Numery cz³onków SS od 226 000 do 226 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

226 015

Karl KNAPP

23.03.1913

2 034 178

SS-Sturmbannührer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

226 018

Andreas KLING

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

226 027

Christian GASS

 

 

SS-Rottenführer

226 028

Rudi HERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

226 044

Albrecht HERRMANN

17.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

226 045

Rupert MOOSMANN

16.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

226 078

Egon SCHULER

 

 

SS-Unterscharführer

226 086

Reinhold HEILIG

21.04.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

226 095

Lothar STAUDENMAIER

 

 

SS-Sturmmann

226 097

Ernst STÄUDLE

06.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
11.07.1946 r. - zmar³ w obozie jenieckim

226 112

Karl BRUEHL

 

 

SS-Unterscharführer

226 158

Erich KRAUSS

 

 

SS-Unterscharführer

226 167

Hans KLEINLOGEL

25.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

226 169

Georg WESTENRIEDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

226 176

Friedrich GERHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

226 179

Walter KAUFFMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

226 183

Oskar GREINER

 

 

SS-Sturmmann

226 195

Peter HUDLETT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

226 208

Dr Otto KÖPF

21.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

226 215

Willi SAUTER

 

 

SS-Mann

226 216

Oskar SCHWENK

09.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

226 226

Paul ELWERT

 

 

SS-Rottenführer

226 234

Hermann LANGEWORT

30.07.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

226 246

Jakob CONZELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

226 262

Hans MEUER

 

 

SS-Rottenführer

226 269

Walter HUBER

 

 

SS-Mann

226 302

Heinrich LAUSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

226 306

Reinhold THUMM

23.08.1903

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

226 308

Hans BERNHARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

226 321

Paul SCHMITTHENNER

02.12.1884

2 090 224

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

226 326

Karl BRAUNGARDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

226 327

Richard WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

226 334

Dr Hans GRÜNINGER

19.02.1906

1 474 253

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

226 338

Erwin GEIGER

 

 

SS-Rottenführer

226 353

Rudolf KELLER

 

 

SS-Sturmmann

226 357

Emil SIESS

 

 

SS-Obersturmführer

226 365

Friedrich BECHTLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

226 369

Fritz WEBER

05.12.1914

4 330 255

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1941 r.

226 373

Dr Richard FERDINAND

12.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

226 377

Karl HUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

226 380

Willi STÖHR

14.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

226 382

Walter HOFHEINZ

 

 

SS-Unterscharführer

226 422

Willi ZAHNER

06.06.1912

4 137 290

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1942 r.

226 428

Karl BUERKLE

22.02.1906

65 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

226 431

Wilhelm FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

226 441

Alfred PFISTERER

11.01.1911

3 280 492

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

226 466

Willi LENK

 

 

SS-Mann

226 470

Erwin ULRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

226 489

Walter KREML

 

 

SS-Sturmmann

226 508

Klaus ROSENKRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

226 531

Otto HUBER

30.11.1890

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

226 533

Richard LANG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

226 544

Dr Erich LEI

11.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

226 546

Georg NORIN

31.08.1909

4 142 648

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1943 r.

226 551

Alfred HUG

 

 

SS-Mann

226 562

Otto VEIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

226 564

Josef KRUMM

 

 

SS-Scharführer

226 575

Alois GRIMM

08.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

226 596

Albert MORATH

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

226 606

Richard MARX

 

 

SS-Mann

226 612

Egon FROEHLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

226 641

Georg NOLL

 

 

SS-Mann

226 653

Walter HAUBER

14.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

226 693

Alfred HIEBER

11.09.1878

1 139 316

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

226 701

Wilhelm WEBER

20.08.1884

411 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

226 702

Friedrich SCHNEIDER

03.01.1898

4 142 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

226 707

Karl HITZFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

226 719

Hermann KROENER

 

 

SS-Mann

226 723

Friedrich KIRCHENBAUER

 

 

SS-Mann

226 730

Heinrich MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

226 739

Franz STREIT

03.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

226 749

Alois MUENKEL

 

 

SS-Unterscharführer

226 754

Franz EDELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

226 770

Robert DECKERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

226 777

Ernst SCHMIDT

27.06.1893

3 126 453

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

226 781

Dr Willi HAUPT

08.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

226 782

Erhard JUNG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

226 790

Konrad FICHTER

 

 

SS-Unterscharführer

226 791

Friedrich KAISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

226 794

Oskar SANTEN

 

 

SS-Mann

226 797

Emil FISCHER

20.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

226 831

Fritz SCHLUDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

226 834

Max WAGENKNECHT

 

 

SS-Mann
29.10.1936 r. - wykluczony z SS

226 836

Hermann SCHÖTZAU

 

 

SS-Sturmmann

226 845

Eugen BUETTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

226 864

Herbert SCHULZ

 

 

SS-Mann

226 900

Paul SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

226 906

Erich BEYER-HILGENDORFF

06.01.1896

1 147 397

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

226 909

Bernhard BRAUN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

226 911

Adolf ZUTTER

10.02.1889

3 543 330

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
27.05.1947 r. - stracony

226 920

Karl NUSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

226 947

Jakob WALLENWEIN

27.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

226 974

Walter RAITH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

226 979

Fritz SCHNITZLER

 

 

SS-Mann

226 997

Paul HAMBURGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

226 998

Dr Herbert SCHOEL

09.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion