Numery cz³onków SS od 214 000 do 214 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

214 016

Paul ALBRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

214 034

Josef FREY

 

 

SS-Rottenführer

214 036

Franz BLAUERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

214 043

Eugen RUSSMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

214 049

Prof. Gebhard HIMMLER

29.07.1898

1 117 822

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

214 050

Erwin HEINECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

214 061

Richard KLOTZBUECHER

23.03.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

214 062

Paul KAERN

 

 

SS-Mann

214 066

Carl MERKER

21.01.1893

3 245 649

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

214 074

Kurt FEUCHTER

13.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 077

Max VETTER-GINDELE

 

 

SS-Unterscharführer

214 090

Otto ABENDROTH

15.07.1889

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

214 136

Heinrich WINKLHOFER

14.01.1902

501 5770

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

214 152

Ernst SCHRÖDER

14.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

214 164

Dr Josef SUMPER

02.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 165

Alfred BRASSER

26.03.1898

2 090 803

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.08.1934 r.

214 166

Franz HÄRLE

24.10.1889

3 241 408

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.08.1934 r.

214 175

Willy BRAUN

20.05.1908

3 498 089

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans 30.01.1945 r.

214 192

Hubert CLAUS

 

 

SS-Mann

214 203

Friedrich STOLLEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

214 219

Paul ROHDE

28.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1941 r.

214 220

Hans MOOG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

214 245

Hermann WEYRAUCH

27.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

214 264

Arnold THOLE

 

 

SS-Rottenführer

214 278

Erich BACKHAUS

 

 

SS-Mann

214 314

Bernhard MÜLLER

11.01.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.02.1943 r.

214 329

Wilhelm MÖLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

214 336

Hans VIEGENER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

214 345

Hans REISSIG

 

 

SS-Sturmmann

214 348

Alfons MOHR

15.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

214 349

Hans LANZIUS

04.12.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 20.07.1943 r.

214 351

Friedrich KILLING

25.12.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 352

Benno JUEHE

14.05.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

214 357

Fritz DORN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

214 377

Heinrich GERRIETS

 

 

SS-Mann

214 380

Johann EILERS

 

 

SS-Mann

214 391

Georg RIPKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

214 402

Eduard DREES

29.01.1901

2 846 257

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 424

Otto WENDELN

 

 

SS-Sturmmann
24.02.1939 r. - wykluczony z SS

214 488

Gerhard ELSEN

 

 

SS-Sturmmann

214 492

Richard GEESEN

 

 

SS-Mann

214 496

Alfons BURHOFF

 

 

SS-Mann

214 517

Willi MEYER-WENDEBORN

24.06.1891

1 260 033

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

214 549

August FETTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

214 553

Hubert MLETZKO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

214 559

Karl SCHÄFER

 

 

SS-Sturmmann
23.10.1936 r. - wykluczony z SS

214 571

Wilhelm KASTNING

 

 

SS-Mann

214 574

Wilhelm DERBOVEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

214 591

Günther WELLHAUSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

214 593

Hans-Joachim HEMPEL

17.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

214 600

Wilhelm SOMMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

214 603

Werner POPKEN

 

 

SS-Mann

214 607

Hermann HEMMELSKAMP

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 07.07.1939 r.

214 618

Gottfried DAMMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

214 619

Adolf SEEGERS

 

 

SS-Mann

214 621

Carl BORCHERT

 

 

SS-Mann

214 633

Gerhard VÖRTMANN

18.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

214 640

Ernst MEYER

01.12.1898

3 081 843

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

214 656

Franz KLUWE  (1)

09.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

214 658

Hilmar SCHLAPHOFF

22.10.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

214 663

Wilhelm LIENEMANN

 

 

SS-Sturmmann

214 664

Peter SCHLÖRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

214 669

Gerhard METTEN

09.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 673

Hans MECKLENBURG

 

 

SS-Mann

214 679

Werner NEUSE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

214 705

Theodor WILLMS

17.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

214 714

Herbert SOMMER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

214 731

Herbert HELLSTRÖM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

214 742

Johann DIECKMANN

 

 

SS-Mann

214 749

Heinrich PETERSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

214 750

Wolfgang SCHNELL

18.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

214 770

Walter NÖHRING

30.50.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

214 779

August KRÖNCKE

10.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

214 785

Helmut HEILSBERGER

18.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

214 833

Wilhelm KELLNER

 

 

SS-Mann

214 837

Arthur SUELWALD

 

 

SS-Mann

214 841

Wolfgang SCHADE

24.07.1909

4 037 191

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

214 880

Johann HEIDEMANN

08.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
14.08.1943 r. - pope³ni³ samobójstwo

214 886

Ludwig WOEHNER

 

 

SS-Rottenführer

214 897

Heinz DIEKAMP

 

 

SS-Sturmmann

214 929

Friedrich LINTELMANN

03.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

214 952

Bernd ROSEMEYER

14.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer
zmar³ 28.01.1938 r.

214 967

Harm NEUNABER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

214 968

Friedrich PANNENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

214 973

Heiko TERBEEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

214 974

Herbert GOERING

09.12.1889

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

214 975

Wilhelm von HOLZSCHUHER

02.09.1893

75 001

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

214 976

Hanns HEIMHARD

26.10.1904

521 101

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

214 977

Hubert HOCHGRASSL

20.02.1898

102 893

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

214 978

Walter LEINER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 214 656 dla:
    SS-Obersturmführer oraz SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Franz KLUWE
    SS-Obersturmführer - Hilmar SCHLAPHOFF


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion