Numery cz³onków SS od 222 000 do 222 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

222 011

Anton LIMPERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

222 014

Erich NEUMANN

31.05.1892

2 645 024

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

222 018

Magnus DESCHAUER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

222 045

Hermann ALBERTUS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

222 053

Jacques GROENEVELD

06.07.1892

349 394

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

222 058

Rudolf HAUSE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

222 067

Hans von LACHNER

19.01.1903

3 173 121

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

222 095

Walter KOHLSTEDT

11.11.1897

2 882 730

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

222 108

Heinrich GEBHARDT

 

 

SS-Mann

222 114

Hans GAWLIK

 

 

SS-Mann

222 115

August SCHREIBER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

222 120

Hans KUEHNE

 

 

SS-Rottenführer

222 131

Werner FEIGENSPAN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

222 132

Bruno HERZOG

 

 

SS-Mann

222 175

Hermann GAUCH

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS w 1935 r.

222 176

Paul SCHULZ

28.05.1900

4 691 513

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.01.1942 r.

222 177

Hans PIETSCH

25.04.1908

3 995 143

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

222 178

Karl-Heinz MILIUS

19.08.1911

1 738 760

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

222 215

Reinhold BOCK

 

 

SS-Sturmmann

222 250

Bruno WANDT

12.11.1910

2 369 267

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

222 258

Walter FALTZ

22.01.1914

1 290 468

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

222 276

Josef HAGMANN

 

 

SS-Mann
11.03.1942 r. - wykluczony z SS

222 282

Hermann WEISE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

222 288

Wilhelm MAYER

 

 

SS-Mann

222 302

Arthur FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

222 304

Rolf VIEHWEGER

10.03.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

222 319

Peter SIEPEN

07.04.1911

4 690 994

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.08.1942 r.

222 322

Michael BRAUN

 

 

SS-Sturmmann

222 326

Dr Hans KORNDÖRFER

07.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

222 329

Walter MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer

222 335

Josef HUBER

07.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

222 336

Heinrich EDELHÄUSER

 

 

SS-Sturmmann

222 340

Heinrich HECKENSTALLER

23.05.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

222 342

Wilhelm SIEBER

16.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

222 344

Alfred KOECK

 

 

SS-Mann

222 354

Dr Hans MERCKLE

14.07.1905

3 103 910

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

222 358

Heinrich BASTIAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

222 399

Ernst von BERG

19.08.1897

589 591

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

222 401

Josef SIMMET

 

 

SS-Rottenführer

222 411

Lorenz KRAUS

 

 

SS-Mann
31.01.1940 r. - wykluczony z SS

222 433

Josef ZISCHANK

02.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

222 469

Franz KELLNER

18.11.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

222 482

Hermann SCHÖNDUBE

05.01.1892

3 692 757

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

222 497

August KOLB

15.08.1893

3 958 173

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

222 498

Georg GÜSSREGEN

07.04.1890

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

222 499

Wilhelm EHRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

222 503

Ernst GAMPERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

222 518

Karl HERGENRÖTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

222 520

Edmund OPPMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

222 525

Eduard FRIEDEL

22.08.1904

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

222 548

Max DIRRIGL

19.04.1906

3 644 824

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

222 570

Curt MEISSNER

28.07.1900

158 709

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

222 576

Herbert FIEDLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

222 594

Robert von BÜNGNER

30.01.1880

796 094

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

222 595

Herbert WERNICKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

222 606

Herbert SIGGELKOW

17.11.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

222 619

Hans BETHGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

222 624

Helmuth KURING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

222 657

Erich BARTHELT

20.10.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

222 667

Wilhelm WIECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

222 686

Joachim SIETH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

222 708

Günther BAAKE

 

 

SS-Mann

222 718

Fritz WAGNER

 

 

SS-Hauptscharführer

222 731

Walter JUELING

 

 

SS-Mann

222 735

Hans OTTO

07.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

222 741

Walter MARQUARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

222 747

Ernst BOETTCHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

222 752

Herbert JUNG

 

 

SS-Mann

222 761

Helmut GROSCHE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

222 768

Dr Gerhard LIEBMANN

14.11.1904

2 261 002

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

222 815

Kurt FRIEDRICH

12.11.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 20.10.1944 r
zmar³ 13.10.1944 r.

222 830

Alfred WILLEKE

24.12.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

222 837

Paul ECKOLD

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

222 849

Hans SCHURBOHM

 

 

SS-Sturmmann

222 866

Fritz von MASSOW

29.09.1893

2 263 642

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

222 867

Paul ENGELKE

08.03.1894

2 145 239

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.03.1935 r.

222 869

Fritz KALIAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

222 874

Rudolf BUCHHOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

222 878

Wilhelm KRAUSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

222 879

Rudolf MEISSNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

222 906

Rudolf SCHNACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

222 920

Felix OWANDER

27.04.1895

1 411 552

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

222 921

Wilhelm von RAUCHHAUPT

12.09.1889

3 970 435

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

222 922

Alfred BAUBIN

08.06.1903

301 147

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

222 925

Rudolf KLENERT

28.09.1902

902 609

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

222 926

Franz GRONDINGER

28.02.1910

899 007

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

222 931

Willibald AKAMPHUBER

30.05.1905

1 208 918

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

222 932

Hans BAUER

03.09.1905

1 089 605

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

222 933

Josef DOMES

01.11.1897

300 164

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

222 941

Johann MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

222 961

Franz STOCKKLAUSER

 

 

SS-Sturmmann

222 969

Franz BRECHT

01.09.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

222 973

Wilhelm WRAGE

 

 

SS-Sturmmann

222 974

Kurt ECHTE

15.02.1887

7 754 009

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

222 979

Egon WOLKE

17.05.1908

1 254 826

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

222 985

Karl SCHAEFFER

09.04.1898

4 494

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

222 988

Karl DOERNER

 

 

SS-Oberscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion