Numery cz³onków SS od 231 000 do 231 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

231 003

Ernst SIMMENDINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

231 013

Wilhelm HAMMERSCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

231 037

Hermann KEBBEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

231 059

Hugo THIESEN

 

 

SS-Unterscharführer

231 067

Theodor RÄDINGHAUS

09.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 074

Fritz HEIERHOFF

21.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

231 092

Ludwig FINGER

06.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 105

Werner STOEHR

 

 

SS-Rottenführer

231 125

Fritz HILLEMEYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

231 142

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Mann
18.01.1937 r. - wykluczony z SS

231 147

Theodor LEISSE

10.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

231 150

Anton HELLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 153

Wilhelm KIESEHEUER

11.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

231 165

Günther HOLTERHOFF

 

 

SS-Mann

231 169

Alfons WIEGARD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

231 171

Franz RICKERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

231 172

Bernhard SCHULTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

231 173

Josef VOGT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

231 181

Erich HOHAGE

11.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

231 186

Eugen HOHAGE

15.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

231 192

Walter KOPSAN

02.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 197

Engelbert KLEINE

 

 

SS-Rottenführer

231 220

Oskar KATOLLA

 

 

SS-Mann

231 222

Wilhelm PROCHNOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

231 231

Paul BUENFELD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 243

Wilhelm SONNENSCHEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 267

Philipp WEISMANTEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

231 270

Julius SCHÜRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

231 290

Kurt HOYER

 

1 228 760

SS-Untersturmführer
11.04.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

231 291

Georg MÜLLER

30.04.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

231 295

Ernst STORBECK

17.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

231 296

Heinrich PAHNKE

14.07.1877

794 138

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

231 321

Franz SAUER

 

 

SS-Mann

231 337

Werner DYCK

 

 

SS-Mann

231 348

Hermann KRÜGER

 

 

SS-Mann

231 352

Hans KALUBBA

 

 

SS-Sturmmann

231 358

Paul WROBLEWSKI

 

 

SS-Mann

231 360

Arthur JANTZ

 

 

SS-Rottenführer

231 368

Kurt SCHILLKE

 

 

SS-Mann

231 377

Fritz OTTO

 

 

SS-Mann

231 379

Georg MANSHUSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

231 395

Eberhard von BODUNGEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

231 440

Fritz HÜLSENKAMP

20.07.1886

1 771 310

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
zmar³ w lutym 1945 r.

231 445

Werner ULLMANN

 

 

SS-Mann
08.12.1938 r. - wykluczony z SS

231 453

Erwin PRIEBE

 

 

SS-Sturmmann

231 460

Wilhelm KROHSE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

231 469

Paul MARG

 

 

SS-Mann

231 472

Walter WENDTLAND

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

231 486

Paul DITTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 497

Oskar LUECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

231 501

Ernst KNAAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

231 510

Erich LILL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

231 531

Konrad ULLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

231 532

Emil FRENZ

 

 

SS-Mann

231 539

Willi MEWS

22.11.1915

 

SS-Obersturmführer , oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 24.08.1944 r.

231 549

Otto HANNEMANN

 

 

SS-Rottenführer

231 570

Wilhelm BORGWARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 577

Günther BUSCH

 

 

SS-Mann
26.05.1937 r. - wykluczony z SS

231 580

Willi KORFF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

231 597

Bruno DORN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

231 629

Karl KREBS

03.10.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

231 595

Alfred RADKE

 

 

SS-Mann
24.05.1937 r. - wykluczony z SS

231 696

Karl RUX

03.09.1907

1 444 292

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

231 698

Leonhard BUENGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

231 701

Hieronymus LESCHINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

231 702

Walter KRÜGER

13.07.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

231 708

Erwin KLAWITTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

231 712

Friedrich DEVERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

231 714

Erich BÜCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

231 729

Fritz DAMASCHKE

14.11.1894

2 148 149

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

231 764

Willy ERDMANN

 

 

SS-Mann

231 766

Willy GEHRKE

 

 

SS-Mann

231 790

Wilhelm HARTNACK

31.01.1893

2 180 260

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

231 813

Kurt MEERWALDT

 

 

SS-Oberscharführer

231 823

Günther BULL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

231 826

Kurt FRÜHBOTE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 07.01.1937 r.

231 830

Herbert SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

231 832

Heinz SEEMANN

24.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 836

Theodor ABELE

16.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 851

Karl JABS

 

 

SS-Mann

231 861

Heinz BAHR

14.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

231 863

Rudolf ENGEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

231 867

Werner SCHRIEVER

20.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

231 869

Heinrich ROGGE

10.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

231 877

Karl WORCH

10.06.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

231 910

Werner SCHROEDER

24.02.1900

2 820 208

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

231 911

Alfred BAHRT

 

 

SS-Scharführer

231 914

Justinus MEYER

04.12.1886

2 814 932

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

231 924

Martin von EBERSTEIN

11.11.1883

256 913

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

231 939

Peter HOFFMANN

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

231 947

Gottfried Graf von BISMARCK-SCHÖNHAUSEN

29.03.1901

1 290 912

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
01.09.1944 r. z rozkazu RFSS zdegradowany do stopna SS-Mann
i wykluczony z SS, powód - by³ zamieszany w spisek 20.07.1944 r.

231 958

Walter KAMM

03.05.1906

719 452

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

231 973

Fritz LORENZ

20.01.1913

887 502

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

231 977

Robert SCHWEIGER

27.07.1900

 

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ 27.05.1940 r.

231 978

Hans ULLRICH

15.03.1889

2 021 979

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

231 980

Karl SCHUELEIN

08.01.1892

3 213 950

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.40.1937 r.

231 981

Hugo SCHNELLER

19.11.1900

367 153

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

231 990

Heinrich BAMBEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

231 991

Günther BIRGFELD

15.08.1901

164 528

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

231 994

Joachim HAUKOHL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

231 995

Sebastian OSTERHUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion