Numery cz³onków SS od 223 000 do 223 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

223 006

Oswin FLIR

04.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

223 008

Hans AICHINGER

27.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

223 028

Hugo WERNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

223 038

Paul RUMMELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

223 039

Hans OVERBRUCK

04.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 045

Emil HERKENDELL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

223 061

Max BECHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

223 066

Viktor STOCKHAUSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

223 067

Otto VENN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

223 094

Arthur OEHLER

17.12.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

223 095

Oskar SCHROPP

03.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

223 101

Dr Otto APPEL

21.11.1903

937 669

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

223 132

Wilhelm KUVERTS

 

 

SS-Mann

223 164

Kurt PETERSEN

26.03.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.12.1944 r.

223 168

Peter WEIRAUCH

07.08.1908

2 093 566

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 186

Ludwig WELBERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

223 190

Friedrich STALLMANN

29.10.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

223 195

Bernhard HILLEBRAND

21.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

223 210

Walter PFITZNER

23.04.1910

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

223 215

Dr Waldemar BEYER

27.09.1909

2 984 960

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

223 217

Dr Werner HANSEN

22.05.1908

2 683 701

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

223 229

Wilhelm LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

223 229

Dr Hans BEHMENBURG

22.12.1910

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 230

Hans SCHREUER

 

 

SS-Mann

223 235

Hans SAGER

17.12.1901

2 120 494

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

223 251

Kurt MAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

223 258

Kurt BIRFELD

 

 

SS-Unterscharführer

223 260

Willy KRONEN

 

 

SS-Mann

223 264

Wilhelm RADER

 

 

SS-Sturmmann

223 273

Michael WOLLSCHEID

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 303

Karl HAFNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1940 r.

223 305

Herbert SCHULZE

19.11.1905

3 165 139

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 309

Werner BECHER

03.10.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

223 312

Günther BONGARDT

 

 

SS-Mann

223 314

Karl HENDEL

02.05.1914

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 23.04.1940 r.

223 343

Erich KUESTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

223 361

Fritz REBEIN

17.05.1890

2 201 480

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

223 363

Karl BUETHE

08.07.1902

202 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

223 374

Josef WÖPKENBERG

 

 

SS-Mann
12.11.1936 r. - wykluczony z SS

223 375

Anton WÖRDEMANN

 

 

SS-Rottenführer

223 423

Alois BOCKLAGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

223 438

Paul LAUBNER

 

 

SS-Scharführer

223 442

Josef ERTELT

25.05.1912

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 16.07.1939 r.

223 446

Erich SANDER

28.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

223 450

Hans SCHEIDEMANN

30.04.1886

3 184 935

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

223 461

Hermann EHLI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

223 463

Kurt Ernst STELTER

14.12.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 18.01.1945 r.

223 467

Wilhelm LEY

 

 

SS-Unterscharführer

223 472

Karl BUEDDING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

223 474

Paul LAMMERS

07.05.1902

886 523

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

223 505

Karl HORSTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

223 621

Karl BÜCKER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

223 652

Josef BECKER

26.01.1895

3 144 656

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

223 656

Willi BAUER

23.08.1895

1 323 188

SS-Hauptsturmführer

223 660

Albrecht HUNTHE

30.05.1911

 

SS-Obersturmführer , oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

223 664

Hans SCHOENEN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

223 668

Kurt SCHREIBER

03.08.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

223 670

Helmut SCHWAGER

 

 

SS-Unterscharführer

223 682

Dr Hans BOENING

24.07.1888

2 639 637

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

223 688

Max SCHMIDT

17.03.1900

3 953 729

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

223 700

Oskar ZINN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1941 r.

223 710

Otto LEHMANN

 

 

SS-Mann

223 733

Herbert EICHLER

17.08.1903

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945r.

223 754

Helmut FREDRICH

07.04.1915

3 601 203

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

223 755

Gerhard FRITZSCHE

13.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

223 759

Otto WEIHRAUCH

 

 

SS-Sturmmann

223 765

Hilmar SPERSCHNEIDER

05.10.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

223 767

Hans BOTZ

 

 

SS-Mann

223 768

Kurt SIMON

18.07.1902

1 847 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

223 780

Gerhard LETZ

08.08.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.05.1940 r.

223 789

Fritz GÖTTLING

19.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w 1944 r.

223 790

Hubert von WUTHENAU

14.07.1891

2 516 650

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

223 793

Karl JAMIN

 

 

SS-Mann

223 802

Ernst HENRICH

 

 

SS-Sturmmann

223 806

Heinrich KABEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

223 809

Anton OCHSENREITER

25.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

223 820

Karl ASMUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

223 822

Gerhard HERCHENRÖDER

02.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

223 830

Alfred FÖRSTER

27.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

223 835

August TRAUPEL

04.01.1903

270 963

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

223 849

Hans JOST

14.03.1894

3 698 470

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

223 855

Ernst KRAAS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

223 860

August WAGNER

15.01.1886

 

SS-Hauptsturmführer , oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

223 877

Franz EDER

14.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

223 891

Fritz STAVENHAGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

223 895

Werner BARTMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

223 896

Oskar WERN

13.09.1899

426 524

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

223 899

Wilhelm SCHIFFERS

03.08.1886

1 769 783

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

223 903

Willy EGGERS

19.07.1887

260 240

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

223 905

Robert MEYER

17.07.1902

3 058 234

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

223 910

Walter BRÄMER

07.01.1883

4 012 329

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

223 913

Caspar THEOBALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

223 918

Erwin REITZ

04.01.1892

3 472 358

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 25.08.1939 r.

223 922

Walter GLÖCKLER

15.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

223 933

Wilhelm MEYER

 

 

SS-Mann

223 944

Wilhelm NOLL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

223 951

Arthur HOFMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

223 960

Wilhelm REBETGE

30.05.1899

447 227

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

223 971

Werner FRICKHOFEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

223 981

Ernst LOERCHNER

25.09.1906

4 995 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion