Numery cz³onków SS od 230 000 do 230 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

230 010

Friedrich BAUCKLOH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

230 017

Hans WERNER-DOHLE

 

 

SS-Sturmmann

230 020

Heinrich MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

230 027

Franz WETZLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

230 034

Hermann HEIL

12.01.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1943 r.

230 040

Karl PEUKERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

230 049

Willy CALLENIUS

11.05.1896

4 680 237

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

230 052

Fritz MUTHMANN

30.07.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

230 069

Karl KEYSERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

230 088

Dietrich HUEFKEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

230 089

Emil FLIESCHER

14.12.1889

2 917 435

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

230 109

Karl DEDREUX

28.03.1913

619 017

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

230 110

Siegfried ZEHNER

10.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 02.03.1945 r.

230 132

Franz FLOSSBACH

 

 

SS-Scharführer

230 140

Theodor WINGEN

07.09.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

230 145

Dr Josef CÜPPERS

09.05.1892

2 027 985

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 22.12.1943 r.

230 147

Kurt CÜPPERS

18.03.1910

512 505

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

230 150

Walter GÜTTGES

 

 

SS-Mann

230 162

Jakob METTERNICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

230 170

Willi GARDEMANN

06.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

230 183

Dr Ernst JANSEN

28.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

230 186

Herbert KOLB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

230 198

Hans THEISEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

230 199

Klemens LÖFFLER

06.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

230 206

Christian WILMS

 

 

SS-Sturmmann

230 240

Heinz DETERING

04.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

230 241

Alexander BEINLICH

15.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

230 247

Bruno DEMBECK

22.10.1887

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
31.12.1944 r. - zmar³

230 267

Georg VOIGT

13.09.1888

356 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

230 287

Christian STOTZEM

 

 

SS-Mann

230 289

Karl-Gerd GRIESENBÖCK

22.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

230 317

Alfred ZWANZIG

16.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

230 322

Franz KLEE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

230 336

Karl HERKENRATH

24.03.1903

1 045 125

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

230 339

Bernhard WERY

19.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

230 340

Hubert DICK

02.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

230 415

Paul WILIMZIG

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

230 417

Georg STAIGER

 

 

SS-Rottenführer
31.01.1940 r. - wykluczony z SS

230 420

Johann OFFERMANN

20.09.1907

4 615 672

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

230 431

Paul HÜLLENKREMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

230 457

Heinrich VAESSEN

11.05.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

230 462

Josef RODENBUSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

230 468

Heinrich MEYER

 

 

SS-Sturmmann

230 503

Michael PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

230 508

Heinrich NIESTEN

 

 

SS-Mann

230 521

Josef PETERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

230 541

Wilhelm BASTA

10.05.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 30.01.1945 r.

230 607

Ewald MOHNEN

 

 

SS-Sturmmann

230 701

Friedrich TILLMANN

13.07.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

230 738

Thomas BECKER

 

 

SS-Rottenführer

230 759

Dr Hans LAEPPLE

11.06.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

230 771

Fritz SILS

07.12.1887

3 572 098

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

230 772

Felix WOLFF

08.02.1902

4 680 192

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

230 773

Johannes KLEMENT

26.10.1902

4 881 098

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

230 789

Walter OBERSTE-BERGHAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

230 807

Oskar PICOT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

230 811

Horst WIRFS

 

 

SS-Unterscharführer

230 815

Siegfried MÜLLER

18.10.1914

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

230 819

Josef SCHNETTELKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

230 823

Erich BROCKMANN

23.09.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

230 826

Marzel REICHEL

03.01.1904

4 119 214

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1940 r.

230 827

Edmund DOMHARDT

30.06.1890

4 680 183

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 27.08.1938 r.

230 831

Willi KLUESENER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

230 833

Herbert POETHKE

24.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

230 836

Willy THOMAS

 

 

SS-Mann

230 856

Friedrich HILDEBRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

230 865

Emil AECKERSBERG

05.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

230 871

Hans KREMPEL

30.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

230 875

Erich BUSCHKAMP

 

 

SS-Unterscharführer

230 911

Hermann ELLERBECK

08.10.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.06.1944 r.

230 929

Walter LANGE

03.03.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

230 942

Franz WESTHOLT

30.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

230 943

Dr Willy GROSS-SELBECK

06.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

230 953

Rudolf SUTTROP

17.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
28.05.1946 r. - stracony

230 969

August HAGEMEIER

06.11.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

230 972

Werner UNGERLAND

 

 

SS-Mann

230 977

Hermann RUMMLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

230 979

Hans PÄHLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

230 987

Kurt KEMENA

25.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

230 991

Erwin OBERSCHELP

10.04.1915

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.05.1940 r.

230 996

Hermann WIECK

18.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.05.1940 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion