Numery cz³onków SS od 228 000 do 228 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

228 017

Karl WAHL

24.09.1892

9 803

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

228 020

Otto KIEFERT

 

 

SS-Mann

228 029

Wilhelm STELLFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

228 049

Erich ARHOLD

22.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

228 054

Walter VOIGT

 

 

SS-Mann

228 067

Paul GROSSE

12.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

228 098

Heinz SCHNEIDER

17.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

228 105

Werner LEHMANN

06.09.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

228 111

Gerhard GERSTENBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

228 112

Karl GILGES

 

 

SS-Mann

228 123

Hans JANSEN

28.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

228 138

Hans WILD

 

 

SS-Mann

228 159

Louis BUCHMANN

 

 

SS-Sturmmann

228 190

Klaus MEINHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

228 204

Wilhelm CURTH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

228 212

Hermann FRICKE

 

 

SS-Sturmmann

228 217

Paul SMOLNY

 

 

SS-Scharführer

228 236

Heinrich LINDAU

 

 

SS-Mann

228 268

Karl LEHMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

228 300

Rudolf REINHOLD

30.06.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

228 311

Heinz GELMROTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

228 330

Egon ANDERS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

228 339

Karl DEMME

25.09.1894

1 038 060

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1940 r.

228 355

Kurt VIEWEG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

228 386

Joachim WUENNING

01.04.1898

90 185

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

228 396

Dr Johannes GÜTHLING

23.10.1903

1 978 074

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

228 397

Karl POSSÖGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

228 449

Johannes SCHRADER

24.06.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

228 458

Heinrich ALLENDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

228 459

Otto Frhr. von und zu der TANN

18.07.1886

5 101 465

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.40.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.40.1943 r.

228 469

Dr Hanns FISCHER

28.03.1901/TD>

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

228 488

Herbert FABIG

 

 

SS-Rottenführer

228 496

Helmut FRANZ

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

228 497

Johannes HEINZ

28.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

228 520

Helmut HÖFER

18.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.09.1944 r.

228 521

Anton FEST

29.12.1908

2 758 105

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

228 546

Erich MENN

 

 

SS-Mann
06.09.1936 r. - wykluczony z SS

228 523

Ermst MAYR

24.10.1907

413 564

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

228 598

Dr Fritz RIEKEN

05.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

228 608

Heinrich BRUENING

30.11.1881

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

228 626

Bernhard BRINKHAUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

228 630

Friedrich SCHULTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

228 657

August HARDINGHAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

228 677

Adolf BERNINGHAUSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

228 689

Johann HÄFKER

 

 

SS-Sturmmann

228 704

Heinrich HOOPMANN

 

 

SS-Mann

228 709

Heinz DAMMANN

 

 

SS-Scharführer

228 711

Hans PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.+

228 739

Hermann HEINHORST

06.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

228 740

Otto HEILIGERS

18.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

228 754

Otto MANSKE

 

 

SS-Mann

228 776

Hans KOEHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

228 786

Erich PIETSCHMANN

09.12.1899

4 137 200

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

228 788

Karl HOENOW

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

228 794

Fritz BLOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

228 816

Georg BRUNOTTE

 

 

SS-Rottenführer

228 820

Dr Hans-Jochen LUFT

14.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

228 822

Karl GRABAU

10.10.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

228 832

Helmut BIENWALD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

228 853

Gerd PARDEY

 

 

SS-Mann

228 889

Willi JAUGITZ

 

 

SS-Rottenführer

228 903

Rudolf NEUHAUS

 

 

SS-Mann

228 925

Arnold BARTH

 

 

SS-Mann

228 937

Alfred HOEGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

228 959

Wilhelm REIMERS

 

 

SS-Mann

228 973

Hans WULF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion