Numery cz³onków SS od 210 000 do 210 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

210 001

Horst STRAUBE

 

 

SS-Unterscharführer

210 002

Karl PRÄTORIUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

210 024

Hans-Joachim KREIL

24.05.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

210 031

Johannes SPECK

 

 

SS-Hauptscharführer

210 051

Fritz DIETRICH

31.07.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 059

Johannes HERGERT

 

 

SS-Sturmmann

210 061

Gerhard KROLLIK

19.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

210 082

Kurt STEIN

14.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

210 090

Herbert ERLBECK

30.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

210 092

Heinz HUPFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

210 106

Rudolf MARTIN

23.06.1904

34 250

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

210 134

Karl RUBNER

 

 

SS-Mann

210 140

Rudolf KOBES

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

210 141

Heinz HENDEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

210 145

Rudolf APEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

210 161

Otto BERGEMANN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

210 174

Albert RUDOLPH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

210 195

Fritz von ALTEN

09.05.1892

5 166 740

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

210 196

Paul PAASCHEN

 

 

SS-Unterscharführer

210 201

Erich HÜBNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

210 224

Oskar LIEBERMANN

10.08.1896

1 919 689

SS-Untersturmrführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

210 249

Roland BRÄUER

12.10.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

210 263

Kurt BÜSCHEL

 

 

SS-Mann

210 265

Herbert HABERKORN

09.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

210 266

Friedrich MÜLLER

 

 

SS-Mann
28.05.1937 r. - wykluczony z SS

210 272

Fritz KRETZSCHMAR

25.11.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

210 275

Hermann VELLGUTH

04.02.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

210 279

Alfred MÜLLER

28.01.1901

1 378 343

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

210 281

Walter HAUK

13.06.1913

433 0317

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

210 294

Wilhelm DIETRICH

 

 

SS-Unterscharführer
20.11.1936 r. - wykluczony z SS

210 300

Georg ULBRICHT

 

 

SS-Sturmmann

210 306

Martin MÜLLER

30.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

210 310

Willi SCHUMANN

19.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 317

Erhard KRETZSCHMAR

 

 

SS-Sturmmann

210 318

Georg KRAHL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

210 332

Hans MISSBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

210 339

Theodor ROHNE

25.09.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

210 343

Otto DOBERSCHÜTZ

23.11.1913

 

SS-Untersturmführer

210 345

Kurt STOLL

1913

 

SS-Untersturmführer

210 346

Helmut THALMANN

16.09.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.11.1943 r.

210 349

Gerhard STRAUBEL

30.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

210 352

Karl POHLE

29.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

210 359

Herbert GÜNTHER

30.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

210 365

Helmut SCHUMACHER

04.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 08.01.1945 r.

210 368

Friedrich SCHLEGEL

04.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer

210 370

Richard RICHTER

 

 

SS-Sturmmann

210 371

Robert COENEN

 

 

SS-Sturmmann

210 378

Wilhelm LEOPOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

210 381

Reinhold JUHRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

210 391

Harald RICHTER

10.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 06.03.1943 r.

210 394

Theo DYCKHOFF

 

 

SS-Mann

210 396

Erich FROBOESE

04.05.1913

2 993 040

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

210 397

Dr Hans LAUFFS

12.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

210 404

Werner TRUEBINGER

03.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 419

Herbert DIETRICH

18.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

210 427

Erich WAGNER

20.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1943 r.

210 428

Horst OERTEL

 

 

SS-Mann

210 436

Herbert WEBER

04.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

210 454

Martin SCHMIEDER

 

 

SS-Rottenführer

210 485

Alfred MÖBIUS

09.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 492

Alfred HIRSCH

20.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

210 497

Gotthold ROSCHER

 

 

SS-Rottenführer

210 500

Erich HELFERT

 

 

SS-Rottenführer

210 506

Georg BRUNST

03.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

210 544

Herbert PÄSSLER

16.11.1914

4 137 198

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1942 r.

210 549

Hans SCHMUTZLER

22.10.1913

5 216 403

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

210 558

Lothar ISER

17.07.1916

4 330 100

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

210 570

Hans MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

210 572

Fritz NEUBERT

30.03.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 575

Johannes BAUMGARTEN

26.11.1896

436 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

210 581

Horst KURTH

03.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

210 583

Erich LEISTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

210 588

Johannes BURKHARDT

31.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

210 589

Titus PRIEMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

210 602

Helmut HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer

210 619

Rolf LANGE

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

210 627

Erich NIEMECK

 

 

SS-Mann

210 632

Kurt LUDWIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

210 640

Hubert ZIMMERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

210 655

Hans SCHLEGEL

29.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 664

Heinz GROSSMANN

15.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 678

Georg SÄLTZER

12.06.1894

681 058

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

210 683

Otto STÄDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

210 684

Erich WIEGAND

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

210 686

Friedrich BASSIN

21.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

210 694

Walter LANDGRÄBE

 

 

SS-Mann

210 702

Hanz RETZLAFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

210 703

Eugen MAAG

 

 

SS-Rottenführer

210 721

Helmut DRESSLER

 

 

SS-Mann

210 729

Hans LAUE

06.09.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
wykluczony z SS w styczniu 1943 r.

210 738

Kurt SILBERMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

210 740

Walter SCHULZ

 

 

SS-Mann

210 753

Werner NAEBIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

210 774

Joachim FRAHM

 

 

SS-Mann

210 775

Robert ELZE

 

 

SS-Scharführer

210 780

Wilhelm OVERHOFF

25.08.1912

5 472 825

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

210 782

Konrad SCHILLING

 

 

SS-Sturmmann

210 804

Walter FRIEDRICH

 

 

SS-Sturmmann

210 819

Fredinand ROTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

210 844

Kurt KEMPE

14.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

210 865

Alfred HEINZE

 

 

SS-Mann

210 872

Karl WERNER

08.03.1892

2 089 937

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

210 878

Gotthold RUDOLPH

 

 

SS-Sturmmann

210 879

Waldemar AHRENDT

09.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

210 892

Heinrich MEYER-BORSTEL

07.09.1897

1 740 663

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

210 896

Walter VOLLRATH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

210 901

Albert REIPERT

07.06.1907

4 175 329

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

210 937

Hans DÖRNFELD

29.03.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

210 960

Otto SACHSENWEGER

24.10.1914

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

210 966

Gerhard VOGEL

 

 

SS-Mann

210 967

Horst WEIDIG

07.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 22.04.1942 r.

210 976

Ludwig GROBE

28.11.1890

2 199 863

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

210 980

Dr Otto ROSSMANN

30.11.1893

4 867 036

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

210 997

Erich REIM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion