Numery cz³onków SS od 225 000 do 225 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

225 021

Ernst ROSSOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

225 030

Reinhard SCHLORF

 

 

SS-Mann
12.10.1942 r. - wykluczony z SS

225 058

Wilhelm METELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

225 077

Heinz LUECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 078

Fritz ZACHOW

13.07.1913

4 021 731

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

225 080

Gerd HASSENKAMP

13.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 084

Alfred WEBER

 

 

SS-Sturmmann

225 099

August NIETMANN

01.10.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 100

Heinrich REIMERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

225 108

Hermann SELLIN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

225 111

Kurt JUHNKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

225 119

Alfons FEITH

17.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

225 121

Erhard URBANNEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

225 124

Dr Niels RAUERT

09.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 10.10.1944 r.

225 129

Ernst LINCKE

 

 

SS-Rottenführer

225 162

Max JÄGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

225 163

Hugo RETHWISCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

225 167

Herbert NEBENDAHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

225 169

Rudolf WITT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

225 179

Georg DETHLEFSEN

03.03.1912

4 137 073

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

225 183

Wilhelm STÖTZLER

01.10.1893

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

225 193

Paul BEER

02.04.1901

2 034 255

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

225 206

Karl REGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

225 240

Johann KERSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

225 241

Andreas NISSLER

 

 

SS-Mann

225 243

Paul LOEFFLER

13.07.1903

2 338 301

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 244

Ernst BITZER

12.05.1908

90 463

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

225 248

Alexander von WRANGELL

10.11.1896

290 179

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

225 253

Ernst HELLERICH

31.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

225 254

Hans FLIEGE

18.05.1895

3 938 874

SS-Hauptsturmführer - awans 12.09.1937 r. ,poza tym SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

225 256

Kurt LANGE

17.09.1911

3 233 205

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

225 257

Friedrich WEISS

06.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 14.08.1942 r.

225 269

Alfons REES

03.06.1910

1 335 183

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

225 297

Hans BOLLERT

01.03.1913

3 938 840

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

225 306

Karl LAENGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

225 312

Ludwig WAIBEL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

225 313

Otto VEIHL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

225 319

Hans WEBERRUSS

23.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 320

Stephan STENGLIN

05.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

225 325

Karl STIFEL

12.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

225 331

Fritz JENDRITZKY

14.01.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1941 r.

225 335

Albert MACK

08.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 336

Georg SACHS

 

 

SS-Unterscharführer

225 338

Otto HÖLZ

15.12.1916

3 938 928

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1943 r.

225 339

Fritz MELBER

20.10.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 347

Karl SOMMER

14.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1943 r.

225 355

Eugen MÜHLER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

225 358

Hermann STIER

29.06.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

225 359

Ludwig METZGER

21.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

225 362

Oskar STECHER

02.03.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 364

Hermann KIRSAMER

01.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

225 368

Eugen WACKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

225 373

Hans SCHEIFELE

06.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

225 392

August HANNES

23.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 402

Karl STEINEMANN

01.06.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 404

Gerhard SCHILL

13.11.1912

559 840

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

225 405

Hubert ABELE

17.11.1913

4 358 987

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1941 r.

225 406

Felix SCHUHBAUER

18.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.10.1942 r.

225 410

Walter ACKERMANN

27.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

225 414

Fritz SCHAEFER

 

 

SS-Unterscharführer

225 419

Kaspar VOLM

08.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.12.1941 r.

225 422

Karl THAIDIGSMANN

01.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

225 432

Otto HOLCH

19.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 434

Gustav DEUSCHLE

10.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 435

Otto WEBER

23.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 437

Lambert SCHAETTGEN

13.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

225 443

Hermann HIRSCHMILLER

14.03.1916

4 137 120

SS-Obersturmführer der Waffen SS
zgin±³ 10.08.1941 r.

225 449

Gottlob ELLWANGER

11.04.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

225 458

Ludwig BUEHN

 

 

SS-Sturmmann

225 467

Wilhelm WEBER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

225 470

Hermann MEHNER

 

 

SS-Sturmmann

225 477

Emil PFLAUMER

15.08.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

225 478

Julius KARG

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

225 479

Otto WEIS

 

 

SS-Mann

225 483

Erhard VOGEL

 

 

SS-Mann

225 486

Anton SCHWARZWELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

225 488

Fritz GABER

 

 

SS-Rottenführer

225 506

Karl KERBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

225 511

Wilhelm STREIB

 

 

SS-Rottenführer

225 538

Fritz SCHNEIDER

21.12.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 540

Fritz STAHL

18.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

225 546

Erich HEINICKE

10.09.1900

3 231 173

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

225 549

Erich HAEHL

10.08.1901

3 232 310

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 554

Karl RUOPP

24.04.1891

3 224 308

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

225 556

Ernst SCHELLENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 574

Curt VOLLMER

04.03.1906

3 233 946

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 576

Manfred MUNDORFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 586

Alfons KRAFT

04.12.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 594

Karl FRIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

225 597

Max GUTBROD

03.09.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

225 607

Ernst WOLKENHAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

225 654

Albert ERNST

26.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ w 1945 r.

225 660

Otto BUECKLEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

225 667

August RENZ

09.09.1872

1 149 072

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

225 668

Erich WECKERLE

13.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

225 679

Erich HASENFUSS

 

 

SS-Rottenführer

225 682

Fritz FUCHS

 

 

SS-Rottenführer

225 684

Siegfried CASTENS

 

 

SS-Mann

225 687

Julius BRAUN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

225 704

Karl MEYER

30.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

225 709

Max RIETHMÜLLER

02.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 732

Karl BRANDT

15.04.1897

1 790 256

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 02.07.1935 r.

225 733

Reinhard JÄGER

02.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 734

Hans ENDRESS

05.07.1911

2 866 614

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

225 736

Lothar FINK

05.09.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 737

Erich SCHÖNLEBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

225 741

Alfred SCHMIDT

08.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 743

Werner PRINZING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

225 746

Eugen KRAUSS

24.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

225 757

Theo SCHAIRER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

225 760

Erich FOERSTER

 

 

SS-Unterscharführer

225 768

William FEHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

225 784

Otto GUSSMANN

05.10.1898

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

225 806

Eugen ZINK

22.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 818

Eugen SCHEIBLE

 

 

SS-Mann

225 825

Albert BIENTZLE

 

 

SS-Sturmmann

225 859

Eberhard HILDEBRAND

 

 

SS-Rottenführer

225 864

Karl OBENLAND

 

 

SS-Rottenführer

225 874

Otto VEIL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

225 891

Otto REICHLE

25.06.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

225 906

Adolf HEPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

225 924

Friedrich BRITSCH

08.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

225 928

Hermann AUTENRIETH

02.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

225 929

Otto MANGOLD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

225 932

Wilhelm HARSTER

21.07.1904

3 226 954

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1944 r.

225 952

Hermann STAHLECKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

225 955

Max HENKER

06.07.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

225 960

Alfred HARTMANN

01.10.1894

4 884 609

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

225 965

Hans BÜRKLE

23.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 17.03.1943 r.

225 972

Hans SAUTER

 

 

SS-Rottenführer

225 982

Heinrich GRUMANN

03.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion