Numery cz³onków SS od 218 000 do 218 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

218 009

Josef RIEDE

28.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 03.04.1945 r.

218 014

Kunibert HAGEDORN

14.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

218 018

Hans ZUKSCHWERDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

218 024

Gustav BINDER

02.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

218 031

Franz HANSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

218 032

Alois BRAUNGER

27.01.1895

3 236 686

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

218 033

Hermann SCHUSTER

03.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 16.02.1943 r.

218 038

Josef BADER

05.04.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 054

Oskar GICHTEL

 

 

SS-Rottenführer

218 058

Josef SCHLEWECK

 

 

SS-Rottenführer

218 059

Albert SCHEUFELE

09.09.1916

4 137 229

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 062

Willi SPREYER

 

 

SS-Sturmmann

218 065

Walter GANGLOFF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

218 066

Philipp MEHL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 074

Josef FRANK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

218 075

Alfred FRITZ

 

 

SS-Mann

218 078

Gottfried BROICHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

218 106

Heinrich BÖLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

218 107

Anton WASSERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

218 117

Otto SONNTAG

16.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

218 132

Friedrich OBERSTEIN

 

 

SS-Sturmmann

218 186

Helmut KLEIN

 

 

SS-Rottenführer

218 192

Gottlob MERZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

218 212

Hermann ALDINGER

 

 

SS-Sturmmann

218 236

Franz LAIB

 

 

SS-Sturmmann

218 238

Anton MAIER

 

 

SS-Mann

218 245

Hermann WEICHELT

 

 

SS-Rottenführer

218 257

Wilhelm RÖSSLER

06.06.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

218 273

Otto DUERR

 

 

SS-Rottenführer

218 283

Friedrich KERLER

26.01.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

218 293

Paul SCHÄCHTERLE

 

 

SS-Mannr
16.01.1939 r. - wykluczony z SS

218 310

Alfred KUPFER

 

 

SS-Mannr
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

218 312

Otto JOOS

15.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 316

Paul FRÖHLICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

218 321

Friedrich SCUELFORT

 

 

SS-Mannr
wykluczony z SS w 1935 r.

218 330

Fritz NUSS

12.12.1885

107 656

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

218 333

Hermann HUTTEL

18.03.1892

2 565 388

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

218 339

Arnold SCHAAR

30.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.
zgin±³ 17.02.1945 r.

218 352

Oskar HESS

23.06.1897

4 028 883

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

218 354

Hermann PETERSON

01.05.1884

3 126 272

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

218 360

Oskar GARBRECHT

 

 

SS-Oberscharführer<
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r./TD>

218 363

Friedrich BELZER

 

 

SS-Mann

218 379

Richard VEIT

 

 

SS-Mann

218 382

Karl SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer

218 384

Siegfried SCHLEEH

21.03.1900

1 028 759

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

218 385

Richard HOTZ

 

 

SS-Sturmmann

218 390

Alfred ECKERT

12.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

218 406

Karl LUPP

 

 

SS-Sturmmann

218 409

Ernst CLOS

24.05.1891

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

218 419

Wilhelm SCHWALBACH

 

 

SS-Unterscharführer

218 427

Karl SCHNABEL

 

 

SS-Mann

218 430

Valentin BRAMANN

1900

 

SS-Untersturmführer

218 441

Robert SCHUBERT

1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

218 444

Karl HERRMANN

09.11.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 450

Josef LITZINGER

1900

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

218 463

Wilhelm ZANGERLE

22.12.1893

4 901 558

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

218 466

Walter SCHMIDT

11.07.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.06.1944 r.

218 474

Bruno SCHÜNEMANN

1900

 

SS-Mann

218 481

Wilhelm MEINKE

 

 

SS-Mann

218 515

Gerhard STREICH

 

 

SS-Mann
03.09.1937 r. - wykluczony z SS

218 522

Werner HILLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

218 530

Heinz GAULKE

10.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

218 535

Max LOOS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

218 544

Wilhelm RACKOW

 

 

SS-Mann

218 545

Hermann KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

218 559

Willi KAYSER

 

 

SS-Rottenführer

218 569

Herbert KOLBE

 

 

SS-Sturmmann

218 577

Dr Wolfgang MEINHOLD

08.10.1902

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.04.1945 r.

218 578

Friedrich FALK

27.09.1890

3 957 318

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

218 579

Hans WESTPHAL

 

 

SS-Sturmmann

218 602

Hans SCHEFFLER

1912

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

218 619

Alfred PAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

218 624

Hermann HOLTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

218 630

Richard ZANDER

 

 

SS-Mann

218 635

Günther FREIBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

218 654

Bruno DUMMER

 

 

SS-Sturmmann

218 686

Walter DRAEGER

 

 

SS-Sturmmann

218 687

Willi MARKS

 

 

SS-Sturmmann

218 694

Horst HARNITZ

29.04.1909

4 863 488

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

218 710

Erich KOEHLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

218 725

Ulrich UFKEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

218 733

Hans ZIMMERMANN

06.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 737

Wilhelm KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

218 741

Wilhelm PAETOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

218 747

Arnold ZÖLLNER

 

 

SS-Sturmmann

218 750

Hermann SCHUMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

218 768

Hans KRUSE

 

 

SS-Rottenführer

218 799

Fritz WELLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

218 826

Rudolf DELFS

30.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

218 827

Josef ASCHKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

218 830

Arno KRIEGSHEIM

16.02.1880

2 644 698

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

218 836

August HALLERMANN

10.10.1896

139 024

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

218 842

Fritz DETHLEFSEN

 

 

SS-Mann

218 844

Christian JORDT

07.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

218 852

Wilhelm TRABANDT

21.07.1891

 

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1945 r.

218 881

Hanz BÜGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

218 889

Joachim SCHULZE

31.10.1898

2 232 421

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

218 893

Kurt KNUTH

 

 

SS-Unterscharführer

218 905

Franz ROBILLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

218 912

Dr Hermann CASSER

05.08.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

218 918

Hans ZÜHLSDORFF

 

 

SS-Untersturmführer

218 926

Georg BUCHHOLZ

10.02.1915

4 137 061

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

218 950

Walter HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

218 976

Rudolf BINDING

 

 

SS-Unterscharführer

218 987

Helmut STARK

 

 

SS-Oberscharführer

218 991

Robert SCHIMERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion