Numery cz³onków SS od 227 000 do 227 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

227 000

Werner SCHNELL

22.05.1913

1 497 460

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

227 006

Max RAHN

26.12.1906

580 018

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

227 017

Kurt VOGT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 021

Hans DINTER

09.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

227 035

Alfred HEYDENREICH

 

 

SS-Sturmmann

227 037

Wilhelm WEBER

27.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

227 064

Eugen TROSSBACH

04.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

227 083

Willi WEISS

 

 

SS-Oberscharführer

227 088

Hans KITTENDORF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

227 092

Friedrich PIELHOFF

 

 

SS-Rottenführer

227 100

Hermann HÄUSSLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

227 117

Jakob MILDENBERGER

14.09.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 119

Wilhelm NERLINGER

 

 

SS-Mann

227 123

Ernst VILLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 124

Walter NOACK

14.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

227 128

Erwin FRIEDRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

227 129

Franz HACK

03.02.1915

4 178 222

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

227 132

Karl TREIBER

24.07.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

227 133

Friedrich ELZER

27.08.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 146

Karl MANN

20.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

227 151

Walter BECKER

24.09.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

227 175

Rudolf KÜHNER

27.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans awans w dniu 30.01.1945 r.

227 190

Kurt MARTIN

10.07.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

227 201

Franz SCHLABERG

19.10.1910

 

SS-Untersturmführer - awans awans w dniu 30.01.1936 r.

227 203

Fritz KELLER

26.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
23.05.1947 r. - zmar³

227 210

Wilhelm BISCHLER

08.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 220

Richard MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

227 221

Fritz BELZ

07.01.1913

4 262 072

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans awans w dniu 30.01.1945 r.

227 225

Willi SIEGFRIED

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

227 239

Walter CURTH

30.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

227 241

Theo LANDES

13.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

227 253

Adolf REHWAGEN

04.02.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

227 272

Kurt MAIER

26.05.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

227 288

Walter FERNSCHILD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

227 290

Walter VOGT

24.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.04.1944 r.

227 296

Georg RUDISILE

 

 

SS-Rottenführer

227 309

Josef BRENDEL

 

 

SS-Mann

227 315

Walter WEILER

15.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 30.01.1945 r.

227 340

Georg WILD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

227 347

Josef LUTZ

09.06.1899

1 889 586

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

227 349

Erich BEICHERT

10.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

227 371

Alfred DUEHRSSEN

03.04.1900

4 898 419

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

227 375

Nikolaus HOEHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 378

Wilhelm MAYER

 

 

SS-Mann

227 392

Albert KEMPF

10.01.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

227 393

Wilhelm WORM

 

 

SS-Scharführer

227 406

Theodor GLOWANIA

 

 

SS-Unterscharführer

227 416

Hermann KELLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

227 422

Franz MASSOTH

 

 

SS-Mann

227 503

Johannes ZUTHER

31.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 505

Dr Ewald WRAGGE

03.09.1899

668 210

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

227 520

Willi SCHULZ

 

 

SS-Oberscharführer

227 531

Karl JOHANNSMEIER

20.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

227 541

Erich KUNZ

16.12.1897

12 223

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
30.04.1939 r. - zmar³

227 542

Georg LENK

12.12.1888

227 841

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
31.12.1945 r. - zmar³

227 543

Friedrich MENTZEL

03.09.1900

620 511

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

227 544

Hellmut KÖRNER

16.02.1904

328 871

SS-Brigadeführer - awans w dniu 04.05.1941 r.

227 545

Walter ERDMANN

24.01.1898

4 813

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 549

Herbert GEISLER

 

 

SS-Rottenführer

227 552

Adolf RICHTER-GLIER

25.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

227 557

Heinz SCHÖNHERR

 

 

SS-Sturmmann

227 567

Erich GUNDLER

 

 

SS-Mann

227 583

Paul DRECHSEL

20.09.1888

12 431

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

227 585

Paul MÜLLER

 

 

SS-Mann
26.04.1935 r. - wykluczony z SS

227 593

Konrad OPITZ

10.07.1891

138 202

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 614

Rudolf NAUMANN

18.09.1896

819 223

SS-Obersturmführer -awans w dniu 11.09.1938 r.

227 616

Erwin HEYNE

30.03.1898

228 086

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

227 630

Kurt HEINRICH

23.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

227 632

Johannes HOSSFELD

24.07.1879

2 030 758

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

227 662

Heinz BRAUNE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 663

Paul ENGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

227 678

Hans SILL

17.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

227 685

Erich BIELENBERG

01.07.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

227 686

Kurt MOLTRECHT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

227 687

Fritz NESEMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

227 688

Bernhard FUHRMEISTER

 

 

SS-Sturmmann

227 691

Ewald JAKOBIAK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 722

Hans SCHMUNDT

 

 

SS-Unterscharführer

227 727

Erich KOERTGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

227 743

Bernhard PRESTING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

227 762

Walter FRANKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

227 765

Hans HUEBENER

20.07.1895

2 049 946

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

227 767

Joachim HOFFMANN

 

 

SS-Mann

227 795

Franz KRUEGER

10.11.1891

986 305

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

227 807

Ernst FISCHER

10.09.1894

1 818 340

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

227 827

Rudolf KRILLE

25.03.1901

950 189

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

227 834

Wilhelm RITTERBUSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

227 844

Bernhard RUDOLPHI

26.12.1908

2 382 179

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

227 845

Heinrich ERDMANN

 

 

SS-Mann
22.02.1939 r. - wykluczony z SS

227 873

Hermann LANG

15.07.1892

4 045 072

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

227 874

Arthur GRAHL

22.07.1888

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

227 877

Erich STUHLMACHER

23.09.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

227 883

Rudolf HABERKORN

 

 

SS-Sturmmann

227 894

Hans BOEHME

19.12.1874

1 097 604

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

227 906

Georg THIELE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

227 909

Otto BLEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

227 911

Kurt NEUMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

227 914

Walter MEVIUS

25.01.1902

3 546 490

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

227 935

Kurt GLASER

11.03.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

227 940

Paul WEHNEMANN

11.09.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

227 969

Wilhelm HOEHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

227 996

Rudolf SIX

16.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

227 999

Wilhelm OTTO

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion