Numery cz³onków SS od 212 000 do 212 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

212 006

Wolfgang GILLY

02.07.1914

1 102 143

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

212 013

Fritz ARFT

09.11.1913

1 101 923

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans 21.06.1943 r.
zgin±³ 20.08.1944 r.

212 016

Horst SCHWERTFEGER

13.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

212 017

Kurt DAMASCHKE

17.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

212 023

Erich KLAHRE

21.12.1910

3 958 896

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

212 030

Günther PENKERT

02.06.1915

2 572 698

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

212 032

Willi BRUCHMANN

 

 

SS-Mann
14.01.1935 r. - wykluczony z SS

212 043

Waldemar PRETZSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

212 049

Eberhard KAMMLER

08.09.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

212 053

Hans SCHULZ

18.08.1915

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

212 058

Lothar RISTAU

27.08.1908

316 161

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

212 067

Heinz WAGNER

14.07.1912

3078 117

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

212 077

Hans ZIEGLER

 

 

SS-Rottenführer

212 091

Karl ABICHT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

212 097

Joachim NITZ

 

 

SS-Sturmmann

212 102

Emil PERNER

 

 

SS-Sturmmann

212 108

Konrad DOMNING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

212 109

Albert MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

212 111

Max SCHRÖDER

20.08.1874

1 334 427

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

212 124

Fritz SCHEDLER

09.08.1904

2 866 550

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

212 135

Fritz BEIST

26.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

212 159

Friedrich VORPAHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 169

Heinz HEMBERGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

212 173

Erwin RADEMACHER

01.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

212 182

Kurt FRANKE

 

 

SS-Mann

212 192

Reinhold ROEHL

 

 

SS-Mann

212 200

Ludwig LEDERER

 

 

SS-Mann

212 215

Richard SCHOHR

 

 

SS-Mann

212 252

Hermann KRÜGER

28.11.1891

710 758

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

212 274

August NOACK

07.02.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

212 289

Hans RADECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

212 304

heinfried BRENZKE

 

 

SS-Mann

212 305

Wolfgang BALTIN

 

703 935

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
17.10.1936 r. - odchodzi z SS

212 307

Hermann HUMMEL

02.08.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

212 323

Willi FABEL

 

 

SS-Rottenführer

212 346

Richard KOLNZER

 

 

SS-Rottenführer

212 349

Otto SCHULZ

 

 

SS-Mann

212 351

Herbert ZIEGLER

01.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 06.08.1942 r.

212 360

Bernhard GLUEH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 395

Kurt DITTRICH

 

 

SS-Rottenführer

212 416

Franz BANIK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 435

Fritz LOTT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

212 449

Fritz KLANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 481

Herbert MICHEL

13.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

212 484

Kurt LINKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

212 491

Ewald SCHULZE

 

 

SS-Mann

212 500

Kurt KOPPATZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

212 530

Walter FETTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 575

Karl LEHMANN

 

 

SS-Mann

212 590

Hans WEBER

 

 

SS-Rottenführer

212 619

Willi MUDRA

 

 

SS-Rottenführer

212 625

Hugo HAMMERMEISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

212 644

Kurt EITNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

212 651

Hans ZIELKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 674

Alfons WERNER

 

 

SS-Scharführer

212 692

Heinrich GLEICH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

212 705

Richard ROESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

212 715

Karl ZEMLIN

07.07.1897

2 348 032

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

212 724

Theodor MACIASZEK

18.07.1908

 

SS-Mann - awans w dniu 15.06.1934 r.

212 772

Arno BUSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

212 785

Werner PRITZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

212 786

Herbert BELLACK

11.03.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.09.1941 r.

212 798

Wilhelm LOCHOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

212 800

Ernst GRÜTZKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

212 808

Erwin SCHOBER

 

 

SS-Scharführer

212 823

Rudolf NEHRING

 

 

SS-Mann

212 824

Helmut KUHN

19.02.1913

581 950

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.05.1945 r.

212 829

Otto STEINICKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

212 850

Fritz SCHULZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

212 888

Paul HERWIG

 

 

SS-Mann

212 898

Erich SCHULZE

22.06.1909

 

SS-Mann - awans w dniu 15.06.1934 r.
08.12.1942 r. - zgin±³ jako Obergefreiter

212 904

Paul ROTTMANN

 

 

SS-Oberscharführer

212 920

Hans NEUMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

212 924

Fritz KRUEGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

212 928

Johannes LORENZ

27.08.1896

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku lotniczym 02.12.1942 r.

212 942

Bruno LUCHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

212 966

Hermann GRAMZOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion