Numery cz³onków SS od 219 000 do 219 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

219 016

Herbert HANTELMANN

 

 

SS-Rottenführer

219 037

Franz ZEHETNER

22.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dnu 30.01.1945 r.

219 041

Karl STRAUBINGER

21.02.1913

4 129 666

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1941 r.

219 050

Ludwig HEILER

25.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 051

Hans SEIDL

 

 

SS-Rottenführer
30.08.1937 r. - wykluczony z SS

219 075

Albert von BOTZHEIM

02.07.1900

680 463

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 084

Georg WOLF

 

 

SS-Unterscharführer

219 091

Friedrich SCHOTT

16.08.1894

4 578 045

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1941 r.

219 096

Bernhard PETERS

08.07.1898

1 688 108

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 099

Kurt SCHROTH

06.08.1903

4 583 245

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

219 102

Gottfried KRUMBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 103

Walter SCHEFFLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

219 106

Heinz RAUBOLD

27.05.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dnu 30.01.1945 r.

219 107

Walter JOCKUSCH

26.09.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 108

Dr Konrad GÖHLMANN

12.01.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1941 r.

219 122

Dr Alfred MISCHKE

04.03.1908

249 875

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 123

Herbert PATERMANN

12.02.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

219 128

Friedrich KORNSTÄDT

 

 

SS-Scharführer

219 135

Alois ROSCHE

08.03.1908

924 776

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

219 153

Ludwig BAUER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

219 156

Walther JAENSCH

05.04.1889

1 597 392

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

219 176

Franz MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

219 182

Hans LOTTERMOSER

 

 

SS-Rottenführer

219 190

Walter ZEUNERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

219 196

Karl JÜCKSTOCK

 

 

SS-Rottenführer

219 205

Friedrich LESKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 206

Paul HOPP

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

219 216

Dr Kurt UNGEMACH

06.02.1904

2 594 977

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 218

Herbert KELLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

219 219

Wilhelm SCHMIDT

17.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

219 236

Ernst DORNICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

219 237

Gerhard KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 241

Heinz LEBBIN

06.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

219 244

Herbert HOLTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

219 251

Karl ANDERSCH

 

 

SS-Rottenführer

219 282

Erich HEINE

 

 

SS-Sturmmann

219 283

Ernst HEES

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 286

Heinrich SCHAUERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

219 304

Fritz WIECHERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 309

Reinhold LEXOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 312

Rolf SCHLEMMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 317

Herbert OTTO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 318

Erich SCHMIDT

12.02.1902

5 917 630

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

219 322

Werner BILHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 350

Kurt SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

219 356

Walter SCHUBERT

28.11.1894

2 636 573

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

219 359

Hermann VOSS

16.09.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 360

Dr Adalbert SCHWEDE

15.12.1903

2 314 710

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

219 371

Hermann GRONWALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

219 372

Heinz STRUENSEE

 

 

SS-Rottenführer
27.01.1942 r. - wykluczony z SS

219 381

Georg BUSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

219 395

Dr Otto KOPP

27.02.1902

2 479 579

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

219 403

Otto RÜHS

09.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 414

Kurt FRANKE

 

 

SS-Sturmmann

219 415

Leo VOLK

02.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 417

Ernst REEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

219 419

Karl HOPP

 

 

SS-Mann

219 428

Herbert MALZAHN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

219 440

Gerhard HOFFMANN

21.01.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

219 442

Herbert RUEDIGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 444

Dr Erich GRÜTTE

04.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

219 455

Hans STANKE

 

 

SS-Unterscharführer

219 457

Wilhelm SCHAUERTE

04.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dnu 30.01.1945 r.

219 463

Hans ROTHENBURG

 

 

SS-Unterscharführer

219 467

Walther BODE

17.11.1903

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

219 473

Georg STEFFEN

27.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

219 480

Friedrich LESCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 481

Heinz NOCKEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

219 485

Oskar FRITSCHE

 

 

SS-Rottenführer

219 486

Oskar MUNSKY

13.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zmar³ w obozie jenieckim w 1947 r.

219 493

Heinz TRUEHE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

219 505

Arthur BOHNE

 

 

SS-Scharführer

219 509

Herbert KUSS

30.09.1906

3 471 118

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

219 525

Hans GLIECH

 

 

SS-Oberscharführer

219 528

Werner LEHNE

18.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

219 529

Ernst FUNK

 

 

SS-Rottenführer

219 538

Ulrich DÜMICHEN

26.11.1908

2 142 927

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

219 541

Herbert KOPPE

 

 

SS-Scharführer

219 552

Heinrich ZILCH

13.09.1902

120 281

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

219 556

Helmut LEUBE

06.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 557

Herbert KOPSCH

 

 

SS-Sturmmann

219 560

Walter SCHUBERT

09.11.1904

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

219 566

Alfons WOLFF

 

 

SS-Unterscharführer

219 573

Gerhard FISCHER

02.11.1902

160 434

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

219 580

Otto ACKERMANN

10.11.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

219 583

Fritz MASCHWITZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

219 589

Erich NETZ

08.12.1908

3 950 675

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

219 597

Egbert TINTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

219 598

Paul MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

219 621

Rudolf SCHOLZ

16.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

219 623

Joachim MATTHEUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 630

Wilhelm MAUER

25.01.1899

1 010 457

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

219 633

Paul GORSCHBOTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 634

Carl GROSS

29.05.1895

3 010 698

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

219 635

Heinz KUEHN

19.06.1903

5 383 379

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 639

Heinz MAAGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

219 645

Bendix von BARGEN

29.01.1909

5 584 292

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 646

Werner MARWEDE

27.05.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

219 652

Oswald WEINHOLD

 

 

SS-Unterscharführer

219 662

Dr Kurt HÖPFNER

09.07.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 669

Borante DOMIZLAFF

07.10.1907

4 576 688

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

219 684

Emil KURZ

17.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

219 699

Reiner GOTTSTEIN

10.08.1910

5 062 634

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 13.02.1945 r.

219 700

Alfred KABERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

219 707

Heinz MEURIN

14.12.1906

1 105 878

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 716

Hans BÄRTLING

 

 

SS-Rottenführer

219 735

Johannes ELSTERMANN

18.08.1880

1 273 885

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 745

Wilhelm SCHINKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

219 753

Willi KUJAS

04.12.1908

4 834 235

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 757

Friedrich BRÜGGEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

219 764

Walter NEISE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

219 769

Karl DAEDRICH

 

 

SS-Sturmmann

219 775

Dietrich PREUSS

28.04.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 27.03.1944 r.

219 783

Georg WILTSCH

12.12.1900

21 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

219 796

Willi KAATSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

219 798

Kurt QUASSOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

219 805

Otto HEUBAUM

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

219 808

Erwin MECK

 

 

SS-Obersturmführer

219 809

Bruno TOEPFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

219 815

Joachim DUBBERS

06.03.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

219 821

Otto SPENNEMANN

23.05.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

219 833

Alfred JACOB

 

 

SS-Oberscharführer

219 840

Gebhard WASSERTHAL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

219 845

Arthur WINKLER

 

 

SS-Sturmmann

219 846

Fritz-Ernst BEELITZ

22.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

219 847

Hans KOETHE

 

 

SS-Rottenführer

219 848

Friedrich BENDSCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

219 856

Wilhelm MAJERT

26.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

219 865

Erich WOLFF

24.04.1892

1 436 425

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

219 870

Erwin KARNAPP

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

219 874

Gottfried MERTL

 

 

SS-Oberscharführer

219 877

Willi WEGNER

 

 

SS-Rottenführer

219 906

Carl HEIMANN

28.03.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

219 907

Erich ANDERWEIT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

219 914

Helmut GOERSDORF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

219 916

Benno HAASE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

219 926

Bruno SCHAREINA

 

 

SS-Sturmmann

219 928

Willi KAPS

 

 

SS-Sturmmann

219 931

Arthur MÜLLEJANS

 

 

SS-Hauptscharführer

219 936

Karl QUADE

 

 

SS-Rottenführer

219 939

Ernst HUETTLINGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

219 950

Gotthard GIETZELT

 

 

SS-Unterscharführer

219 956

Ulrich PREUSSLER

03.03.1896

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

219 958

Edmund RUPPRECHT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

219 961

Hans STURM

 

 

SS-Unterscharführer

219 964

Erich WITTE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

219 968

Hans PAATZ

 

 

SS-Unterscharführer

219 969

Oskar ZILSKE

 

 

SS-Sturmmann

219 993

Gerhard GRIESBACH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion