Scharführer

21 219

Anton PINGEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

21 224

August BERGER

15.04.1891

438 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

21 225

Otto MATT

 

 

SS-Sturmmann

21 228

Franz SCHENZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

21 229

Erwin FRIEDRICH

03.06.1911

411 331

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 230

Julius KUNZ

15.08.1880

552 454

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

21 233

Karl KUNZMANN

17.07.1905

24 052

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

21 254

Ernst KÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

21 255

Albert HEUBERGER

09.05.1907

421 547

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

21 270

Friedrich SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

21 276

Willi ULTSCH

21.03.1906

421 476

SS-Hauptsturmführer

21 277

Christian MOHR

29.10.1888

299 517

SS Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

21 284

Karl GROH

 

882 729

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

21 285

Hans KAISER

11.09.1907

608 377

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1942 r.

21 286

Oskar ROSSNER

07.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 293

Ernst THIETKE

03.05.1902

388 203

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

21 294

Otto BONNESS

04.04.1889

671 592

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

21 306

Otto EHLERS

25.01.1898

560 068

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

21 308

Heinrich LINNE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

21 310

Heinrich HAUSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 316

Hermann HAASE

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

21 321

Otto RAEDER

30.06.1907

736 911

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

21 322

Wilhelm HANEBUTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

21 331

Albert JESKE

03.12.1908

542 692

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

21 332

Heinrich FRANKE

12.02.1898

41 176

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

21 334

Peter GRÖTERS

13.09.1878

789 716

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

21 342

Hermann HARM

30.09.1894

204 385

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 13.09.1936 r.

21 353

Karlheinz SIEMSEN

17.02.1909

226 106

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

21 357

Adolf PETERSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

21 358

Bruno BOYSEN

20.03.1913

753 462

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

21 362

Felix PIEKARSKI

10.07.1890

87 172

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 373

Reinhard ARTH

 

 

SS-Scharführer

21 375

Otto GERBER

 

 

SS-Rottenführer

21 378

Theodor MUNDORF

 

106 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.06.1933 r.

21 391

Mathias MONREAL

10.09.1901

840 203

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS

21 394

Paul BUNGARTEN

 

 

SS-Scharführer

21 411

Rudolf WEBER

04.07.1891

39 211

SS-Schütze

21 412

Max KLINKOW

12.04.1892

379 116

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

21 423

August FLASCHE

15.02.1902

509 777

SS-Oberführer - awans w dniu 10.09.1944 r.

21 459

Siegfried GROSS

23.12.1902

30 645

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

21 460

Kurt SCHRÖDER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 463

Karl KÖDDERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

21 465

Ewald SCHLENTHER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

21 470

Ludger HEGEMANN

28.12.1906

812 246

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

21 476

Walter DERKSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 496

Hans DÖRPER

09.07.1909

318 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

21 500

Philipp HERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

21 508

Max LALLA

 

 

SS-Rottenführer

21 513

Heinrich BUSCHULTE

21.05.1897

660 943

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

21 515

Erich RENNSTIEL

 

 

SS-Scharführer

21 516

Heinrich GUNDLACH

 

 

SS-Oberscharführer

21 517

Hermann BRINK

 

 

SS-Hauptscharführer

21 518

Fritz WITT

27.05.1908

816 769

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.

21 525

Gustav BISPING

06.03.1909

668 816

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 529

Wilhelm GOECKE

12.02.1898

335 455

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

21 532

Hermann STRANG

24.10.1895

380 251

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

21 536

Waldemar THEELE

08.05.1893

294 167

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

21 540

Karl PISTOR

30.07.1896

303 228

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 543

Karl BITZ

07.08.1906

928 445

SS-Hauptsturmführer

21 545

Christian BÖTTELBERGER

12.12.1892

55 401

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 546

Heinrich HAMMEN

05.07.1893

293 413

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

21 548

Georg MICHEL

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

21 556

Hans SCHUCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

21 557

Alfred SPANGENMACHER

13.01.1899

68 370

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

21 569

Max FIEHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

21 570

Albert REHSE

25.06.1909

842 360

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

21 571

Emil JANZ

 

 

SS-Scharführer

21 572

Ernst KLAAR

16.07.1900

491 671

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

21 573

Herbert BIRNBACHER

 

 

SS-Scharführer

21 574

Benno SAMEL

11.09.1910

830 870

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 582

Fritz KRUG

 

 

SS-Hauptscharführer

21 585

Willy FRICKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

21 589

Kurt BRITT

 

 

SS-Scharführer

21 599

Arthur REDMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

21 602

Walter KIESEL

06.03.1912

295 382

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 620

Alfred KÜHNEL

 

 

SS-Hauptsturmführer

21 640

Hans EICHELE

01.05.1901

125 994

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

21 641

Peter FRITZ

13.03.1891

786 880

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

21 645

Max RAUH

17.11.1909

873 325

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

21 652

Andreas ROTH

08.05.1891

865 246

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

21 654

Hans WIEDENMANN

09.05.1909

97 958

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

21 667

Rudolf NEUMANN

 

 

SS-Oberscharführer

21 673

Anton REISSNER

08.02.1904

786 946

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

21 677

Georg MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

21 688

Max HAMMER

27.01.1903

873 284

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

21 691

Otto MEIER

 

 

SS-Scharführer

21 695

Hans GÖSSWEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 698

Anton BAUER

 

 

SS-Rottenführer

21 703

Hans NIEDERLÄNDER

18.09.1907

157 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

21 711

Hermann PRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

21 713

Georg DEEG

 

 

SS-Oberscharführer

21 715

Stefan JORDAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

21 717

Hans ALBRECHT

 

 

SS-Scharführer
25.05.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

21 720

Hermann KÖSTNER

17.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 723

Otto THEOBALD

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

21 724

Karl MEIER

10.12.1895

625 555

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

21 726

Karl BEHR

16.12.1908

790 019

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

21 731

Karl RUCKDESCHEL

25.01.1888

888 140

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

21 749

Hans GRUBER

 

 

SS-Unterscharführer

21 755

Karl RETTLINGER

08.02.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

21 762

Willi STEINHUBER

 

 

SS-Unterscharführer

21 765

Otto JUNGKUNZ

23.07.1892

832 362

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

21 766

Erich KRAUSSE

04.08.1908

405 479

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 768

Friedrich MARKERT

23.06.1909

846 761

SS-Hauptsturmführer

21 769

Dr Hanns BACHMANN

20.04.1909

832 275

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 779

Alfred SCHMÄLING

29.10.1909

414 137

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

21 788

Paul SAEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

21 790

Josef HUMMEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 794

Fritz GROSCH

24.08.1909

864 541

SS-Hauptsturmführer

21 804

Daniel KARTARIUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

21 806

Erich HAMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

21 830

Konstantin GAUWEILER

 

 

SS-Rottenführer

21 833

Johannes KREIS

 

 

SS-Sturmscharführer

21 836

Oswald BERNHARD

 

 

SS-Mann

21 837

Egbert GRÄSER

12.08.1893

400 416

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

21 839

Ludwig KRAPP

 

 

SS-Unterscharführer

21 843

Eugen GAMERDINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

21 844

Heinrich REISER

17.10.1899

887 100

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

21 849

Wilhelm LEITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 856

Christian WICHMANN

15.10.1905

869 035

SS-Obersturmführer

21 859

Adolf EBINGER

 

 

SS-Rottenführer

21 863

Wilhelm EISENBRAUN

06.05.1885

778 285

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

21 873

Fritz BODMER

28.10.1913

890 779

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 874

Alfred ROSCHMANN

27.07.1906

868 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 876

Wilhelm LEIBING

 

 

SS-Oberscharführer

21 885

Erwin SPROLL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

21 888

Alfred GRAF

22.01.1899

37 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

21 889

Walter VOLLMER

01.10.1909

241 213

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r.

21 896

Otto WÄLDE

07.05.1907

483 138

SS-Obersturmführer

21 898

August BINDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

21 900

Hans GULDE

 

 

SS-Hauptscharführer

21 901

Franz MAYER

28.04.1897

340 546

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.

21 902

Otto SCHREIBER

16.01.1905

457 701

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

21 904

Werner LEIB

 

 

SS-Scharführer

21 905

Willy ROTHFUSS

 

 

SS-Scharführer

21 906

Paul KORTMANN

02.11.1890

329 178

SS-Obersturmführer

21 909

Eugen SAILER

10.03.1909

371 689

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

21 914

Ludwig BICK

10.06.1907

472 262

SS-Obersturmführer

21 915

Kurt DANZ

24.06.1910

708 227

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

21 919

Richard SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

21 921

Heinrich SCHMELZER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

21 938

Ernst FISCHER

 

5 448

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1932 r.

21 953

Willy KRÜGER

10.03.1902

606 543

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

21 954

Louis SIEDER

30.05.1886

243 085

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

21 956

Karl GÖRBING

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

21 958

Karl WENZ

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

21 963

Anton HORNSTEINER

10.08.1899

419 712

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

21 971

Siegfried KAPFENBERGER

28.07.1909

886 819

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

21 974

Johann REISINGER

03.11.1878

695 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

21 986

Franz BAIER

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion