Numery cz³onków SS od 229 000 do 229 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

229 005

Walter VALENTIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 016

Fritz JÜRGES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

229 022

Kurt SCHUBERT

 

 

SS-Mann

229 024

Willy PETERS

 

 

SS-Mann

229 026

Karl KÖRBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

229 027

Willy KISTNER

 

 

SS-Mann

229 028

Karl GRAF

 

 

SS-Mann

229 031

Joachim GOLDMANN

 

 

SS-Rottenführer

229 037

Rolf GEES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

229 038

Fritz GLEITZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

229 049

Johannes HACKETHAL

29.02.1884

702 830

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

229 050

Heinrich DANEHL

10.07.1880

587 483

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

229 056

Reinhard WERTZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

229 076

Henning von STRALENHEIM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

229 103

Dr Fritz EICHIN

17.08.1912

5 257 043

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

229 114

Otto BOEHMER von EMMICH

 

 

SS-Sturmmann

229 119

Ernst WREDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

229 167

Heinrich SCHAPRIAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

229 196

Wilhelm BERNDT

02.08.1889

4 054 776

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1944 r.

229 203

Walter REIMANN

23.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

229 243

Heinrich DROMMERSHAUSEN

 

 

SS-Sturmmann

229 246

August CARMINKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

229 265

Heinz WELLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

229 266

Walter WARECKE

 

 

SS-Sturmmann

229 273

Günther ROHDE

02.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

229 275

Robert MOTZAT

 

 

SS-Mann

229 284

Herbert BEHN

 

 

SS-Mann

229 327

Heinrich FREYMARK

 

 

SS-Mann

229 334

August WESTERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

229 338

Waldemar RIEFKOGEL

07.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 30.07.1944 r.

229 360

Willi SCHRÖDER

16.05.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

229 365

Otto LANGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 397

Wilhelm DEHNING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

229 400

Karl BRENDES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

229 414

Heinrich ANGERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

229 433

Otto KERKMANN

 

 

SS-Mann

229 443

Hans BREMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

229 448

Hans SIEVERS

10.06.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

229 459

Hans PRELLBERG

 

 

SS-Unterscharführer

229 466

Erich NAGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

229 468

Fritz KRAMER

 

 

SS-Mann

229 473

Werner KULICKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

229 487

Albert WINKELMANN

 

 

SS-Sturmmann

229 490

Willi KOCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

229 493

Willi THIELE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

229 522

Willi KEILHOLZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

229 534

Walter KLINGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

229 560

Johann BECK

 

 

SS-Mann

229 564

Hans SCHICK

22.04.1889

1 675 565

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

229 573

Hans von LAGUNA

 

 

SS-Mann

229 636

Tako PLATTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

229 644

Friedrich van der LINDE

 

 

SS-Mann

229 648

Josef STIERL

10.04.1879

4 201 103

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

229 652

Max KOPISCHKE

26.03.1899

4 691 478

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.
zgin±³ 15.03.1945 r.

229 654

Albert GILSBERGER

10.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 27.03.1945 r.

229 655

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

229 666

Andreas KOCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

229 673

Sigurd RAITHEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

229 674

Paul SCHWEDER

30.06.1901

3 214 753

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 676

Hans KUEP

30.11.1896

2 478 895

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

229 686

Dr Josef WEICKENMEIER

30.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

229 709

Michael STINZENDÖRFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

229 729

Jakob ZIEGLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

229 755

Dr Josef MÜLLER

10.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

229 770

Ludwig HANNER

 

 

SS-Unterscharführer

229 780

Waldemar FEGELEIN

09.01.1912

2 942 829

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.12.1944 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

229 781

Johann WITTEK

25.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

229 783

Alfred LACKNER

14.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 08.12.1941 r.

229 785

Kurt WESTERMAYR

 

 

SS-Untersturmführer

229 786

Josef BRANDL

12.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

229 789

Oskar POCK

07.04.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 791

Fritz PITSCHEIDER

30.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.05.1942 r.

229 795

Hans HANINGER

30.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

229 799

Emil LOHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 803

Heinrich SCHUH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

229 809

Heinz OFFERMANN

29.12.1905

632 048

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

229 885

Richard VITT

02.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

229 889

Ernst NOLL

 

 

SS-Mann

229 911

Werner BUSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

229 916

Karl KIPPER

 

 

SS-Unterscharführer

229 920

Walter KOESTER

 

 

SS-Mann

229 952

Heinz KELLNER

 

 

SS-Sturmmann
28.01.1942 r. - wykluczony z SS

229 962

Josef JÜNGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

229 967

Oskar POPP

 

 

SS-Unterscharführer

229 972

Josef MAAS

23.03.1912

3 418 363

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.11.1941 r.

229 980

Albert WALLER

 

 

SS-Mann

229 992

Wilhelm HILDEBRANDT

09.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

229 993

Heinrich MICKFELDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion