Numery cz³onków SS od 213 000 do 213 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

213 018

Günther THIERING

10.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

213 062

Paul HEUER

14.02.1905

 

SS-Mann - awans w dniu 15.06.1934 r.

213 076

Felix GOTTSCHALK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

213 092

Kurt GABLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

213 107

Johannes PFEFFERKORN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

213 122

Horst WAHLE

 

 

SS-Sturmmann

213 152

Hans BEHNKE

 

 

SS-Untersturmführer

213 167

Karl BEHNKE

04.03.1900

1 268 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

213 184

Paul WILHELM

10.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

213 230

Fritz IGEL

 

 

SS-Mann
11.03.1937 r. - wykluczony z SS

213 255

Ernst FEST

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

213 311

Walter DONNERSTAG

 

 

SS-Mann

213 313

Gerhard BLECK

17.11.1910

1 786 519

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

213 315

Walter MIELKE

 

 

SS-Unterscharführer
26.09.1936 r. - wykluczony z SS

213 323

Gerhard SCHIEDLAUSKY

14.01.1906

617 194

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
03.05.1947 r. - stracony

213 333

Heinz SEIDEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

213 361

Karl BOESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

213 371

Hans ZÜHLSDORFF

 

844 365

SS-Hauptsturmführer
15.04.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

213 384

Julius BEYER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

213 399

Karl MÜLLER

02.03.1916

5 175 655

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

213 412

Günther BRAUN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

213 431

Alfred PUPPEL

14.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

213 434

Rudolf MAYER

 

 

SS-Sturmmann
20.10.1936 r. - wykluczony z SS

213 464

Konrad BUCHWALD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

213 473

Willi MARTEN

 

 

SS-Sturmmann

213 481

Walter VIERTELMANN

01.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

213 498

Gustav GOGOLIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

213 501

Hans HENSCHEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

213 524

Alfred KILLAT

 

 

SS-Mann

213 553

Wilhelm WELK

 

 

SS-Rottenführer

213 594

Paul KUNISCH

24.07.1912

1 711 154

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

213 596

Otto STEINBERG

 

 

SS-Mann

213 628

Erich GRABERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

213 646

Gerhard DEETZ

 

 

SS-Sturmmann

213 649

Franz OEHLKE

 

 

SS-Mann

213 651

Berthold MANZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

213 708

Hermann FUHRMEISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

213 733

Richard SCHULZE

 

 

SS-Sturmmann

213 771

Willi KRAUSE

 

 

SS-Mann

213 780

Gerhard TOURBIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

213 788

Johannes GUNSCHERA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

213 809

Otto FRIESE

 

 

SS-Rottenführer

213 816

Heinrich WIGGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

213 824

Bernhard RUNGE

09.04.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

213 880

Wilhelm von RHEINHABEN

 

 

SS-Mann

213 901

Max FRENZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

213 906

Günther CHRISTOPH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

213 996

Kurt MEINKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion