Numery cz³onków SS od 220 000 do 220 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

220 032

Wilhelm MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

220 038

Kurt SAUERWALD

21.04.1884

694 628

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

220 048

Richard HEINRICH

18.05.1910

156 841

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

220 092

Rudolf ROESSEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

220 116

Fritz SCHULZ

 

 

SS-Mann

220 157

Georg BECHERER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

220 189

Hans LIEBIG

02.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

220 195

Kurt CHRISTKE

12.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 199

Hans HUNDT

25.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

220 208

Robert OSZWALD

19.04.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

220 225

Karl SCHUMANN

 

 

SS-Scharführer

220 268

Hans BEIERLING

24.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

220 276

Dr Wilhelm SCHNEIDER

19.09.1902

3 470 810

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 03.12.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 03.12.1942 r.

220 278

Helmut PETZSCHNER

13.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 281

Rudolf HOKE

17.06.1896

5 916 283

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

220 292

Walter ROSSIUS

 

 

SS-Unterscharführer

220 304

Paul KLOSS

 

 

SS-Unterscharführer

220 318

Geogr ROGGE

 

 

SS-Sturmmann

220 356

Andreas RICHTER

05.09.1901

4 037 184

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

220 368

Willi PLATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

220 377

Heinz SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

220 397

Hans AST

04.09.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

220 403

Ernst TREPPMANN

 

 

SS-Mann

220 415

Richard WAGNITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

220 449

Alfred POPPE

 

 

SS-Sturmmann

220 455

Günther BURMEISTER

27.05.1910

2 513 810

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945r.

220 465

Richard LORENZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

220 485

Helmut REINKE

15.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

220 516

Wilhelm SCHWEDES

31.12.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

220 561

Rudolf KLEIN

25.01.1895

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

220 562

Karl HIES

27.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 11.04.1945 r.

220 565

Helmut SUTOR

 

 

SS-Sturmmann

220 572

Gerhard HÖLZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

220 578

Hans RICHTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

220 587

Erich BRAUNSCHWEIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

220 604

Bruno BUYNA

 

 

SS-Rottenführer

220 611

Willy GERICKE

 

 

SS-Mann

220 631

Willy GROSSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

220 638

Georg MIEGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

220 649

Willy VIEBRANZ

 

 

SS-Mann

220 661

Heinz KOBERSTEIN

 

 

SS-Mann

220 678

Willy LEMME

 

 

SS-Mann

220 680

Willy SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

220 681

Kurt MEIER

 

 

SS-Mann

220 696

Rolf BOYNE

 

 

SS-Mann

220 712

Alfred HÄUSLER

 

 

SS-Sturmmann

220 719

Fritz HORNEMANN

 

 

SS-Mann

220 737

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

220 740

Willi HERMS

 

 

SS-Mann

220 744

Ernst THIELE

08.11.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

220 767

Gustav WEISE

29.10.1885

997 392

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

220 772

Arthur MARKGRAF

 

 

SS-Mann

220 778

Ludwig KAETEN

 

 

SS-Sturmmann

220 780

Friedrich von UNRUH

25.11.1904

2 592 716

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

220 781

Günther WEYHE

28.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 788

Kurt SCHEIGERT

 

 

SS-Mann

220 793

Herbert SCHMIEDECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

220 796

Percival TREITE

10.09.1911

5 386 859

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
08.04.1947 r. - pope³ni³ samobójstwo

220 797

Dr Gustav VONBERG

30.08.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 798

Werner WATTENBACH

 

 

SS-Mann

220 800

Gerhard FLEMMING

06.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

220 802

Josef GOTZES

24.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

220 806

Rudolf RASPE

14.08.1905

4 826 484

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 807

Helmut NOWAKOWSKI

12.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

220 809

Helmut SEEGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

220 812

Franz NIMZ

30.01.1907

561 911

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

220 814

Heinz MÄTZKE

25.04.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

220 818

Joachim LITTBARSKI

13.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

220 821

Hans JACOB  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

220 823

Dr Henning von HARDENBERG

18.10.1907

2 639 957

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

220 824

Dr Herbert PETERS

12.09.1905

2 947 356

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

220 825

Wolf SCHIRRMACHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

220 839

Willi TSCHIRNER

 

 

SS-Mann

220 841

Max SCHWEDLER

 

 

SS-Untersturmführer
03.03.1938 r. - opu¶ci³ SS

220 854

Felix JAHN

06.02.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

220 892

Georg SACHSENBERG

15.09.1896

3 724 415

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

220 906

Walter KLOTZ

26.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

220 911

Martin HOFMANN

 

 

SS-Mann

220 932

Fritz HIPPMANN

 

 

SS-Unterscharführer

220 958

Max ILLING

 

 

SS-Sturmmann

220 983

Walter RUCKS

 

 

SS-Sturmmann

220 990

Alfred GOLLASCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

220 997

Gustav HENNIG

20.11.1881

2 110 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 220 821 dla:
    SS-Obersturmführer oraz SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Friedrich HOFFSTADT, ur. 28.04.1911 r.
    SS-Untersturmführer - Hans JACOB


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion