Numery cz³onków SS od 224 000 do 224 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

224 020

Hermann KASTEN

 

 

SS-Sturmmann

224 021

Otto WEBER

24.01.1905

750 917

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

224 025

Fritz SCHLEMMINGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

224 051

Wilhelm BLUMENSTEIN

22.01.1902

1 060 666

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

224 082

Richard BACKHAUS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

224 117

Emil BUBROWSKI

27.01.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

224 121

Heinrich KÄDTLER

 

 

SS-Sturmmann

224 140

Rudi RAUCH

09.03.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

224 141

Heinrich DAU

 

 

SS-Unterscharführer

224 144

Otto MALETZKI

26.08.1888

2 291 923

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 151

Johannes SCHWANDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

224 163

Gottfried TORKLER

03.03.1890

3 538 689

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

224 166

Hans MOEK

 

 

SS-Mann

224 173

Erich BERGMANN

 

 

SS-Sturmmann

224 204

Botho BARRAN

 

 

SS-Unterscharführer

224 205

Paul EHLERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

224 215

Emil LABATZKI

 

 

SS-Mann

224 219

August ZEHENDER

28.04.1903

4 263 133

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 15.01.1945 r.
zgin±³ 11.02.1945 r.

224 220

Karl BOEHME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 221

Rudolf BUCKOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

224 226

Fritz MEISENHELTER

03.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 16.07.1943 r.

224 228

Gerhard WEGENER

28.02.1897

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 239

Willi LIEDTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 241

Wwrner BELG

 

 

SS-Unterscharführer

224 245

Fritz HÄNDSCHKE

16.03.1891

2 650 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

224 251

Alfred SCHURIAN

 

 

SS-Sturmmann

224 258

Felix KOSIROG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

224 260

Siegfried DAHMS

 

 

SS-Sturmmann

224 266

Herbert SCHULZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

224 270

Horst BECKER

 

 

SS-Unterscharführer

224 271

Hermann RADERKOPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

224 280

Hermann WASSMUND

 

 

SS-Scharführer

224 289

Alfons KREFT

 

 

SS-Mann

224 294

Walter SCHULZ

 

 

SS-Rottenführer

224 314

Alfred LABITZKY

27.03.1887

3714911

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

224 330

Felix MALTEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

224 333

Günther WEISE  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

224 334

Friedrich TIETZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

224 344

Adolf HERBST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 345

Georg BÖNNINGHAUS

31.08.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

224 346

Hans DENCKER

09.04.1889

4 659 634

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 348

Kurt von ROTTKAY

29.01.1881

2 030 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 349

Hans SABATH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

224 353

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

224 377

Gerhard BABURSKI

 

 

SS-Mann

224 384

Hans MALCOMESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 397

Georg REHORK

 

 

SS-Mann

224 402

Ernst GRABS

 

 

SS-Scharführer

224 405

Sepp BERGKOFER

27.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

224 407

Erich LASSWITZ

 

 

SS-Mann

224 451

Max METZMAIER

 

 

SS-Rottenführer

224 469

Walter SCHMIDETZKI

05.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

224 486

Stefan BLAZYCZEK

20.12.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

224 489

Gerhard BIERNOTH

 

 

SS-Sturmmann

224 512

Alfred von RAUCH

02.12.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

224 513

Max KOWOLLIK

 

 

SS-Sturmmann

224 522

Alfred NICKISCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

224 531

Kurt KLEINERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

224 535

Karl LIETZ

18.06.1887

4 603 894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

224 551

Franz VOGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

224 554

Erich SCHIMMIG  (2)

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

224 563

Helmut KLINGER

 

 

SS-Sturmmann

224 565

Alfred MÜLLER

 

 

SS-Mann

224 571

Kurt RADEMACHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

224 575

Kurt GLOCZEWSKI

01.07.1912

 

SS-Untersturmführer , oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

224 577

Max SPILLMANN

 

 

SS-Rottenführer

224 586

Willi FRÄDRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

224 619

Günther SANDHACK

 

 

SS-Mann

224 620

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

224 622

Walter GUSTKE

 

 

SS-Mann der Waffen SS

224 635

Reinhard ZWITTAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

224 644

Walter KLIMMEK

 

 

SS-Unterscharführer

224 649

Karl HEYSE

31.07.1909

2147034

SS-Sturmbannführer - awans 20.04.1941 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen SS - awans 20.04.1941 r.

224 656

Arthur LESS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

224 682

Fritz PIEST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

224 683

Heinz WERGIN

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1937 r.

224 688

Fritz BENZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

224 700

Willi GRIMM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

224 717

Franz AHLGRIMM

25.09.1895

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

224 720

Hans BERG

19.04.1914

1 237 020

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

224 731

Walter THEOPHILE

 

 

SS-Rottenführer

224 737

Wilhelm DONAH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

224 738

Emil SCHWARZ

 

 

SS-Sturmmann

224 767

Hermann ULMRICH

 

 

SS-Untersturmführer

224 769

Walter SCHULZ

 

 

SS-Mann

224 780

Herbert KRUGGEL

 

 

SS-Mann

224 784

Fritz SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

224 807

Walter SYRING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

224 825

Oskar MASERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 838

Georg RÄTHER

12.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

224 884

Gerhard BADER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

224 890

Franz SCHEUNEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

224 902

Kurt LAU

 

 

SS-Mann

224 909

Gerhard RADDATZ

 

 

SS-Mann

224 914

Paul GROTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

224 918

Willi KRUKOW

27.07.1899

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

224 930

Werner NEFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

224 934

Willi JACOBI

22.08.1893

1 824 391

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

224 955

Walter ROPEKE

 

 

SS-Untersturmführe - awans w dniu 30.01.1939 r.

224 965

Paul SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

224 972

Georg MARTEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

224 977

Werner MEIEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

224 978

Walter BEHNKE

17.09.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

224 979

Alfred WOLFF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

224 980

Kurt MIELKE

 

 

SS-Unterscharführer

224 991

Johannes WAPENHENSCH

 

 

SS-Untersturmführer

224 998

Franz BLUNK

 

 

SS-Mann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 224 333 dla:
    SS-Untersturmführer - Günther WEISE
    SS-Unterscharführer - Otto HAACK

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 224 554 dla:
    SS-Mann - Erich SCHIMMIG
    SS-Rottenführer der Waffen-SS - Xaver KOCH


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion