Numery cz³onków SS od 216 000 do 216 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

216 018

Walter MUHL

 

 

SS-Rottenführer

216 040

Albrecht WIEHLER

07.10.1906

2 850 045

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 05.12.1944 r.

216 044

Gerhart LIEBAU

13.12.1905

2 640 162

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

216 050

Otto WERNER

 

 

SS-Mann

216 057

Arthur RIEHE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

216 059

Paul GRÜNEBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

216 080

Gerhard SPEHR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

216 088

Paul RUTHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

216 093

Paul OLDENBURG

20.08.1891

1 337 285

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

216 103

Erich LICHT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

216 104

Paul LIEBECKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

216 108

Willi RIEHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

216 110

Hans MANTHEY

15.08.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

216 131

Hans JAHROW

03.08.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.09.1941 r.

216 159

Otto WURZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

216 175

Alfred GRIFFEL

 

 

SS-Mann

216 206

Gerhard RUMLAND

18.02.1897

2 356 005

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

216 272

Paul RADLACH

 

 

SS-Sturmmann

216 291

Otto WANIECK

11.10.1889

208 294

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

216 296

Dr Günther KRÜGER

01.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

216 302

Ernst von GROLMAN

 

 

SS-Unterscharführer

216 307

Bernhard SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

216 319

Walter HARTEBRODT

28.01.1903

18 715

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

216 323

Günther HÜLSEN

26.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1943 r.

216 334

Otto THORBECK

26.08.1912

4 358 937

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 03.02.1943 r.

216 338

Joachim REUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

216 349

Bernhard MUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

216 363

Walter HOHMÜLLER

30.07.1914

5 865 264

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

216 367

Fritz GEIKE

04.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

216 372

Dietrich von der PAHLEN

 

 

SS-Untersturmführer
17.08.1936 r. - opu¶ci³ SS

216 373

Helmut BEYTHIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

216 386

Götz Berens von RAUTENFELD

16.04.1913

4 071 523

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

216 388

Ralf BAETGE

 

 

SS-Sturmmann

216 389

Manfred von SAUCKEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

216 399

Heinz AUERSWALD

26.07.1908

 

SS-Unterscharführer

216 409

Friedrich HAUSCHILD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

216 416

Otto WOJAHN

04.08.1907

135 3397

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

216 423

Adolf AHRENDT

11.05.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

216 436

Heinz MÜLLER

26.07.1908

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

216 449

Wolfgang HANSMANN

19.07.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

216 459

Otto ANDRAE

20.10.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1943 r.

216 463

Fritz TEIPEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

216 464

Alfred HOFFMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

216 472

Georg SEIBERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

216 485

Alfred BAILLON

22.12.1894

387 606

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

216 490

Klaus MEYER

15.03.1910

1 460 864

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

216 494

Johannes HAVEN

 

 

SS-Mann

216 500

Werner KNAUER

27.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

216 502

Joachim FRANTZ

29.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

216 506

Georg WIEDENMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

216 511

Gerhard ROTHE

07.07.1913

5 115 169

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

216 513

Werner ROSSOW

03.01.1912

3 143 442

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.02.1944 r.

216 516

Heinz SCHLAK

02.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1944 r.

216 519

Herbert RAICHL

 

 

SS-Rottenführer

216 520

Gerhard ROGGE

10.11.1913

2 636 464

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 18.02.1943 r.

216 549

Günther SCHAUERMANN

11.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

216 557

Sven LUDVIGSEN

02.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

216 559

Friedrich BLUHM

28.11.1911

3 601 315

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1942 r.

216 570

Kurt JANKE

 

 

SS-Sturmmann

216 574

Gerhard LUTOSCH

08.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

216 622

Heinz SEELKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

216 627

Friedrich DAHRENDORF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

216 633

Arno ARLT

01.03.1910

1 096 029

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

216 634

Heinz HEILMANN

 

 

SS-Sturmmann

216 640

Günther MIERWALD

28.06.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

216 650

Heinz RITTER

 

 

SS-Unterscharführer

216 651

Hans VOIGT

31.07.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

216 659

Alfred MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

216 664

Kurt IRRGANG

 

 

SS-Rottenführer

216 667

Walter KLEBE

31.01.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1939 r.

216 670

Walter LANGE

19.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

216 679

Johannes PAUL

17.11.1899

3 911 600

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

216 701

Karl DAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

216 704

Gerhard SACHER

25.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 24.03.1945 r.

216 714

Gerhard BEHLENDORF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

216 724

Arwed FLEGEL

08.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1944 r.

216 732

Siegfried FISCHER

19.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

216 745

August KNÖRR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

216 748

Erich HOHMUTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

216 808

Max BODENSTEIN

10.10.1889

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

216 817

Rudolf STENGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

216 832

Karl HUBER

22.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 04.05.1945 r.

216 842

Herbert HERZOG

 

 

SS-Sturmmann

216 846

Walter WOBBERPHUL

 

 

SS-Sturmmann

216 848

Friedrich BÜCKER

09.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

216 853

Kurt SASSE

 

 

SS-Rottenführer

216 893

Fritz KLOTH

 

 

SS-Unterscharführer

216 895

Heinz MÜLLER

13.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

216 903

Fritz HAMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

216 904

Kurt von MEYER

 

 

SS-Sturmmann

216 916

Herbert BONDA

23.11.1895

1 331 541

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

216 917

Kurt SCHREINER

21.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

216 930

Kuno WIRSICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

216 937

Heinz KOCH

06.03.1913

1 352 960

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

216 966

Eberhard KOTHE

30.09.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

216 983

Alexander DOLEZALEK

24.02.1914

4 153 275

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

216 994

Ernst DOERFER

19.09.1904

69 190

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

216 997

Hans KULLICK

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion