Numery cz³onków SS od 23 000 do 23 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

23 000

Alfred SCHNEEBERGER

05.08.1904

51 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

23 012

Albert HAGMÜLLER

 

 

SS-Hauptscharführer

23 014

Otto PINTER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 017

Karl HÖRHANN

 

610 826

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.08.1934 r.

23 019

Martin MOSER

03.07.1902

612 363

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

23 023

Wilhelm LEITNER

31.01.1908

82 861

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 024

Ludwig SPERL

22.03.1900

440 625

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.04.1934 r.

23 026

Hans BURGGASSER

25.12.1912

1 389 054

SS-Obersturmführer

23 027

Max FREUND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

23 029

Eberhard von QUIRSFELD

29.03.1899

512 528

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 031

Dr Werner KAHLE

21.12.1908

573 805

SS-Obersturmführer

23 032

Erich LAIMGRUBER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

23 039

Ferdinand SCHMID

 

 

SS-Obersturmführer

23 041

Adolf KÖNIGSWIESER

20.09.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 047

Josef MARAK

 

 

SS-Oberscharführer

23 050

Josef DUMM

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

23 051

Karl FÖRSTER

30.09.1900

80 081

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 054

Franz GUTTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

23 059

Dr Herbert KRÖBER

03.10.1909

865 327

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 064

Dr Gerhard BAST

12.01.1911

612 972

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

23 069

Heinrich SCHMIDT

27.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 074

Heinz POTOTSCHNIG

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
02.08.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

23 076

Paul KÖRNER

02.10.1893

714 328

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

23 077

Rudolf REINER

 

 

SS-Gruppenführer - awans w dniu 01.03.1933 r.
w lipcu 1934 r. odszed³ z SS, zgin±³ 27.06.1944 r.

23 079

Walter FEUS

29.10.1904

297 161

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 080

Hans KETTERL

20.12.1887

228 746

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 081

Ludwig LANG

10.01.1890

297 964

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

23 084

Hans GNADL

04.01.1912

873 268

SS-Hauptsturmführer

23 087

Wilhelm MÖLLER

18.07.1908

505 895

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 088

Otto POSNER

26.06.1910

96 486

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

23 093

Otto FEICHTMAYR

23.07.1905

248 158

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1939 r.

23 101

Walter HARZER

29.09.1912

477 371

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.11.1944 r.

23 105

Hans STEIN

14.11.1897

717 312

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

23 112

Xaver STADLER

18.07.1907

1 374 692

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 128

Siegfried TAUBERT

11.12.1880

525 246

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

23 135

Kaspar BRUMMER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

23 138

Anton SCHNITZLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

23 141

Otto LEMKE

 

 

SS-Unterscharführer

23 159

Martin EICHLSEDER

11.03.1912

626 452

SS-Hauptsturmführer

23 168

Matthias MAURER

 

 

SS-Oberscharführer

23 181

Josef GEITNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

23 185

Max LANGBEIN

05.12.1896

996 313

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 191

Josef CHRIST

 

 

SS-Unterscharführer

23 193

Hans FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

23 198

Arno LEHMANN

03.04.1909

270 206

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 204

Ernst JORDAN

24.07.1910

120 155

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

23 205

Willy HOPPE

23.07.1894

319 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

23 208

Lothar WEYMANN

 

394 268

SS-Hauptsturmführer

23 209

Arthur MEESE

19.03.1900

278 449

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 211

Günther MARGGRAFF

17.08.1905

830 249

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

23 214

Walter JUNG

 

 

SS-Unterscharführer

23 220

Hans-Joachim GARTZ

18.03.1895

541 279

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

23 226

Alfred HORN

15.05.1902

515 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

23 227

Fritz FUHRMANN

 

 

SS-Scharführer

23 229

Erich REMUSS

28.06.1908

160 676

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 233

Martin DRAHEIM

 

 

SS-Unterscharführer

23 234

Kurt SELLNOW

09.02.1905

36 891

SS-Obersturmführer

23 241

Alfred SCHROEDER

15.03.1885

297 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

23 243

Pelagius HERZ

06.08.1890

385 773

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

23 244

Leo PREUSCHOFF

 

237 615

SS-Untersturmführer - awans w dniu 18.08.1934 r.

23 249

Paul SOPPA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

23 250

Paul GASDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 254

August BEIRAU

28.11.1882

637 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

23 256

Fritz LEHMANN

 

 

SS-Oberscharführer

23 261

Adolf KLEINFELD

 

 

SS-Hauptscharführer

23 262

Friedrich WARZOK

21.09.1903

573 961

SS-Hauptsturmführer

23 270

Karl SPILTTGERBER

 

 

SS-Untersturmführer

23 274

Max PFEIFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

23 275

Hans STOBBE

10.03.1900

691 279

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 278

Max KÄMMERER

05.03.1894

711 873

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 280

Paul TARNOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

23 281

Herbert RENTZSCH

03.04.1902

336 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 287

Armin HINCKFUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

23 291

Hans KÖHN

 

 

SS-Scharführer

23 295

Otto HOENER

 

644 160

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

23 298

Max BAUER

 

207 564

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.05.1934 r.
25.10.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

23 319

Heinz SCHOLZ

14.01.1908

811 098

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

23 323

Eugen WEITZEL

14.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

23 324

Josef LOHNER

12.12.1907

769 106

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

23 326

Franz ZIRNGIBL

09.01.1900

14 890

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 330

Friedrich KOPP

08.09.1909

817 453

SS-Obersturmführer

23 332

Wilhelm ALBERTI

 

 

SS-Rottenführer

23 334

Georg DIETZ

17.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 335

Wilhelm OSTMANN

21.07.1905

509 724

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 342

Erich SEIGER

 

 

SS-Sturmmann

23 354

Josef ESSER

23.01.1905

863 876

SS-Obersturmführer

23 358

Anton COENEN

 

 

SS-Unterscharführer

23 359

Fritz HINZEN

12.01.1914

1 014 698

SS-Obersturmführer

23 376

Dr Richard WAGNER

02.12.1902

416 528

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 377

Dr Werner BEST

10.07.1903

341 338

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

23 379

Albin MÖLLER

14.01.1895

929 491

SS-Sturmbannführer

23 384

Heinrich AUER

20.01.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

23 393

Dr. Herbert MÖCKEL

05.07.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 19.05.1945 .

23 394

Karl KEIDEL

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 22.04.1941 r.

23 395

Heinrich GERNAND

05.12.1907

484 269

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

23 405

Leopold SCHLEY

29.12.1896

5 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

23 418

Hans GRASSMANN

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

23 419

Oskar DAMERAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

23 420

Georg DAMERAU

07.09.1891

607 272

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 443

Anton LOIBL

08.04.1897

608 651

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 449

Hans SCHWAIGER

28.07.1901

724 615

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 457

Wilhelm HÜBNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

23 462

Josef SCHNEID

09.09.1887

771 484

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

23 463

Josef KOHLHOFER

21.09.1894

165 017

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 475

Hans KELZ

10.12.1899

6 993

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 480

Fritz SCHLAGER

 

 

SS-Unterscharführer

23 485

Werner TRAUTNER

 

 

SS-Sturmmann

23 486

Emil FUGGER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

23 489

Heinrich DRINGENBERG

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

23 500

Ludwig DIEBEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

23 510

Robert DANZ

08.08.1895

525 746

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

23 514

Friedrich GENSICH

 

 

SS-Unterscharführer

23 546

Werner HAHN

02.10.1901

850 466

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 552

Wilhelm SCHWARZKOPF

07.04.1903

193 756

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

23 555

Wilhelm FRAAS

 

 

SS-Sturmmann

23 557

Albert SIGG

07.04.1887

538 161

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

23 565

Ludwig ZOST

 

 

SS-Rottenführer

23 573

Max KÖNIG

19.05.910

837 356

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 574

Josef KAISER

 

 

SS-Mann

23 575

Eugen LINK

22.04.1910

837 338

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

23 591

Rudolf ENDESFELDER

06.05.1895

718 324

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

23 593

Wolfram SCHNEIDER

12.11.1912

819 945

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

23 619

Rudolf RICHTER

 

 

SS-Sturmmann

23 625

Erich HALLFARTH

 

 

SS-Mann

23 631

Heinz LAUTERBACH

 

 

SS-Unterscharführer

23 632

Franz BUBENHEIM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

23 634

Heinrich VOGLER

11.01.1904

591 839

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

23 635

Herbert HÖCKLIN

07.02.1908

73 055

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 640

Gerhard BEUTIN

26.10.1913

529 489

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

23 642

Herbert MICHAEL

 

 

SS-Unterscharführer

23 662

Otto SENS

14.04.1898

278 102

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

23 663

Paul ALBERT

17.05.1899

526 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

23 668

Ernst BRÜCHER

17.11.1887

185 309

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

23 676

Fritz BADE

 

 

SS-Scharführer

23 692

Jürgen WAGNER

09.09.1901

707 279

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.

23 702

Willi BEHREND

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

23 703

Kurt SOMMER

19.08.1908

48 900

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 705

Kurt POSNER

07.01.1908

147 223

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

23 707

Walter KÖHLER

 

 

SS-Scharführer

23 708

Herbert KASCHULA

23.09.1912

531 107

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

23 710

Otto LANGE

17.09.1891

560 903

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

23 712

Robert WICHERS

10.06.1898

143 573

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

23 715

Otto EYSELL

12.11.1906

90 841

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

23 719

Kurt SCHMIDT

11.05.1893

691 256

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

23 729

Herbert REICHEL

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

23 735

Max BRUSCH

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

23 737

Hans Joachim SCHNEIDER

30.07.1896

562 063

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

23 743

Ludwig ALTHOF

03.05.1908

319 568

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 749

Max ANDRITZKE

04.04.1892

311 182

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

23 750

Alfred KATZLER

11.02.1894

389 336

SS-Obersturmführer

23 751

Joseph KUBITZKY

16.03.1898

581 992

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

23 757

Friedrich SCHMIDT

03.02.1901

695 021

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

23 768

Erhard WITT

29.04.1894

150 308

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 770

Josef MAUER

02.02.1901

786 258

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

23 776

Otto FACH

02.09.1906

471 061

SS-Hauptsturmführer

23 779

Arthur ZIESEMER

31.03.1896

601 155

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

23 784

Robert LUCHT

 

 

SS-Oberscharführer

23 790

Hans HANSEN

21.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 796

Otto SIEVERS

13.01.1903

88 539

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

23 807

Walter HEMPEL

30.08.1910

558 619

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

23 813

Heinrich HANSEN

 

 

SS-Scharführer

23 821

Christian TYCHSEN

03.12.1910

957 587

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 28.07.1944 r.

23 830

Friedrich STAACK

 

 

SS-Unterscharführer

23 836

Herbert NIEMEYER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

23 839

Heinrich SCHULZE

09.02.1905

798 295

SS-Hauptsturmführer

23 851

Fritz CARSTENS

27.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

23 853

Peter KAHLWELDT

17.01.1905

9 438

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

23 854

Christian WIEBEN

 

 

SS-Oberscharführer

23 858

Peter BEHRENS

08.02.1902

556 011

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

23 860

Georg GRÜNBERG

10.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

23 865

Helmuth VEHRS

08.12.1893

370 572

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

23 867

Josef MÜLLER

02.08.1903

247 926

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

23 877

Karl BENDIXEN

25.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w dn. 19.03.1945 pod Mannsdorf

23 884

Bruno MÜLLER

13.09.1905

885 088

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

23 885

Wilhelm EILERS

23.01.1906

403 302

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

23 890

Herbert BÖNING

 

 

SS-Unterscharführer

23 897

Fritz MEINEN

 

 

SS-Unterscharführer

23 908

Franz KICKLER

 

 

SS-Unterscharführer

23 909

Kurt MEINEN

 

 

SS-Unterscharführer

23 916

Otto ECKHARD

 

 

SS-Rottenführer

23 919

Karl BECKER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

23 921

Wilhelm PANKRAT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

23 922

Heinrich HEINS

28.04.1896

122 355

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

23 927

Hans HARMS

18.09.1904

707 024

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

23 936

Erich CASSEL

01.09.1905

41 149

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.07.1942 r.

23 965

Günther BURCHARDS

12.06.1911

886 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

23 970

Richard GUTKAES

 

47 168

SS-Sturmbannführer

23 990

Emil FRELS

28.01.1898

708 882

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

23 995

Herbert MANSHOLT

 

 

SS-Unterscharführer

23 996

Ludwig SCHIPPER

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion