Numery cz³onków SS od 221 000 do 221 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

221 001

Erich GAHLERT

 

 

SS-Unterscharführer

221 006

Max HERRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

221 067

Erasmus LAUCKNER

29.03.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

221 079

Karl MUMMENTHEY

11.07.1906

4 302 359

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

221 087

Herbert FRITZSCHE

 

 

SS-Oberscharführer

221 108

Walter DIPPMANN

 

 

SS-Unterscharführer

221 116

Dr Helmut DIETZ

29.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

221 122

Helmut FRICKE

19.08.1909

2 993 034

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

221 127

Otto SEIFERT

18.05.1894

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
14.11.1946 r. - stracony

221 129

Hans ZIMMERMANN

07.07.1886

908 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

221 136

Erich BAUER

23.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

221 146

Kurt LEHMANN

 

 

SS-Rottenführer

221 149

Otto SIEGERT

 

 

SS-Unterscharführer

221 151

Erhard OSTERMANN

 

 

SS-Mann

221 153

Erich KÖCKERITZ

 

 

SS-Sturmmann

221 157

Willi STEIOFF

 

 

SS-Sturmmann

221 166

Gustav ALBRECHT

21.09.1888

3 491 578

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

221 173

Dr Albrecht STERNKOPF

25.06.1899

3 491 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

221 175

Werner BOLZE

09.11.1912

1 412 710

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

221 184

Gerhard PAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

221 187

Hermann TÖPKEN

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1943 r.

221 193

Willi HOLZHÄUSER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

221 217

Hans POSER

 

 

SS-Unterscharführer

221 225

Hans RAUSCHENBACH

28.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

221 230

Fritz SCHMIDT

24.06.1889

3 492 039

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

221 233

Hellmuth FRITZSCHE

 

 

SS-Scharführer

221 244

Dr Ralf WEHSER

15.04.1905

1 777 253

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

221 261

Albrecht KOBE

08.09.1900

2 677 838

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

221 294

Bernhard HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann

221 311

Hugo HECKEL

28.06.1893

670 530

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 313

Paul KOEHLER

06.05.1878

276 939

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 318

Helmuth FATH

16.08.1895

358 654

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 319

Erich KUNZE

16.11.1886

621 103

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 322

Alfred DONNER

08.04.1909

59 296

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 326

Emil HEINKE

31.05.1877

504 852

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

221 330

Berthold HUHN

20.08.1893

375 373

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 333

Kurt WALTHER

11.05.1888

158 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

221 334

Otto RIEDEL

02.06.1894

111 475

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

221 335

Walther BUSCH

06.09.1899

486 951

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

221 336

Walter PAAS

22.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

221 341

Friedrich SCHANZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

221 344

Heinrich GOETZ

22.07.1893

8 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1934 r.

221 345

Hanns SALCHER

26.12.1896

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

221 346

Emil VÖLKNER

17.09.1882

4 357 210

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

221 366

Rudolf NINCHRITZ

 

 

SS-Mann
28.09.1936 r. - wykluczony z SS

221 378

Erich KLUGE

05.11.1893

941 654

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

221 410

Erhard SCHLENZIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

221 443

Herbert TUERPE

 

 

SS-Sturmmann

221 444

Herbert SCHMEISSER

27.09.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

221 446

Leonhard TRUMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

221 472

Helmut VOIGTSBERGER

 

 

SS-Sturmmann

221 505

Herbert SCHERL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

221 545

Fritz UDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

221 552

Fritz JÄGER

04.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

221 596

Heinz KNORR

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

221 618

Heinrich SEIFERT

08.02.1903

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

221 662

Otto BEIL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

221 664

Hans HANDRICK

 

 

SS-Untersturmführe - awans w dniu 21.06.1943 r.

221 665

Otto ZIEGE

 

 

SS-Mann

221 676

Harry ROSENBURG

 

 

SS-Mann

221 684

Heinz LUETTIG

 

 

SS-Mann

221 686

Curt SCHNEIDER

26.07.1894

939 226

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

221 694

Fritz HALLER

 

 

SS-Mann

221 714

Hanns SCHLEYER

01.05.1915

5 056 527

SS-Untersturmführer

221 743

Paul WERNER

 

 

SS-Mann

221 752

Richard FINDEISEN

08.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

221 761

Hans MEYER

 

 

SS-Rottenführer

221 770

Karl UMBECK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

221 778

Willy SCHRÖDER

16.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

221 804

Willy SCHAUERHAMMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

221 806

Otto KÜDERLING

 

 

SS-Mann

221 817

Walter NITZSCHKE

 

 

SS-Mann

221 821

Willy RIEDIGER

 

 

SS-Mann

221 862

Georg HUNOLD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

221 871

Dr Kurt PLÖTNER

19.10.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

221 892

Paul BLUMENSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer

221 910

Rudolf LÜTZELBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

221 916

Walter MERKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

221 925

Walter STEPHAN

 

 

SS-Unterscharführer

221 939

Willi THEURING

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

221 949

Ivo von TROTHA

 

 

SS-Obersturmbannführer
15.05.1935 r. opu¶ci³ SS

221 990

Wilhelm HAMBLOCH

 

 

SS-Untersturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion